Babalara Gelmeyelim

Memleket, dışarda gavurların pasta olarak gördüğü topraklarda mücadele ile pay sahibi olduktan sonra, içeride problemler ile karşı karşıya geleceği aşikar idi. Bu klasik İngiliz ihtimal taarruzlarından olduğunu ve eski isimlerin gündemleştirilmemesi gerektiğini ifade etmiştim.

İngiliz’in bu ihtimalde ve genelde esas aldığı husus, kendisinin görünememesidir.

Eski mafya veya ilişkili kişilerin birbirleri hakkında kamuoyunda ifade ettikleri hususlar, gizli-aşikar gündemi tahakkümü altına almakta. Mesele başlangıç, gelişme olarak kontrollü bir seyir izlemekte. Neticenin nereye gideceği ve nasıl şekilleneceği ise şimdiden tayin edilmiş vaziyette.

Her iki tarafın da Erdoğan sevgisi dillere destan iken, neticede Erdoğan’ın hareket alanını tamamen kısıtlayacak bir seyir için netice izleyecek olması, tamamen dramatik.

İngiliz bu tarzında, tarafları üçüncü-beşinci eller ile yönlendirmektedir. Yani, taraflar meselenin farkına varacak ipuçlarını elde edemez iken, İngilizler hedefleri için gerekli tüm argümanları doğru-yanlış seçilen tarafların sergüzeşti hayatlarından elde edebilmektedir. Bu yönü ile 17-25 Aralıktan farklılık göstermektedir.

Bu tartışmalarda elde edilen argümanların, beyan edilen hadiselerin, suçlanan veya suçlu olmadığı ifade edilenlerin, hatta bilumum hadisenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Mesele, İngiliz’in elde edeceği neticedir.

90’lı yıllarda her gün ve en alt kamu kurumlarında etkili olmuş, en basit ihalelerin dahi mafya ile taksim edilmesinden ve şimdiki zamana ait ifade edilen mafyatik meselelerin kısıtlı ve belli bir zümre arasında cereyan etmesinden dolayı da kıymeti harbiyesi yoktur.

Yeni anayasanın şekillenmesine göre partilerin konumlanacağını ifade etmiştim. Bu husule getirilen tartışmanın maksadı Erdoğan’ın 2023 adaylığına matuf bir harekettir. Temel argüman ise; Erdoğan’ın yasa gereği normal bir seçimde aday olamayacağı tezidir.

Normal tayin edilmiş tarihte aday olamayacağı kampanyası ile elde edilecek netice için, Erdoğan’ın erken seçime gidememesi için ortam hazırlamak. Diğer husus ise, Erdoğan’ın yeni anayasa için netice alması durumunda ise; muhatap olarak anayasa üzerinde kalem oynatabilmek.

Bu meseleyi memleketin en az zayiat ile atlatabilmesinin yolu ise, tarafların iddia ve savunmalarını izah edebilmeleridir.

YORUM EKLE