Hadim-ül Haremeyn

Yavuz Sultan Selim Han hzleri, Mısır'ı fethetmiş ve hilafeti muhammediye asm 1516 yılında Abbasiler'den devleti aliyeyi Osmaniye yani Osmanlılar'a geçmişti. Cuma günü Ümeyye Camii'nde Cuma namazı kılınırken, imam Hutbede halifenin ismini zikredip (Hakim-ül harameynişşerifeyn yani Mekke ve Medine'nin hükümdarı hakimi ) dedi. Yavuz hzleri, hemen oturduğu yerden ayağa kalkarak, (İmam efendi, Hakim-ül harameyn deme, Hadim-ül harameyn yani Mekke ve Medine’ye hizmet eden hizmetkarı) dedi. Cenabı hak ruhlarını şad eylesin. Mekanlarını cennet etsin amin.

Anadolu bin sene İslamın keskin kılıncı ve Kur’anın bayraktarlığını yapmış merkezi hilafettir. Payitaht İstanbul'dur. İttihad-ı İslam'ı tesis ve temin edende Şeriat-ı Muhammediye asm’dır. Cenabı hak tekrar layık olduğu mevkiyi muallasına tekrar oturtsun inşallah.

YORUM EKLE