KENYA ULUSLARARASI KİTAP FUARINA RİSALE-İ NUR DAMGASINI VURDU!

Kenya'da düzenlenen kitap fuarında Risale-i Nur dikkatleri üzerine çekti.

KENYA ULUSLARARASI KİTAP FUARINA RİSALE-İ NUR DAMGASINI VURDU!

Kenya’da mütad  olarak her yıl Eylül ayında düzenlenen  uluslararası kitap fuarına 2019 yılında iştirak ettiğimiz hizmete medar gelişmeleri ve inkişafları beyan etmek istedik. Bu yılda 25-29 Eylül arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de fuarın 22.si yapıldı.

Bu yıl 25-29 Eylül arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de fuarın 22.si yapıldı. Kenya’da mütad  olarak her yıl Eylül ayında düzenlenen  uluslararası kitap fuarına birçok yayımevi katıldı.  Kenya Kitap Fuarı’na damga vuran eser ise Risale-i Nur Külliyatları oldu. Gayrı Müslim ve daha yeni İslam’ı seçip Müslüman olan birçok insan, Risale-i Nur eserlerini dikkatli bir şekilde incelediler ve stand görevlilerine çeşitli sorular yönelterek Nur Eserlerini daha yakından tanıdılar.

Kenya 52 milyon nüfusa sahip, 15%’i  Müslüman olan bir Doğu Afrika ülkesi. 52 milyonluk bir ülkede gayr-i müslimler için İslami bir kitap, Kuran-ı Kerim meali bulabilmesi bile cidden çok zor.  Bu yüzden standımızda bulundurduğumuz İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim’e epey talep oldugunu müşahede ettik. İlgilenen kişilerin çoğu da Hıristiyan dinine mensup kişilerdi.

Saada isminde bir Kenyalı: “Normalde fuara gelmeyecektim, bir arkadaşımla buluşmak için burdayım, kendimi uzun zamandır arayıp bulamadığım Kur’anların önünde buldum.” dedi. Saada’nın annesi Müslümanmış, çocukken annesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuş. Etrafında İslamiyeti anlatacak kimse olmadığı için, dinden uzaklaşmış. Şimdi tekrar okuyarak, bilinçli şekilde İslamiyeti yaşamak istediğini belirtti. Kur’an-ı Kerim mealiyle beraber 23.Söz’ü de takdim ettik. Cenab-ı Hak, Saada gibi Rabbini arayan binlerce Afrikalıya tez zamanda hidayet nasip etsin.

Grup grup lise ve ortaokul öğrencilerinden hatta ilkokul öğrencilerinin standımızdan geçerken bir vesile ile bizimle alakadar olmaları İslâmîyet hakkında sorular sorması bizlere şevk veriyordu. Hatta minik öğrenciler kitapları anneme babama hediye alıyorum onlar anlar  bize anlatır diye hastalar risalesinden ya da yirmi üçüncü sözden alıyorlardı.  İlkokul öğrencileri Risale-i Nurdaki parçalardan hazırlanmış yüzlerce broşürlerden hem kendileri hem de arkadaşlarına vermek için aldılar. İlkokul öğrencilerin broşürlere yoğun talebi, bize Risale-i Nur’da geçen şu parçayı hatırlattı “Küçük masumlar taifesi bir hiss-i kabl-el vuku’ ile Risale-i Nur’la saadet bulacaklarını ve tehlike-i maneviyelerden kurtulacaklarını hissettiklerini anladım.”

Bunun yanında, din, edebiyat, tarih öğretmenleri , araştırmacılar, kitap yazarları ve şairler de istifade etmek ve derste kullanmak icin Nurlardan temin ettiler. Gayr-i muslim bir öğretmen, 15-20 tane Müslüman talebesini standa getirdi, burası sizin standınız dedi. Öğrencilere 23.Söz hediye edildi.

1999 yılında Risale-i Nurları bir dergiden duymuş bir zat, 2-3 yıl evvel birkaç küçük kitaba ulaşmış ve bu fuar vasıtasıyla da külliyata ulaştı. Bir yaşlı hanımefendi Uganda-Kenya sınırında yaşıyor ve bulunduğu beldenin istifadesi için kütüphane açmış, kütüphaneye kitap gönderdik. Kendisi ramazan risalesini okudu, ertesi gün geldiğinde çok mantıklı, okuduktan sonra Hıristiyan olmasına rağmen ben de oruç tutmak istiyorum dedi. Cenab-ı Hak ziyadesiyle tesirini halk etsin.

Mimarlık öğrencisi Benson, 23.Sözün 1.Makamını okuduktan sonra çok beğendiğini ve Salı akşamları yapılan dershanedeki derse katılmak istediğini söyledi. Bir araştırma görevlisiyle “Bir adam, bir hizmetkârına on altun verip “Mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır” emreder. İkincisine, bin altun verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkârın cebine koyar, bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkâr on altun ile a’lâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkâr, divanelik edip, evvelki hizmetkâra bakıp, cebine konulan hesab pusulasını okumayarak bir dükkâncıya bin altun vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkâncı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkâr, seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir te’dib gördü ve dehşetli bir azab çekti. İşte edna bir şuuru olan anlar ki, ikinci hizmetkâra verilen bin altun, bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir.”kısmını okuduk. Bu metni beraber okumamız Sözler mecmuasını almasına yetti, hayatın manasını anlamak için okumak istediğini söyledi.

