Alparslan Büyük Selçuklu:Alparslan'ın babası Çağrı Bey neden öldü? Çağrı bey nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu:Alparslan'ın babası Çağrı Bey neden öldü? Çağrı bey nasıl öldü?

Selçuklu hânedanına adını veren el-Melikü’l-Gāzî Selçuk’un torunu olup yaklaşık 380’de (990) doğdu. Babası Mîkâil b. Selçuk’un gayri müslim Türkler’e karşı çıktığı bir gazâda şehid düşmesi üzerine kardeşi Tuğrul Bey’le birlikte dedeleri Selçuk’un himayesinde yetiştiler.

ÇAĞRI BEY'İN ÖLÜMÜ

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti.

Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler (Cemâziyelâhir 451 / Temmuz-Ağustos 1059).

Çağrı Bey aynı yıl Serahs'ta vefat etti. Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv'de inşa edilen türbesine nakledildi.

Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Köl Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.

Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim'in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir.

ÇAĞRI BEY'İN ÇOCUKLARI

Alp Arslan

Kavurd

Emir Yakuti

Süleyman

Behram Şah

İlyas

Osman

Hatice Arslan Hatun

Cevher Hatun

Safiye Hatun

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER