Eller Yukarı, Teslim Olun!

Tarihte çok trajik hadiseler var. Okurken bu da olmaz diyerek ah vah ettiğimiz hadiseler...

Malum tarihi dizilerin ekranlarda boy göstermesi ile bizleri de aldı maziye dair bir merak..

Arada araştırırken, çok hayretle okudum Mengüberti'nin hayatını. Tahtsız Sultan komitacı ruhuyla Gazne'den Horasan'a, Hindistan dağlarından Tebriz'e kadar direniş ateşini yakmış, kelle koltukta vurmuş vurulmuş. Moğollar'ı defaatle durduran, bu sebeple tarihinin gördüğü en zalim hükümdarlardan Cengiz Han'ın dahi takdirini kazanan " Her babaya böyle bir bahadır evlat gerek" dedirten tahtsız, ve demeye dilimiz varmasa da bahtsız sultan.

Ülkesi var, askeri var, veraseti var, tahtı yok.. Tahtı yok dediysek de ömrü cepheden cepheye geçmiş. Tahtına kurulup kalan bir sultan değilmiş. Çok acip bir hikayesi var..

Sergüzeşt-i hayatı beyaz perdeye yansıtılsa gişe rekorları kıracak cinsten olan Mengüberti yani bildiğimiz ismi ile Celaleddin Harzemşah büyük mücadeleler verse de en sonunda orduların önünde diz çöktüğü, Çin'in dahi karşı koyamadığı Moğol seline güç yetiremez. Birkaç farklı sebeple de tarih sahnesindeki rolü biter ve yolu Elâzığ'a düşer. Orada da vefat eder.

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını okurken Üstadımızın ondan bahsetmesi hatırıma geldi.Lem'alar'da Üstadımız :
" Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı ve etbâı ona demişler: “Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek.”

O demiş: “Ben Allah’ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek Onun vazifesidir.”  " diyerek Celaleddin Harzemşah'dan bir temsille bahsetmiş.

Koskoca Cengiz Han'ı rezil kepaze eden, eşe dosta güldüren Celaleddin Harzemşah nasıl olur sefere niyet eder de zaferi düşünmez?

Mücadele ve murakabe asrında, hayale hedef göstermek, bu maksat uğruna say ve gayret sarf etmek nasıl olur da netaici düşünmeden mümkün hale gelir? Burçlara sancağı dikecek dałkılıç nasıl olur da o sancağın rüzigârda dalgalanacağını nazlı nazlı süzüleceğini düşünmeden diker onu oraya?

Bir taşı oradan alıp öbür tarafa atsak enfüsi alemde kendimizi fevkalbeşer(!) ilan eder, teveccüh bekleriz.

Bu nasıl bir sırdır ki, malumu bîvukuf kılar?

Ehemmiyet ve dikkat isteyen vazife nasıl mukabele istemez?

Yoksa halktan gayrısı mı bu tarikte refik-i yekta?

Halli müşkil bir muamma ..

Teslimiyet midir bunun yegane reçetesi?

Şairin dediği gibi "Ustanın elinde kütük ol yeter /Teslim olan kâr zarar gütmez" diyerek bütün umuruyla hesapsız, hasbi bir teslimiyet..

Belli ki Harzemşah'ın sırrı, takdir-i Hüda'ya teslimiyetti. Vazifesini yapıp hikmeti seyreylemekti..

Üstadımız Hazretleri'nin buyurdukları gibi : "İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir. 'Tevekkeltü alâllah' der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle, hâdisâtın dağlarvâri dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra, saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları, uçmasına değil, belki esfel-i sâfilîne çeker."

Elde ettiği hakiki iman ile bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emanet eden Celaleddin Harzemşah gibi mutlak teslimiyet açar ancak bu kilitlerinin dilini. İman edip tevhid eylemiş. Tevhidi ile teslim olup tevekkül eylemiş. Bu tevekkülü esbabı bütün bütün ona reddettirmemiş ve vazifesi olan sefere niyet eylemiş, hikmet sahibi ne hüküm berirse razı olmuş....

Her Celaleddin'in Cengiz'i başka başka suretlerde, başka başka vakitlerde geliyor..

Bu diilemmanın müsebbibi, batın-ı kalbimize muhabbetini nakş ede, kalbi temayüllerimizi istikamet üzere ede..

Amin.

Yoksa halimiz nicedir?

Yoksa Moğollar'ın namağlup deplasman ve iç saha serisini ve efsanesini bitiren, o kartondan kaplanı parçalayan Celaleddin Harzemşah'ı Elazığ'da göçer Zazalar'a esir eden hayat, bize neler yapmaz? 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Uhre
Uhre - 3 hafta Önce

Kaleminize kuvvet guzel bir makale olmuş

MALCOLM X
MALCOLM X - 3 hafta Önce

SAYENİZDE ÖĞRENDİK..
AZİZ OLUNUZ

Aczimendi
Aczimendi - 3 hafta Önce

Yine muhteşem bir makale. Allah ebeden razı olsun. Fakat neden bu kadar geç yazıp bizi bu inci deryasından mahrum ediyorsunuz. Lütfen istirhamla değerli yazılarınızın devamını bekliyoruz. Selam ve dua ile

Ferid
Ferid - 2 hafta Önce

çok zevkli bir yazı olmuş eline sağlık kardeşim

Abdurrahim Çağan
Abdurrahim Çağan - 6 gün Önce

Allah cc razı olsun.
Allah hu demeye geldim hu deyib dönmeye geldim. Hu demekte meramım var Cemalin görmeye geldim. Huuu