Bir İhtimal

Amerikan seçimleri ve olası neticelerinin ihtimalleri hemen seçim bitiminin akabinde hem memlekette ve hem dünyada hissedilir hal aldı. İngiltere Amerika’da kendisini açık etti ve bu durum kendisini direkt hedef kıldı. Artık haberler ve yorumlar İngiltere lafzı olmadan ne başlayacak ve nede bitecek.

Çünkü, Amerika’da büyük bir menfaatin sahibi ve savaşçısı olarak İngiltere kendisini ilan etti. Bu menfaatin dünyada birden çok taliplisi ve yancısının olması, meseleyi girift bir zemine sürüklemekte. Dünyada hayli zamandır süregelen tarzın haricinde, artık meseleler mafyavari ve mafya usullerince hal yoluna konulabilecek.

İngiltere’nin geçmiş tecrübesinde zurnanın zırt dediği zamanlarda meseleleri hal yoluna koyma anlayışı provoke, suikast … gibi usullerdir. Bu gibi hadiseleri Amerika ve Avrupa’da tatbik edecekleri muhakkaktır. Sebebi ise basittir, İngiltere hedef haline gelmeyi tercih etmemesidir.

Çin üzerinden devam ettirilen tekelcilik, bölgelerde ve kıtalarda tekellerin oluşturulması ile mümkündür. Bu ise, ülkelerin idarelerinde paralel politbüro anlayışlarının tesisi ile olabilecektir. İngiltere’nin sosyalist fikri dünyaya adı konmamış komünist bir yaklaşım sunacaktır.

Daha evvel Irak’da Saddam’ın palazlanması, Mısır’da Mübarek ve evveli, Suriye’de Esad’lar, Rusya’da Lenin’ler gibi. Zamane yorum farkı ile şimdi yeniden denenecektir.

Memlekette, Erdoğan ile bu seyir ağır hasar almış idi. O tarzın hadiseleri, kahramanları, mevzuları gündemden kalkmış idi. Ancak şimdi Erdoğan’dan sonrası için yeniden, gavur İngiliz tarafından ısıtılmaya başlanmıştır.

Hükümet eskinin gündem yapılmasına müsaade etmemeli ve tedbir almalıdır. Aksi halde Suriye’de, Irak’ta, Libya’da … elde edilenler İngiliz hesabına geçme ihtimali bulunmaktadır.

YORUM EKLE