Binler şükür Risale-i Nurlardan her kesime gösterip okuyacak birşeyler bulunuyor, 2 Şair standa gelip kitap satın aldı. Onlarla 17.sözden  ;

“Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine  

 Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş.  

 Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:  

  “Bir Kadîr-i Zülcelal’in haşmet-i Sultanına  

 Birer bürhan-ı nur-efşanız vücud-u Sâni’a  

 Hem vahdete, hem kudrete şahidleriz biz.  

gibi bazı beyitleri okuduk, okuduğumuz yerler şairlerin çok hoşuna gitti.

Fuarda en cay-ı hayret verici vaziyet Müslümanlardan ziyade Hristiyan ehli kitap İslam’a öğrenmeye meraklı, kafasında şüphe ya da soru bulunan fuarda o kadar İncil satan standlar varken bizim yanımıza gelip adeta kitap fuarı değil de küçük bir ders sohbet mekânı gibiydi. Kitap satmaktan çok mevzu bahis üzerine bazen yirmi dakika bazen bir saat mevzu mütalaası yapıyorduk. Ve oturup muhatap olup dinleyenler ekseriyetle Hristiyanlar ya da Yeni İslam’a girmiş kelime-i şehadet getirmiş  altı aylık ya da bir kaç sene önce Müslüman olmuş manen iman hakikatlerine açlığını hisseden kişilerdi

Onlardan birisi yirmi yedi yaşındakiZeina isminde bir bayan Şubat ayında kelime-i şehadet getirmiş fakat daha tesettüre girmemiş bir bayan, fuardan temin ettigi risale-i nurlardan  mevzuları okuduktan sonra iki gün sonra tesettüre girmiş. Babası eskiden papaz olduğu için koyu bir hristiyan ailede Islamiyeti yaşamakta zorlanmış. Babası eski papaz olmasına rağmen çoçukluğundan beri Hristiyanlık kalbini hiç tatmin etmemiş. Fuarda Risale-i Nur standımızdan elde ettiği kitapları tek tek bitirdiğini nasıl  güzel istifade ettiğini bizlerle paylaşıyordu. İmani inkişaf ettikçe, İslamiyeti de daha bilinçli şekilde yaşamaya gayret etmeye başlamış.

Kenya fuarının bir meyvesi, Kenyadaki ehl-i hizmet abilerimizin halis bir şekilde niyet ettikleri ve açılması için her fedakarlığa hazır oldukları: RISALEBOOKS SHOP projesi. Bu proje kitap fuarının bir yıla yayılmasına vesile olacak Kuran-i Kerim’lerin ve Nurların teşhir edileceği bir kitap dükkanı, ama bundan öte herkesin kafasındaki şüphelere ve sorulara gelip, Nurlardan cevap bulacağı herkese açık bay ve bayanlar için ayrı ayrı olan bir sohbet mekanı. Böyle bir mekanın ileriye matuf çok hizmetlere medar olacak diye temenni ediyoruz inşallah, çünkü fuar sırasında da müşahede ettiğimiz insanların özellikle gayr-i müslimlerin ve yeni müslüman olanların muhattap olup, hayatın amacı, imani hususlarda sorularını soracakları ve tatminkar cevap alacakları bir ortam arıyorlar.

Emirdağ Lahikasında geçtiği gibi: “Evet her tarafta, hattâ Hind ve Çin’de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden; acaba İslâmiyet’te bir hakikatsızlık mı var ki, sarsılmış diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki; bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat’î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor, diye anlar. Birden o şüphe ve vesvese zâil olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur.”  Açılacak yer ile, sadece bu mana bile tahakkuk etse Kenya’da, vazifesini yapmış olacak diye düşünüyoruz.. RISALEBOOKS SHOP projesi, Kenya’da açılıp istifadeye medar olursa, başka ülkelere de teşmil edilebilir. Kenya’da bu projeyle, Ankara’dan Kenya’ya hicret etmiş emekli albay abimiz bizzat ilgilenmek istiyor.

Kendisiyle bu projeyi konusurken, Masaba isimli Kenyalı bir gayr-i muslim abimiz: 

“Sözlerden 1.Söz’ü okudum. cok ilginç bir kitap ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla ile ilgili bir sorum olacak.” dedi. Albay abimizle bu projeyi konuşurken, bu mesajın tevafuk etmesi, Kenya halkı adına Masaba böyle bir şeyi talep ediyor diye latife yaptık. Fuardan sonra sorularını dinleyip cevaplandırmak için Masabayla buluştuk. Masaba dedi ki: 

“Allah Rahman ve Rahim, ama insanlar bazen farklılıklardan dolayı birbirlerine merhametli ve şefkatli olamıyor” diye sordu. Biz de: “İman arttıkça, inançlı insanların daha şefkatli ve merhametli olduğundan ve insanlardaki merhametsizleri onların nefislerden kaynaklandığından.” bahsettik. Başka sorularda sordu, hayatın anlamını ve amacını anlamak icin SÖZLER mecmuasını sonuna kadar okuyacağını söyledi ve şunları söyledi: 

“ Biz hiçbir zaman Zatı ilahiyi anlayamayız, ama biraz Allah’ı tanıyabilsek, dünya barış içinde yaşanacak bir yere döner. Allah’ın huzurunda olmak mütevazi, itaatkar olmayı gerektiriyor ta ki şefkatinden nasibimizi alalım.”Risale-i Nurdaki tesir azim, biraz muhattap olan huzur-u ilahi de olma ve kulluk şuurunu takınıyor. Allah Masaba’ya hidayet nasip etsin.

