İSLAM'DA EVLİLİK NASILDIR? EVLİLİK YAŞI KAÇTIR? İSLAMİ DÜĞÜN MERASİMİ NASIL OLMALIDIR?

İSLAM'DA EVLİLİK  NASILDIR? EVLİLİK YAŞI KAÇTIR? İSLAMİ DÜĞÜN MERASİMİ NASIL OLMALIDIR?

Evlilik tenasül ( neslin devamı ) için gerekli olan cinsel birlikteliğin meşru hale gelmesini sağlayan ilahi bir müessesedir. Evlilik cinsel birlikteliği meşrulaştırmak ile beraber, eşref-i mahluk olan insanı şehevi arzuları gidermek ve neslini devam ettirmek noktasında hayvanlardan ayırmıştır. Zira meşru birlikteliğin (evlilik) zıddı olan gayrı meşru birliktelik (zina) insanı her yönüyle hayvandan daha aşağı bir dereceye indirmektedir.  Yüce Rabbimiz gönderdiği son ve en Mukaddes dini olan İslam dini ile her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da en mükemmel kanunları kullarına bildirmiş ve bu kanunlara uyulmasını emretmiştir. Günümüzde bu kanunların ihlalinin sebep olduğu yıkıcı neticeleri bilmüşahede görüyoruz. 
Hz peygamber birçok hadisinde evliliği medhetmiş, ümmet-i Muhammed'e evlenmelerini tavsiye etmiştir. Nikahta keramet olduğunu söylemiş, gerçekleştirdiği evlilikleri ve ailesine karşı sergilediği tavırları ile mutlu, huzurlu bir yuvanın nasıl kurulacağını ümmetine talim etmiştir. Zamane evliliklerinin geldiği içler acısı durum, şüphesiz ümmetinin hazreti peygamberi yeterince araştırmamasından yahut bildiği ile amel etmemesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki Hz peygamber ve onun tebliğ etmekle vazifeli olduğu  mukaddes İslam dini; taharet almaktan ticaret yapmaya, uyumaktan savaşmaya, yeme içmeden hicret etmeye kadar insan hayatına taalluk eden her mesele hakkında bir düzenleme, bir sistem getirmiş; her şeyin ölçüsünü, doğrusunu yanlışını, eksiğini fazlasını bildirmiştir. Evlilik de insan hayatının bir parçası olması hasebiyle İslam'ın sistemleştirdiği ve düzenlediği alanlardan birisidir. Çok geniştir. Her noktası araştırılmalı, evlilikte Kur'an ve sünnetin çizdiği yol istikametinde hareket edilmelidir. Biz bu yazımızda nikahı, nikahın ilanı olan düğün merasimlerini ve zifaf gecesini ele alacağız. 

Nikah nasıl olmalıdır
  Taraflardan birinin "bana varır mısın, benimle evlenir misin" vb. şekillerde olabilen kavli icabeti, karşı tarafın da buna müspet cevabı ile nikah akdi gerçekleşir. Buna icap ve kabul denir. İcab ve kabul tarafların velilerince de yapılabilir. Örneğin  oğlanın babası, kızın babasına " kızını oğluma verir misin?" dese, kızın babası da  " kızımı oğluna verdim" şeklinde müspet cevap verse icap ve kabul gerçekleşmiş olur. Şartları haiz en az iki şahit huzurunda evlenmek isteyen iki insanın icap ve kabulü uygulaması ve akıllı biri tarafından usülünce karı-koca ilan edilmesi ile de nikah gerçekleşir. Nikahın gerçekleşmesi için erkeğin ve kadının şer'i engeli olmaması gerekir. 

Nikahın ilanı 
İslam dini evlenen iki insanın izdivacının ilan edilmesini, duyrulmasını buyurmuştur. Bu sayede halk bu iki insanın birbirine helal olduğunu bilecek ve onlara bu şekilde muamelede bulunacaktır. Nikahı ilan etmenin birçok yolu vardır. Günümüzde beldelere, yörelere göre değişen düğün merasimleri ile nikah ilan edilmektedir. Peki İslami bir düğün merasimi nasıl olmalıdır? 

