Malazgirt Zaferi nedir? Malazgirt Meydan Muhaberesi tarihinin önemi nedir?

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır.

Malazgirt Zaferi nedir? Malazgirt Meydan Muhaberesi tarihinin önemi nedir?

Türk tarihinde kazanılan en önemli zaferlerden olan Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de bugünkü Muş ilinin Malazgirt ilçesi yakınlarında Sultan Alparslan yönetiminde Selçuklu Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Bizans ordusunun dağılması ile sonuçlanan Malazgirt Savaşı sonrası Türkler, Anadolu’nun iç kesimlerine, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemiştir.

Malazgirt Savaşı Tarihi

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 yılında Selçuklular ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında olmuştur. Savaş sonrasında Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış, önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türk-İslam ilişkilerinin doruğa ulaştığı meydan muharebesidir.

Malazgirt Savaşı Özeti

Türklerin İslam'la ilişkilerinin başlaması Doğu Roma İmparatorluğunu endişelendiriyordu. Çünkü Selçuklular yaptıkları seferlerde istila ve tahriple uğraşmıyor, hoşgörülü davranıyordu. Bu politika fethedilen Doğru Roma İmparatorluğu noktalarındaki insanları hoşnut ediyordur. Hoşgörü politikası tehlikesinin farkında olan Doğu Roma tehlikenin farkına varmıştı. Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen, gittiği her noktaya kolayca girebiliyordu.

Güçlü ordusunun verdiği rehavet Türk direnişini kırmak amaçlıydı. Diyojen, seferi başlattıktan sonra hedefi sadece Türkler olarak değil, tüm doğu İslam devletleri olmuştu. Diyojen'in savaş esnasında belirlediği stratejiler yanındaki generaller tarafından bozulmuştu. Malazgirt'te karşı karşıya geldikten sonra savaşı kazanan Selçuklu olmuştu. Doğu Roma İmparatoru Diyojen Selçuklu Devleti’ne esir düştü. Savaşı kazanan taraf Selçuklu Devleti olmuştur.

Malazgirt Savaşı Önemi

Malazgirt Savaşı’nın Türkler açısından oldukça önemlidir. Savaş bittikten sonra;

 • Türkler, kendilerine Anadolu kapılarını açmışlardır. Bundan sonraki süreçte Anadolu Türk toprağı haline gelecektir. Türkiye'nin tarihi bu noktada başlamıştır.
 • Bizans gibi bir devlet vergilere mahkûm edilmiştir.
 • Anadolu'daki ilk Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır.
 • Selçuklu Devleti İslam dünyasında önemli hale gelmeyi başarmıştır.

Selçuklu Devleti’nin kazandığı bu zafer İslam coğrafyasının aldığı önemli galibiyetlerden birisidir. Savaşın en önemli sonucu Anadolu'nun Türkleşmeye başlamış olmasıdır. Anadolu'da günümüz Türkiye'sinin temelleri atılmış ve burası Türk yurdu haline gelmiştir. Bizans, Anadolu üzerindeki hâkimiyetini kaybederek Balkanlara kadar sıkıştırıldı. Malazgirt Savaşı Bizans'ın zayıflama sürecinin başlangıcı sayılır.

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Nedenleri

 • Alpaslan ve Tuğrul Bey'in devamlı akınlar yapmaları. Akınların artık tamamen devlet politikası haline gelmiş olması. (Fetih politikalarının başlangıcı)
 • Selçuklu Devleti’nin göçebe olan Oğuzlar'ı Anadolu'ya sevk etme düşüncelerine sahip olması.
 • İmparator Romen Diyojen'in ilk olarak Türkleri Anadolu'dan çıkarma, sonrasında İslam ülkelerini ele geçirme politikası yürütmesi.
 • Türklerin Anadolu’yu yurt edinme isteği ve düşüncesinin ayyuka çıkması.
 • Bizans İmparatorluğu’nun Pasinler Savaşı’nda aldığı yenilginin intikamını alma düşüncesi.
 • Türkmenlerin baskıları savaşın nedenleri arasında sayılır.
 • Tüm nedenler, Malazgirt Savaşının kademe kademe başlangıcına zemin hazırlamıştır. Selçuklu Devleti Bizans'a önemli bir yenilgi yaşatmıştır.

Savaşın Sonuçları

Malazgirt Savaşı’nın nedenleri gibi sonuçları da çok önemlidir. Bu savaşın en önemli sonucu Anadolu'nun kapılarının Türklere tamamen açılmasıdır.

Bizans ordusunun komutanı Romen Diyojen'in kaybıyla sonuçlandı. Savaşın Selçuklular tarafından kazanılmasının en önemli sebeplerinden birisi, Bizans ordusunda paralı asker olarak yer alan Peçenekler ve Oğuzlar'ın yarma taktikleridir.

 • Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açılmış, burası Türk yurdu haline dönüşmüştür.
 • Çok fazla direniş gücü olmadan Türkler Marmara kıyılarına kadar ilerlemeyi başardılar.
 • Günümüz Türkiye'sinin temelleri Malazgirt Savaşında atılmış oldu.
 • Bizans İmparatorluğu Anadolu'daki gücünü kaybederek Balkanlara doğru çekildi. Bu savaş, sonraki süreçte Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasının zeminini hazırlamış oldu.
 • Bizans, İslam dünyası için önemli bir tehdit unsuruydu. Savaş sonrasında Bizans'ın İslam dünyasının üzerinde olan baskı politikası son buldu.
 • Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ilk defa Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Bu durum Anadolu'nun Türk memleketi olma yolundaki başlangıç noktasıdır.

Malazgirt Savaşı sonuçlarının Türkler ve İslam âlemi açısından önemi büyüktür. 

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 10:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER