İSLAM’DA KADIN KÖLE MİDİR?

İSLAM’DA KADIN KÖLE MİDİR?

İSLAM’DA KADIN KÖLE MİDİR?

Allah’ın elçisi Muhammed aleyhisselam şöyle demiştir: “Kadınlara karşı görevinizi yerine getirin; onlar yanınızda, kendilerini sizin için korurlar. Onlara karşı başka bir şeye sahip değilsiniz...”(İbn Mâce, Nikah) Bu sözler onun, Kuran’dan çıkardığı hükümlerdir. Ayrıca ilahî bir emirdir.


“İyi kadınlar, itaat eden ve Allah’ın korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır.”(Nisa 4/34)
Kadının yalnızken kendini koruması, kendini kocası için korumasıdır. Buna dikkat edilmediğinden hadisin Arapçası’nda geçen avânin kelimesi ...=unuvv’ün ismi faili olan ... nin çoğulu sayılmıştır. Hâlbuki buradaki avânin, inâye (...) kökünden kâniye’nin çoğuludur. ... “özen gösteren ve koruyan” demektir.
Kadın cinsel yönden hedefine kocasını koymalı ve kendini onun için korumalıdır. Hadiste geçen; “Onlara karşı başka bir şeye sahip değilsiniz” cümlesi de bu anlamı zorunlu kılar. Görüldüğü gibi Allah’ın elçisinin sözü, ‘Kurân-Sünnet’ dengesini bozucu bir anlama çekilmiş ve kadın erkeğin kölesi gibi görülmüştür.


Denge her zaman önemli
Âyette geçen “itaat edenler...” sözü de “kocalarına itaat edenler” şeklinde anlaşılmaktadır. Hâlbuki şu âyette o kelime, erkekler ve kadınlar için yan yana kullanılır: “...itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar...”(Ahzab 33/35Ahzab 33/35)
Bu âyet, biri diğerine itaat edeni değil Allah’a itaat eden kadın ve erkeği övmektedir. Bu da eşlerin, aile içi ilişkilerde Allah’ın koyduğu kurallara uymaları gerektiğini gösterir. Nisa 34. âyette verilen yanlış anlam da Kurân’ın âyetleri arasındaki dengeyi gözetmemekten kaynaklanmaktadır. Hâlbuki âyetler birbirini açıklar. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem (özet hükümler halinde) kılınmış sonra doğru karar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Böyle olması, Allah’tan başkasına kul olmamanız içindir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.”(Hud 11/1-2)
İslam ile ilgili ortaya çıkan yanlışlar; bir âyeti, onu açıklayan âyetlerle birlikte anlama görevinin unutulmasından, bir de ‘Kurân-Sünnet’ bütünlüğüne dikkat edilmemesinden kaynaklanmaktadır. llah’ın elçisi Muhammed aleyhisselam şöyle demiştir: “Kadınlara karşı görevinizi yerine getirin; onlar yanınızda, kendilerini sizin için korurlar. Onlara karşı başka bir şeye sahip değilsiniz...”(İbn Mâce, Nikah) Bu sözler onun, Kuran’dan çıkardığı hükümlerdir. Çünkü Allah ona şu emri vermiştir: “Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol; Allah’ın indirdiği emirlerin herhangi birinden seni şaşırtabilirler.” (Mâide 5/49)Kendilerini koruyanlar
O söz, şu âyetin kadınlara yüklediği görevin Allah’ın elçisinin diliyle ifadesidir.
“İyi kadınlar, itaat eden ve Allah’ın korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır.”(Nisa 4/34)
Kadının yalnızken kendini koruması, kendini kocası için korumasıdır. Buna dikkat edilmediğinden hadisin Arapçası’nda geçen avânin kelimesi ...=unuvv’ün ismi faili olan ... nin çoğulu sayılmıştır. Hâlbuki buradaki avânin, inâye (...) kökünden kâniye’nin çoğuludur. ... “özen gösteren ve koruyan” demektir.
Kadın cinsel yönden hedefine kocasını koymalı ve kendini onun için korumalıdır. Hadiste geçen; “Onlara karşı başka bir şeye sahip değilsiniz” cümlesi de bu anlamı zorunlu kılar. Görüldüğü gibi Allah’ın elçisinin sözü, ‘Kurân-Sünnet’ dengesini bozucu bir anlama çekilmiş ve kadın erkeğin kölesi gibi görülmüştür.

 

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER