Gulyabani mi Donkişot mu

Bir evvelki yazıda bahsedilmiş olan Ayasofya hususunda yapılmış bir yorumun, Kemalizm’i izah ve anlamak ve ifade edebilmek noktasında cevaplandırılmasının meylinin hasıl olması, en azından benim için mühim olmaktadır. Bu yazıyı ve içerisinde alenen ve zımnen İngiliz lafzının geçtiği tüm yazıları okuyan biri için manasız ve hayali olması, sadece yorum farkıdır.

Yapılan yorum, Ayasofya’nın müze olmasında İngiliz’in bir dahlinin olmadığı ile başlamakta idi. İngilizlerin, maalesef İstanbul’u işgali ile birlikte, İngiltere’de Ayasofya’nın _ esaretten kurtarılarak kilise yapılması ­_ için kampanyalar düzenlenmiş ve bu kampanyalar netice vermiş, dönemin İngiliz başbakanı ve bir çok lordu açık beyanlar ile kilise yapılacağını ilan etmiştir. Ancak Hristiyan mezheplerinin rekabeti ve hususan çok mühim bir etken olarak Hindistan Müslümanlarının, bu durumda kıyama kalkacağı raporlarının İngiliz sömürge bakanlığına yazılı ve yüksek tonajlı olarak sesli rapor edilmesi, müze yapılması olarak neticelenmiştir.

Ayasofya’nın müze yapılması hususunda, İngiliz’in dahli açıktır.

Yorumda, Kemalizm’in kendi modelini yerleştirmek için, kendi kararı ile müze olarak kabul edilmiştir, denmekte. Kemalizm’in modeli nedir. Kemalizm’in icraatları bir modelse eğer, Anadolu’da bu modelin adı, Gavurun gölgesi olarak izah edilebilir. Londra’da yağmur yağınca, memleket de paça sıvamak anlamında ki bu tabir, yine yorumda bahsedilen hayali düşmanlarımızın olmadığını da göstermektedir. Kemalizm bu memleket için nihai bir düşman değildir. Tarihin şehadeti ile, bu memleketin siyasi düşmanı İngiltere’dir, dini düşmanı İngiltere’dir, coğrafi düşmanı İngiltere’dir. Eğer İngiltere olmadığı söylenecek olursa, Almanya aydınlanma hareketi ve City London incelenmelidir.

Günümüz hadiseleri içerisinde ise, İngiltere’nin A.B.D.’ye, Rusya’ya, Çin’e … süper güç olarak katagori edilmiş ülkelere olan etkilerini izah eden yapılmış çalışmalara bakılmalıdır. Aslında daha kısa ve özünü ifade eden şu söz olmuştur. Sağ ve sol çatışmaları esnasında yapılan bir çalışmanın neticesinde telaffuz edilmiştir. _ Hangi sol örgütün arkasını araştırsak, İngiltere ile iltisaklı çıkıyor idi _.

Netice, Kemalizm kendinden menkul olmadığı sebep ile icraatları da, kendinden mülhem yapılmış değildir. Çay ocağında üç kişi ile Ortadoğu’yu hallaç edecek bir fırka kurabilen, savaşmadan geri çekilerek İstanbul’un işgaline zemin hazırlayan, milli mücadele döneminde  Anadolu da hayat hakkı bulabilen, mümkünü olmadığı halde kongrenin başına geçebilen, savaşlarda ileride mukavemet oluşturacak tüm personeli etkisizleştiren, … birinin ya ilahi güçleri olduğuna yada İngiliz desiselerinin fink atmakta hiç problem yaşamadığı bir memleket de yaşamış olduğuna hükmedilmek zorundadır.

Haçlı ordularının teşekkül etmesine sebep olan bu memleket ve bu memlekette hüküm sürmüş olan Osmanlı ve Selçuklu sultanlarıdır. Gavurun sömürgeci ve zalim emellerine set olmuşlar ve müsaade etmemiş olmaları dolayısı ile memleket bu gün İspanya, Tunus, Mısır, Endonezya, Polonya gibi ülkelerin siyasi lüksünden mahrumdur. Kemalizm, Londra’da ki masanın Suriye’deki Baas bayiliğinden öte bir icat kapasitesi olmayan, gavur gölgesidir. Evvel gölgeleri devrile.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Seyfullah Amca
Seyfullah Amca - 1 hafta Önce

Benim görüşlerime katıldığınız için teşekkür ederim...sizin de yazdığınız gibi ingilizler buna cüret edemedi.. Bu Ankaradaki meclisin kendi menfi tercihidir.. Ankara kesinlikle Türk faşizmi modelini hayata geçirmek istiyordu.. Zamana göre manevra ve vazgeçmeler yaşandı ve yeni bir modele başarılı olamadılar fakat teslim aldıkları ülkeyi de bozarak kaybettiler.. Buna binaen abd tavsiyesi ile güdümlü tamire başladılar.. O nedir derseniz ezanın asli haline çevrilmesi gibi müsbet bir tamir karşılığında sanayi ve tarım anlamında çökertilen sektörler.. Yapılanlar ingilizlerin faydasına olabilir ama amaç Türk faşizmini oluşturmak idi.. Dağılan Türk ve akrabaları ile yeni bir ulus tipi ve ülke hedefi Tanzimat sonrası Osmanlı entellektüeller tabakasının hedefi idi.. Kemalizm ise olayı nihayet derekeye indirdi.
İngilizler bir hiçtir.. Onların tek avantajı bizim coğrafyanın salaklarıdır..

Seyfullah Amca
Seyfullah Amca - 1 hafta Önce

İngiliz, dediğin kadar marifetli değildir, bizim mahalle üç asırdır aşırı ahmak.. O bakımdan yapılan işler onların işine geliyor onlar da destek oluyor.. Batı aptaldır.. Ahmakdır.. Ama biz onlardan daha ahmak olmaya heves ettik bu yüzden devlet oyuncak oldu..

Mehmet Murat
Mehmet Murat - 2 gün Önce

ALLAH C.C E BEDEN RAZI OLSUN AMİN AMİN AMİN