FRENE BAS FRENE!..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Salih ameli Risale-i Nurlar o kadar güzel, o kadar veciz, o kadar harikulade tatlı bir üslub-u beyan ile tarif ediyor ki; ifade edilmek istenen mana ancak böylesine kısa, veciz cümlelerle açıklanabilir. Mesnevi-i Nuriye'den hatırlayacak olursak; "İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir." (Zeyl-ül Hubab)

İnsanların birbirleri arasındaki münasebetlerde ve Halık Teala Hazretlerine karşı kulluk vazifelerinin ifasında meşru veya menhi olan veya İnsanların hayvanata olan müdahalelerinde hak-hukuk tanzimi gibi hususların beyanı Şeriat-ı Garra'da tebeyyün etmiş, belirlenmiş, açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca Hayvanların birbirlerine karşı olan muamele ve münasebetlerinde ve büluğ çağına gelmemiş çocukların hayvanlara olan muamele ve müdahalelerinde birçok hukuk tecavüzleri vuku bulmaktadır; bu gibi durumlarda ise ilhamlar ve Rabbani yönlendirmelerle şefkat ve merhameti ön plana çıkaran ve o yönde telkinlerde bulunan Şeriat-ı fıtriye kanunları devreye girmektedir ki, Cenab-ı Hakk'ın adalet-i mutlakasına bütün bütün zıt haksız muameleler meydan almasın.

Bu ara bedbaht bir zındık atını itini nallamış olanca şirretliğiyle youtube kanalında Kur'an-ı Azimüşşan'a erzel tavırlarıyla hücum edip, paylaşmak talihsizliğine düştü... Bu noktada zihinlere takılan sual şu: Bu adam bu Cenab-ı hakk'ın ve dünyadaki bütün Müslümanların haklarını hiçe sayarak epeyce uzun sayılabilecek bir zamandır saçma-sapan zırva ve hezeyanlarına gittikçe dozajını artırarak devam ettiği.. nankörce azgınlığını had safhaya çıkardığı halde sapa sağlam yerinde duruyor.. başına bir felaket, musibet gelmiyor.. Cenab-ı Allah'ın buna bir nevi müsaade etmesinin hikmeti ne olabilir? Küçük cinayetlerin cezası acilen küçük merkezlerde verilir... Mesela ne gibi; büluğa ermemiş bir çocuk gider merhametsizce sapantaşıyla, yanlış olduğunu bile bile bir kuşcağızın canına kıyar veya bir sinek öldürür.. hemen acilen ceza hazır; düşer başını kırar.. başka ne gibi; dişi bir kaplan, kendi yavrularına olan şefkatini nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar.. acilen ceza gelir, bir avcı tarafından öldürülür. Küffarın, zındığın yaptıkları böyle küçük hatalar mı ki, dünyada ceza gelsin.. onların cinayetleri ekseriyetle pişman olup tevbe ve nedametle ıslah yolunu tutmayıp azgınlıklarına devam ederlerse ertelenerek felaketin en büyüğü olan büyük merkeze yani ahirete kalacaktır. Rabbim bizleri lutf-u keremiyle mahrumlardan etmesin.. hakkı hak olarak görüp ittiba etmeyi, batılı batıl olarak görüp içtinap etmeyi, sakınmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu adam da anlaşılan hayvaniyette o kadar ileri gitmiş ki, şeytan bir hayvan olmuş.. önüne açılan bedbahtlığın farkında olamıyor ki bu derece cür'etkar davranabiliyor.. adeta kendisinin serin serin suların bulunduğu derya sahilinde huzurla dalışlar yaptığını farzedip; önünde bulunan ateşlerle lebaleb dolu devasa bir hendeğe doğru olanca hızıyla koşuyor.. zavallı adam evini kendi elinle yıkıyorsun.. anan ağlıyor.. frene bas frene!..

YORUM EKLE
YORUMLAR
YusufGözcü
YusufGözcü - 2 hafta Önce

Vakit geliyor mu ( adam amanın herif) ağzın
Dan ediyor:

İlyas dede
İlyas dede - 2 hafta Önce

Allah razı olsun agabeyim