DİN-SİZ TV

Küçükken televizyonda neden hiç çalı süpürgesi yok, neden aşina olduğum eşyalar, hayatlar ve ilişkiler yok diye düşünürdüm. Tuhaf gelirdi evin içinde ayakkabı ile gezmeleri.
Hiç mi tanıdık bir şey olmaz?

Malumdur TV hayatımıza girdi, az ya da çok evlerimizin baş köşesinde. Hoş artık ona da gerek kalmadı akıllı telefonlarla 7/24 elimizin altında. Velhasılı herkesin izlediği en az bir ya da iki dizisi var. Malumunuz bugünlerde psikolojik ağırlıklı diziler revaçta.Ben de bu dizilerden birini izleyenlerdenim.
 Dizide hastaların hayatlarındaki musibetler, kötü olaylar anlatılıyor. Genellikle de hastaların çocukluklarında yaşadıkları travmaları( -onların tabiri ile-) anlatıyor. Dizi de her şey anlatıyor anlatıyor da inançtan, dinden, imanı yoksunluktan gelen boşluklar , Kader-i İlâhîden hiç mi hiç bahsedilmiyorlar. Yasaklı kelimeler gibi...
sadece arada Allah'ı olmayan bir hayat kavramı ile kader, alınyazısı kisvesi altında neden-sonuç zincirini anlatıyor. Hatta bir hasta Kur'an-ı Kerimi öğrendim demiyor farklı bir tabir kullanıyor...
Dini tamamen soyutlamışlar hayattan. İslamı hatırlatan tek bir hayat hikayesi göremiyorum. 
Aslında TV genelinde bu vardı,Dini sadece Ramazan ayında ya da kandillerde bir iki saat hatırlanan bir olgu haline getirdiler. Laiklik dedikleri bu olmalı. Hayatı ve dini birbirinden ayırmaktı. İşte tv bunu ziyadesiyle yapıyor.
Bir etrafınıza bakın bir de tv programlarına ne kadar da birbirinden uzak. Bizi yansıtmadığı gibi bizi bozmaya yeminli gibi... Ve bozdu da !!

Din eşittir Kur'an ve sünnettir. 
Hangi elle yemek yiyeceginden, ticari ilişkilerine ,evlenip boşanmadan kılık kıyafete,sosyal ilişkilerden ailevi ilişkilere varana kadar ...
Hem dünyamızı hem de ahiretimizi mâmur etmemiz içindi ve hayatın tamamını kapsıyorken nasıl olur da bir köşeye sıkıştırdılar, dünyadan alındığı zaman her şey boşlukta kaldığını bilmiyorlar mıydı?

"Bu Kitab'ı; Her şey için bir açıklama,
 Bir hidayet ve rahmet kaynağı ve, Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik." (Nahl-89)

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine devâ, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.” (Yûnus 10/57.)

“Biz, Kur’an’dan mü’minlere şifâ ve rahmet olacak, zâlimlerin de kaybını artıracak şeyler indirmekteyiz.” (İsrâ 17/82.)

" Evet, evet, evet... Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek..
 eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Lemalar - 336 "

Biliyorlar dinin hayatın ta kendisi olduğunu TV kendini mürşit bilip o misyonda kendine talebeler yetiştirmeye başladı.
En basitinden çizgi filmlerden, çocuk masallarından başlıyorlar ifsad etmeye. kızım bilgisayardan bir şey izliyor orada geçen repliklerde 
" - tabiat ana , vaftiz anne, periler, sihirler." Allah’ım dedim bu masal ne diyor . Subliminal mesaj dedikleri şey bu olmalı. küçücük çocuğun zihnine ŞİRK tohumları ekiyorlar.  Ta çekirdekten başlıyor , yavaş yavaş şirk içlerine işliyor ondan sonra düzelt düzeltebilirsen. 
Televizyon, okullarda verilen eğitim , bilim kisvesi altında esbabperestlik hepsi tamamen küçüklükten derc ediliyor zihinlere. Ve sinsi sinsi düşüncelerle bilmeden ve farkında olmadan şirk bataklığına giriyorlar.

   " Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehl-i iman, bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz:
   Birincisi: 
   "Evcedethü'l-esbab" Yani, "Esbab bu şey'i icad ediyor."
   İkincisi: 
   "Teşekkele binefsihi" Yani, "Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor."    Üçüncüsü: 
   "İktezathü't-tabiat" Yani, "Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor. Lemalar - 177"
Bu kelimeleri az çok bir çoğumuz kullanmıştır. 

Rabbim bizi ve evlatlarımızı muhafaza et..

Ya Rab! Bize, masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden hisse ver.
 Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et.
 Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver...

Ya Rab! Bizi, dinde musibete uğratma, dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. 
  Bize acımayanları ve senden korkmayanları bize musallat eyleme. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Filiz
Filiz - 3 ay Önce

Allah razı olsun. Hastalık tesbiti guzel ama çare nedir