Kadın ve Seferilik Koşulları nelerdir?

Kadının mahremsiz yola çıkması ve sefer müddeti

Kadın ve Seferilik Koşulları nelerdir?

       Kur’an ve sünnet kadının seyahatini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi alimlerin buna içtihadı yoktur. Ancak sünnette seyahati kısıtlamamak ile birlikte   sefer ölçüsünden daha uzak yerlere illetine temas edilmeden mahremsiz gitmemeleri şeklinde bir sınır getirilmiştir.

   1) Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadına yanına mahrem erkeklerden (babası, kocası, erkek kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi, oğlu, erkek ve kız kardeşinin erkek   çocuğu) birini almadan bir günlük yolculuk helal olmaz (Buhari; kitabu’ t-takdiri’ s-salat)

    2) Kadın beraberinde mahremlerinden bir erkek bulunmaksızın üç günlük veya üç günden fazla mesafede seyahat yapamaz. (Buhari)

 Âlimler mesafeye ve zamana bakmışlardır.

    Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevrî zaman kriterlerini dikkate almışlar ve üç günlük yolculuk demişlerdir.Diğer Hanefi âlimleri zaman ile birlikte mesafe kriterlerini dikkate almışlardır.

Şafi, Hanbelî, Maliki mezhebi âlimleri; mesafeyi dikkate almışlar. Mesafe olarak 48 mil. olarak mesafe koymuşlar. Bu ise 90 km’ ye tekabül ediyor.Kadının can, mal, emniyet ve namusunun

muhafazası için illeti 90 km’ dir.

KAYNAK:HÜR AVAZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER