BU HAYATI RAMAZANLAŞTIRSAKTA MI SAKLASAK!!

Malumunuz önümüz ramazan. Uhrevî hayatımız noktasında gayet ehemmiyetli olan bu eyyam-ı mübarekeyi Rabbim hakkımızda kazançlı ve semeredar eylesin..

Senede bir ay gelen, manevî Kazancı bol olan bu ayı ömrümüzün son ramazanı ve son fırsatı olduğunu bilseydik nasıl değerlendirirdik acaba?

Her gününü her anını ilmek ilmek nakış nakış kulluğa ve ubudiyete adamazmıydık?

Gerçi kulluk yapmak için ramazanı beklemekte ayrı bi nasipsizlik..

Cenab-ı hakk'ın hususi ihsanatına Mazhar olmaya vesile olan bu mübarek ayı, manevî şuur ve teyakkuzla geçirmek her müslümanın belki en birinci önceliği olmak lazım gelir. Seksen sene bir ömrü netice veren bu ayı gaflet ve nisyan ile heba etmek basiret tutulması bir halin tezahürüdür şüphesiz..

Sayılı bir ömrün muzdaribi olduğumuz şu mavukkat hayatımızın her anını ramazan ayına denk yaşamak büyük bir nimet ve ikram olsa gerek. Bu ikrama her mü'min çaba ve gayretiyle bile ancak müyesser olur fakat mü'min'in niyeti amelinden hayırlıdır mucibince en azından niyet ile başlayarak muvaffak olmaya bakalım. O halis niyet lütf-u ilahiye Medar olur inşallah..

Şimdi her ibadetin kemali vardır. Matlup ve maksut, o ibadette ki Kemale ermektir. Ariflerin cenab-ı hakk'ın halis kullarınında dünyası budur. Onlar ibadette ve taatta ruhsattan ziyade azimeti esas almışlardır. Hakk'ın rızasına medar daha safi, daha külli, daha müstakim, daha kabul ve makbule medar bir kulluğu nasıl hayatımızda ifa edebilirizin endişesini yaşamışlar her daim..

 Bu nokta çok önemli!!

Hadis-i şerifte "öyle insanlar var ki tuttukları oruç sadece açlıktan ibarettir"diye buyurmuş Efendimiz s.a.v. Kemâl manada bu oruç  oruç değildir. İbadet odur ki Allah'ın c.c dergâhında kabul ve makbuliyete Medar olsun..

Önümüz Ramazan olması hasebiyle Kemâl manada oruç nasıl olur. Üstadımız mektubat eserinde bunun izahını muhteşem bir ifade ile beyan etmiştir. Özetle şöyle; ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duygulara oruç tutturmaktır. Göz, kulak, kalp, fikir ve hayal gibi sair hasselerede oruç tutturmaktır orucun Kemali..

Burada madde şeklinde her birinin izahını yapacak olursak uzun olacağından içlerinde ehemmiyetine binaen hayale oruç tutturmak olan kısmını biraz mübahase edip yazıyı bitireceğim zira bütün fiillerin faili hayaldir..

Neden hayale dahi oruç tutturulması bahsi geçmiş. Şimdi her azanın kemali ve sıddıkiyeti vardır. Hatta hayalin dahi sıddıkiyeti vardır..

 Çok calib-i dikkattir ki günahların ilk intişar yeri hayaldir!!

Daha açık ifade etmek gerekirse insan önce hayalinde fasık olur, önce hayalinde mücrim olur, en evvel hayalinde katil ve zani olur vs gibi misaller çoğaltılabilir. Hayalini muhafaza eden istikametini muhafaza eder. Hayaline sahip çıkan dünyaya sahip olur. Zira kirli şeyler hayalde başlar. Önce hayal, sonra tahakkuk, sonra taakkul, sonra fiil ve icraate dökülür işler..

Velev ki o hayali müsbet yönde istimal ede!..

Onun için bu hakikate mebni müslümanın hayatında azami teyakkuz ve dikkat esastır. En azından bu mübarek ayı fırsat bilip, hayatımızı ramazanlaştırmaya niyet edip başlarsak, Allah c.c kulunun zannı üzeredir hakikatince Rahmet-i ilahiye o halis niyet ve acziyetimiz  hürmetine istikamete Medar kârlı bir ömür nasip eder diye zannediyorum inşallah..

Cenab-ı Hak lütuf ve ikramıyla bu eyyam-ı mübarekeyi maddi manevi ticaretimize vesile kılsın..

Selam ve dua ile..

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şengül benek
Şengül benek - 2 ay Önce

Hayırlı ramazanlar

MALCOLMX
MALCOLMX - 2 ay Önce

HAYALE ORUÇ TUTTURMAK..
ASRİMİZİN DUYMADIĞI BİR NEFES VE SES..
BU ÇAĞA BİR NARA OLMUŞ.. AZİZ OLUNUZ

Sinan Bulut
Sinan Bulut - 2 ay Önce

Hayırlı ramazanlar