Mescid-i Aksâ Ve Kûdüs'ün Üç Din İçin Önemi

Mescid-i Aksâ Ve Kûdüs'ün Üç Din İçin Önemi

Mescid-i Aksâ Ve Kûdüs'ün Üç Din İçin Önemi

Ek içerikler; 
•Süleyman Mabedi •Zeytin Dağı

BEYT-ÜL MAKDİS:  Mukaddes ev. Beyt-ül Mukaddes de denir. Çok eskiden Peygamberlerin inşâ ettikleri kudsî mâbet. Bir ismi de Mescid-ül Aksâdır. İnsanın Cenab-ı Haktan başka kimse ile tatmin olmayan kalbine de aynı isim verilir.

Müslümanlar için önemi;
Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen, Beytülmakdis; müslümanlar için, mübarek, kutsal, bereketli topraklardır.


“..... etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya…. “[İsra suresi; 1]

Kûdüs'ün Müslümanlar için önemi, tarif edilmez bir maneviyatı ve tarihidir.

Müslümanlar’ın ilk kıblesi olan Kudüs, ilelebet Kıyamete kadar Müslümanlarındır. 

Peygamberler şehri adı ile de yâd edilen, çoğu Peygamber'in ayak bastığı, Onlar'ın nüzûl-ü vahiy yeri olan, Davud ve Süleyman (a.s)'ların ise, saltanat sürdüğü bu mübarek topraklar; 
Allah-u Teâlâ'nın yeryüzünde dokunulmaz kıldığı üç haremden biridir.

Kudüs'ü Müslümanlar için en önemli kılan Cenab-ı Hakk’ın, Efendimiz  (a.s.m)’a eşsiz ikramı olan, Miraç hadisesidir;
Peygamber efendimizin bir gece Burak üstünde, Mescid-i Haram dan, Mescid-i Aksâ'ya getirilip, Peygamberlere namaz kıldırmış ve buradan da semaya yükseltilmişti.

Asırlardır zûlüm gören, Müslümanların, Yahudi elinde hüznüdür Mescid-i aksâ..

Tarihte peygamberlere ve ümmetlerine yapılan, zulüm ve işkencelerine sahne olmuş, hâlâ da ümmete yapılan zûlme şahit olmaktadır.

Yahudiler için önemi;
İsrailoğullarına Peygamber olarak gönderilen Davud a.s, Mescid-i Aksâ'nın yapısını hazırlamış, ve bitiremeden vefat etmişti. Oğlu Süleyman a.s, vasiyet üzerine Mescid-i Aksâ'nın inşasını tamamlayıp, orayı mübarek bir Mâbed olarak ilan etmişti.

Kral Davud (a.s)'ın ve Süleyman (a.s)’ın burada saltanat sürmesi, daha sonra Zekeriyya a.s'ın da, Peygamberliğini Kudüs'te tebliğ etmesi ve Mâbedde, Tevrat yazıp, kurban kesmesi; Yahudiler ve siyonist Yahudiler için Mescid-i Aksâ'yı pek kutsal kılmıştır. 

Yahuda Devleti Süleyman (a.s.) oğulları elinde ve merkezi Kudüs idi.

Yahudiler için kutsal ibadet yeri; Mâbedin çevre yönünde kalan ağlama duvarıdır.(Bkz.; Kudüs ve Mescid-i Aksâ'nın tarihi)

Süleyman Mâbedi; "Bet'h-amikdaş" yani Süleyman Mâbedi, ilk Yahudi tapınağı olarakta bilinmektedir.

Süleyman (a.s); Mescid-i Aksâ'dan önce, Kûdüs şehrinin çevresine, enli, uzun, beyaz taşlarla hisar yapmıştı. 

Süleyman Mâbedi diye anılan bu tapınak, tarihte bir çok kez Yahudi ve siyonist Yahudiler tarafından, Mescid-i Aksâ'nın yerine inşa edilmek istenildi.

Günümüzde bu mâbed Şehrin başka bir kısmına inşa edilmiştir.

Hristiyanlar için önemi;
Hz. Meryem, doğduğun da Mabede (Beytülmakdis’e) adanmış ve ömrünü buraya hizmet etmekle geçirmişti. 
Cebrail (a.s), İsa (a.s)’ın ruhunu da burada üflemişti. 

İsa (a.s), Kûdüs'ün yakınında bulunan Beytüllahm'da doğmuştur. 
Rivayetler de, burada Beytüllahm'da göğe kaldırılmıştır.
İsevîlere göre, Yahudiler tarafından burada öldürülmüştür.

Zeytin Dağı;
Hristiyan ve Yahudiler için bir önemli faktör ise, Zeytin Dağı’dır. Yahudiler buradan mezarlık alabilmek için yüklü miktarda para ödemeleri; öldükten sonra orada uyanıp cennete gideceklerine inanmalarıdır.

Yahudiler yine asılsız bir inanç ile;
Kıyamet gününde, Musevî metinlerinde müjdelenen, Yahudi milletinin kurtarıcısı dedikleri Mesih'in, Zeytin dağı üzerinden Kudüs'e geleceğine inanırlar . Bu nedenle dağın yamaçları, Zekeriya ve Abşalom mezarları yanında yaklaşık sayıları 150.000'i aşan musevi mezarları ile doludur.

Günümüzde Hristiyanlar, İsa a.s'ın sık sık buraya gelip, dua ettiği inancındadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER