Gayrimüslimlere Dua Edilir mi?

Gayrimüslimlere Dua Edilir mi?

Yaşayan gayrimüslimlerin hidayeti ve büyük bir nimet olan imanları için dua edilebilir. Nitekim Peygamber (a.s.m) kâfirlerin hidayeti için dua etmiştir.“Kâfirlerin yok olması için dua et” denildiğinde “Ben lanetleyici olarak gönderilmedim. Fakat, doğru yola davet edici ve rahmet olarak gönderildim. Allah’ım kavmime doğru yolu göster! Çünkü onlar bilmiyorlar!” ¹derdi.

Ayrıca “Ya Rabbi bu dini Ömer bin. Hattab ile yahut Amr b Hişam (Ebu Cehil) ilekuvvetlendir.”² diye dua etmiştir. Bunun üzerine kırkıncı müslüman Hz. Ömer olmuştur. Kâfir olarak ölen birisine gelince; Peygamber Efendimiz bu(a.s.m) küfür üzerine ölen bir yakını için “ Eğer Allah yasaklamazsa ona mağfiret dileyeceğim.”³ demiştir.

Allah'ın Mucizesi: Firavun'un Çürümeyen Cesedi ((İBRETLİK)) - YouTube

Bu olayın üzerine“Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba dahi olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve müminlere yakışmaz.” ( Tevbe,9/113) ayeti nazil olmuştur.Peygamberimiz , münafıkları tanıdığı halde siyaseten davranışta onları müminlerden ayırmıyordu. Abdullah bin Ubey bin Selül’ün cenaze namazını kıldırmıştır.⁴ Bunun üzerine şu ayet nazil olmuştur.“Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma! Mezar başında da durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkar ettiler...”(Tevbe, 9/84)

Sonuç olarak,Kâfir olarak ölen birisi için dua etmek küfürdür.Çünkü Kur’an-ı Azimüşşan’ın birçok yerinde müşrikleri Allah’ın bağışlamayacağı, ebedi cehennem cezasına çarptırılacağı bildirilmiştir.Kur’an’ın muhtevasından biri olan va’d ve vaîdlerinden dönmeyeceği konusunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Bunu bile bile böyle bir şey üzerinde ısrarcı olmak, Allah’ı yalanlamak ve sanki “ Allah’ım sen yine de bağışla bu daha iyi olur.” Demek gibi olacağı için küfürdür, caiz değildir. Fakat hâlâ hayatta olan kâfirler için dua etmek caizdir.

Kaynaklar
1)Kadı Iyaz
2)Tirmizi, Menakıb
3-4)Kurtibi

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 08:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER