Elçiler Haber Veriyor

On adet büyükelçinin Türkiye’de yıllardır türlü yönleri ile bahsi edilmiş ve kamuoyunun mevcut haline alışmış olduğu Osman Kavala hakkında bildiri mahiyetinde yapmış oldukları açıklama, yine kamuoyunca algılanamamakta. 

Yapılan açıklamanın zaman olarak, iç işlerinde ki ittifak görüşmelerinin ciddileştiği ve ilginç hareketlerin beklendiği bir zamana denk gelmesi. 

Osman Kavala’nın muhtemel bazı partilerde veya parti yöneticilerinde bir mana ifade ediyor olma ihtimali. 

Memleket içerisinde bazı gruplaşmalara meyil vermek ve teşkil etmek olarak netice vermesi muhtemel.Diğer yandan muhalefet içerisindeki bazı problemlerin izalesi için kullanılıyor olması da muhtemel. Mesela HDP-İYİ parti eksenindeki rötuşlar. 

Dışarıda ise, Avrupa merkezli memleket aleyhine gündem oluşturmak için başlangıç olması da muhtemel. Zira dünya genelinde ittifak ve ortaklıklar arayışlarında hareketlenmeler bulunmakta. Avrupa’nın memlekete Rus gözlükleri ile bakılmasını talep eden bir iradenin bulunması da muhtemel.  

Her halükarda bir sonraki mesele ve meseleler için bu işin büyükelçilerce icra edildiği aşikar.  

Memleketin hali hazırda ve yakın gelecekte ya tarafsız kalmak kabiliyetine mecbur edileceği veya tam teslimiyet ile rabt olacağı bir ortamın temin edilmesi için bir dizi hadisenin senaryolandığı da tabi ihtimal. 

Büyükelçilerin bu hareketinin neticesinde hükümetin verebileceği tepkinin ne olabileceğinin hem ABD ve hem diğer ülkelerce biliniyor olması da, silsile halinde gelişmesi muhtemel algı dizilerinin, suçlusu Erdoğan olarak iç piyasada müşteri bulması için tercih edilmiş olması da muhtemel. 

Hükümetin bu ve sonraki benzeri taarruzlara karşı alacağı her tedbir, bir öncekinden daha fazla risk seviyesi yüksek olması muhtemeldir. Çünkü, dış politikanın halk tarafından anlaşılma için gerekli eğitim ve kültür faaliyetlerinin icra edilmemiş olması ihtimali, vahim bir faturanın yekunudur. 

YORUM EKLE