İslami Düğün Merasimi 
İslami bir düğün merasiminin olmazsa olmazı velime yani düğün yemeğidir. Bu gelenek Hazreti peygamber ve ashab-ı kiram döneminde sıkça görülmektedir. Günümüzde masrafı taraflardan birinin ailesince karşılanan velime, aslında yardımlaşarak yapılmalıdır. Her alanda iyiliği ve yardımseverliği tavsiye eden yüce dinimiz İslam, evlilik hususunda da müslümanlara yardımlaşmayı emretmiş, düğün yemeği verme noktasında düğün evine yardım edilmesini söylemiştir. Hazreti peygamber döneminde velime şu şekilde yapılırdı; kimin fazla aşı varsa düğün evine getirirdi. Toplanan aşlarla düğün yemeği hazırlanır ve yenirdi. Düğüne katılanlar evlenen kimseye şu şekilde dua ederlerdi: 
" بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ" 
Bu duayı ashabı kirama hazreti peygamber öğretmişti. 

Düğünde eğlence 
İslam'da izdivaç mutluluk sürur sebebidir. izdivaç kutlanması gereken bir hadisedir. Yalnız günümüzde izdivacı kutlamak amacıyla düzenlenen düğünlerde aşırıya gidilmiş, şeri çizgi aşılmıştır. Müslüman ailelerin düğünlerine bile İslami olmayan adetler, İslam'a uymayan haller karışmıştır. 
İslami bir düğün merasiminde evvela haremlik-selamlığa dikkat edilmelidir. Kat'iyen erkekler ve kadınlar bir arada bulunmamalıdırlar. Okunan Ezgi ve şiirler İslam'a aykırı ifade içermemelidir. müzik aleti olarak yalnızca tef çalınmalı, dinlenmesi caiz olmayan müzik aletleri kullanılmamalıdır. 

Zifaf 
Şeri nikah ile evlenen iki bireyin cinsel birliktelikleri artık helal olmuştur. Bu birlikteliğe İslam literatüründe zifaf denir. Düğünden sonraki ilk zifaf gecesinde şunlara dikkat edilmelidir; 
- Zifaftan evvel kadın işin ehli kimseler tarafından tezyin edilir. Hazreti peygamber " kadının ziyneti temizliktir" buyurmaktatır. Gelin ve damat adaylarının herşeyden evvel beden temizliklerine dikkat etmeleri icap eder  Hazreti peygamber safiye annemizle evlendikten sonra onu tezyin edilmesi için Ümmü Süleym'in evine göndermiştir. Bu tezyinin keyfiyeti ( nasıl olacağı ) zamana ve mekana göre değişebilir.  Makyaj yapmakta, koku sürmekte hiçbir sakınca yoktur. 

- Süslenen ve giydirilen kadın ziynetini namahreme göstermemelidir. Günümüzde bu duruma düğün elbisesiyle erkeklerin arasına giren gelin hanımlar örnek verilebilir. Bu çok yanlış bir harekettir. Katiyen caiz değildir. Söz konusu gelin de olsa erkeklerin yanında tesettür kıyafetini indiremez. Tesettür kıyafeti ile bulunmalıdır. 

- Zifaftan önce iki rekat namaz kılınır. Damat elini gelinin alnına koyar ve hazreti peygamberin öğrettiği şu duayı okur; "Ey Allah'ım senden onun hayırlı olanını ve hayırlı olan huy ve tabiatını dilerim; yine onun şerlisinden ve şerli olan huy ve tabiatından sana sığınırım." 

- Hazreti peygamber cinsel birliktelikten evvel tarafların birlikteliğe hazır olmaları için öpmek ve fısıldamak suretiyle yakınlaşmalarını tavsiye etmiştir. Cimadan evvel her ikisi yahut yalnızca biri şu duayı okumalıdır; 
بِسْمِ الله اَللََّهُمَّ جَنِّبْنِ الشَّيْطَان وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا 

Bunlar zifaftan önce dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Zifaf esnasında da İslami ahlak göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı kaynaklardan bu konu hakkında bilgi edinilebilir. 
Son olarak mahremiyet çok önemlidir. Kişi eşiyle arasında geçen mahrem durumları en yakın olduğu birine dahi anlatmamalıdır. Eğer bir problem söz konusuysa; bu konuda başvurulabilecek bir merci yahut bir doktor ile durum paylaşılabilir, istişare edilebilir.

HÜR AVAZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER