Fedailer Aranıyor

Dikkat bu bir ilandır!

Yayınlandığı mecrayı bağlamaz. Yazan merci değildir. Okuyanı akıl, kalp, ruh ve his mertebesinde alakadar eder. Muhatapları sahib-i şuur, ehl-i gayret ve hamiyetkârâne himmet sahipleridir.

Mekke arzında zuhur eden, Medine arzında kemale vasıl olup bindörtyüz yıldır devam eden İslam davasına fedailer aranıyor…

Bir elime güneşi bir elime kameri verseniz de ben davamdan vazgeçmem diyecek ve fiili sözünü tasdik edecek fedailer aranıyor.

 İşkencenin, musibetin, belanın, ıstırabın her rengini görse de “ Vallahi beni öldürse de yine karşısında hakkı haykırırım” diyerek Ebu Cehillere kafa tutacak fedailer aranıyor.

Kırmızıçizgisi nefsi, evladı, ailesi değil İslam’ın haysiyeti, onuru, şerefi, mukaddesatı olacak fedailer aranıyor.

Ahd-u peymanı ile hakka teslim olacak, gemileri yakıp “arkamda namertlerin kararttığı gece önümde hakkın meşalesi fecr-i sadık var” diyerek yolun hakkını verecek fedailer aranıyor.

İttihad, uhuvvet, itaat, muhabbet ve ilâ-yı kelimetullahı, dünyanın en mukaddes maksadı kabul ederek şeriatın ahkâmına intisab edecek fedailer aranıyor.

Neme lâzım, böye işleri akıllılar düşünsün" demeden ulema libasını yakacak, uhdesine aldığı davanın hatırı için cünunu başına giyecek, kıyamına itaatsizlik ile ihtilaf çıkarmayacak fedailer aranıyor.

Ekmeksiz yaşasa da hürriyetsiz yaşayamayacak, İslam’ın hür olmadığı yerde dünya malı, makamı, mansıbı, şöhreti bilumum şahsi menfaatleri terk etmek pahasına zulme baş eğmeyecek fedailer aranıyor.

Biat ettiği başındaki ulü'l-emre itaatı farz bilen fikriyatıyla etrafını tenvir edecek, şurut-u harbe aşina, alaylı, mektepli, hamiyetli mü’min, müslüman, kadın, erkek fedailer aranıyor.

Şan ve şerefi sadece millet-i İslâmiye olan, fi-sebilillah yol alabilecek, din ve vatan muhabbetinde mütehassıs olanlar tercih sebebidir.

Lütfen nefsine, enaniyetine geda, harekâtında lâübaliyâne, hadisata ifratperver, şevkin belini kıran, ağraz ve tarafgirlik ahlakına mübtela, sebeb-i tefrika ile İslam ve iman davasına set çekmek ihtimali olanlar başvurmaması önemle rica olunur.

Müracaat: Başsız olmaklılığı sebebiyle; öksüz,yetim, biçare, dide-giryân, perişân Alem-i İslamiyet

YORUM EKLE
YORUMLAR
Filiz
Filiz - 2 yıl Önce

Bulunabileceğini zannetmiyorum

Asena
Asena - 2 yıl Önce

Reşha Aczmendi
Reşha Aczmendi - 2 yıl Önce

☝ Tekbir Allahuekber Allah bizi bu davadan geri koymasın en ön safta olanlardan eylesin amin

Dava
Dava - 2 yıl Önce

O fedailerden olmak dileğiyle