Ermenistan

Bundan üç-beş yıl evvelinde, memleketin gündemi günlük değişir idi. Hatta günlük yeni yeni konular ortaya çıkar idi. Şimdi ise, artık dünyanın gündemi sabitlenememekte. Her yeni hafta ve gün yeni yeni konular alel-acele işlenir olmakta.

Ermenistan, Türkiye’nin İdlib ile ilgili müdahale vaktinde Azerbaycan’a saldırmış idi. Sonra, Libya ile ilgili müdahale vaktinde yine Azerbaycan’a saldırdı. Şimdi ise, Yunanistan ile memleketin problemleri vaktinde yine saldırdı.

Bu pencereden Ermenistan, siyaseten PKK’dan farksız bir mahiyet ve kabiliyet de. Gerçekte Ermenistan’ın bu günkü saldırganlığının izaha dökülebilecek bir açıklaması yoktur. İki milyonluk bir topluluğun ülke olarak kabul edilip, on milyonluk ve kendinden iki kat büyüklükte toprağa sahip bir ülkeyi işgal etmek fikrinde olduğu veya bunun olabilirliğine inanıyor olması, zorlamadır.

İşte meselede budur. Dünya zorlamaların, iteklemelerin neticelerine göre şekillendirilmek istenmektedir. Yani, cari olan hakikatlar veya hacim ve kütle uygunluğuna mütenasip terakkiyat değil, komplolardır.

Sahi Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasında ki sebep nedir. Bu sualin cevabı muhtemelen, gavurun acziyetinin ve biçareliğinin gün yüzüne çıkmasına sebep bir, metindir. Ermenistan’ın, Türkiye’nin etrafında İngilizlerce inşa edilmiş seddin bir bölümü olması ve bu seddin de diğerleri gibi zayıflıyor olması, memleketin ilgi alanıdır.

Ve bu seyir muhtemelen İngilizin kendi hacmi ve kütlesi ile ortaya çıkacağı vakte kadar da devam edecektir.

YORUM EKLE