15 yıldır müslüman olan Üstad Yusuf, okullarda çoçuklara İslam dersi veriyor. Biraz muhabbet ettikten sonra, Yusuf’un bile “bizim elimizden tutun” demesi bizi şöyle bir düşündürdü. Diğer coğrafyalardaki Müslümanlar Kenyada da müşahede ettiğimiz gibi, Türkiye’den ve Kur’an hakikatlarından medet bekliyorlar. Üstadımızın Tarihce-i Hayatta dediği gibi: “Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim!

   Beşyüz senedir yattığınız yeter! Artık Kur’anın sabahında uyanınız. Yoksa Kur’an-ı Kerim’in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla, vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir.

   Kur’anın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur’an-ı Kerim’in saadet ve selâmet mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan, hakikat-i İslâmiye sularını akıtınız.”cok gayret etmek lazim ki bu vatan evlatlarin vesilesiyle diger cografyadaki kardeslerimize hidayet etsin.

Türkiyedeki Milli Eğitim Bakanlığının altındaki Talim ve Terbiye kurulunun mübadili olan Kenya Müfredat Geliştirme Biriminin fuarda standı vardı, orada görevli gayri müslim olan Josh beyefendiyle tanıştık. Kendisi standımızı ziyaret etti. Merkez ofislerine ders kitabı görüşmesine giderken Nurları göstererek bunları da götürün, belki müslüman öğrenciler için okuma kitabı olabilir dedi. Gayr-i Müslim birinin Nurlar hakkında bu kadar önyargısız olması bizi cidden şaşırttı. Cenab-ı Hak bizim memleketimizdeki önyargılı olan insanları da, hakikata karşı olan önyargılarından bir an önce kurtarsın.

Kenya Müfredat Geliştirme birimi, Filipinler için hazırlanan iman esasları ders kitabının, Kenya müfredatına göre düzenlenmesi koşuluyla kabul edeceklerini belirtiler. Josh bey’in tavsiyesi üzerine, Küçük sözler, 23.söz. Gençlik Rehberi ve Hastalar Risalesi de ilkokul ve ortaokullarda okuma kitabı olması duasıyla milli eğitime takdim ettik. Berayı malumat Kenya’da ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir milyondan fazla öğrenci var. İnşaAllah Kadir-i Zülcelal, Nurlar vasıtasıyla Kenya ve diğer ülkelerdeki okullara ve eğitim sistemlerine hidayet nurlarını rahmet yağmurları gibi yağdırsın.

Ayrıca, Kenya’nın en iyi 2.üniversitesinin rektör yardımcısı Felsefe profesörüne Cenab-ı Hak tam kitabını buldurdu, fuar ziyareti sırasında standa gelip, Sözler mecmuasını temin etti. Kenya Kitap fuarının kapanış yemeğinde onur konuğu Mısır Kültür bakanı ve Mısır Kenya büyükelçisiydi. Büyükelçilik sekreteri vasıtasıyla Arapça Hutbe-i Şamiye ve Hastalar risalesini takdim ettik.

Ve yine Nairobi’de 24 sene önce Müslüman olmuş ve halen Kenya’nın  İslami televizyon kanalında çocuklara bilhassa gençlere terbiye ahlâk ve iman hakikatlerini anlatan ders veren kendini bundan sonraki ömrümü bu yolda İslam dini için gayret ve mücadele edeceğim diyen ve belkide her hafta içinde bir kaç defa okullara gidip gençleri İslami ve İmani olaraktan teşvik ve gayrete getiren Belkıs abla isminde hanımefendi Kenya’da risale i nurlardan okuyup Risale i nurlardan esinlenmiş bilhassa gençliğe erişmeye çalışıyor ve her hafta televizyonda çoçuklar için islami program yapıyor. Kendisi bizleri TV kanalının CEO’suyla tanıştırdı. Televizyon Kanalı Doğu Afrika’da (Kenya, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Ruanda’da) seyrediliyor. TV kanalı vasıtasıyla hem Nurları tanıtmak ve hem reklamını yapmak istiyoruz ilerleyen zamanlarda inşallah. Bu ve bunun gibi inkişaflar, fiil-i dua kabilinden kitap fuarlarına katılmak vasıtasıyla oluyor. Risalelerin hariç memleketlerde ilanatına ve intişarına vesile oluyor.

EMRE ŞERBETÇİ

Kaynak:nurdanhaber.com

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 15:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER