NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

Nefisle mücadele niçin 'en büyük cihat' diye nitelenmiş? Cihat, insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmaya yönelik her türlü çaba ve gayretin adıdır.

NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

Nefisle mücadele niçin 'en büyük cihat' diye nitelenmiş?
Cihat, insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmaya yönelik her türlü çaba ve gayretin adıdır.


Nasıl olur da sonu ölüm ve şehitliğe varan bir cihat küçük, nefisle cihat ise büyük olarak anılabilir?
Büyük cihat olarak anılan nefis ile mücahedenin diğerinden üstünlüğü hem niyette, hem de zorluğundadır. Küçük cihadın gayesi ve bunda kulun niyeti, Hakk’a vuslat ve cemal-i ilahîyi müşahededir. Bir başka ifadeyle küçük cihadın gayesi şehitlik, büyük cihadın gayesi ise sıddıklıktır. Yani Hz. Ebu Bekir gibi sadık ve samimi bir mümin olmaktır. Kur’an’ın diliyle sıddıklık, şehitlikten üstündür. Nitekim Allah Teala:

Kim Allah’a ve Rasule itaat ederse işte onlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. (Nisa, 4/69.)

buyurarak sıddıklığı şehitlikten önce zikretmiştir. 

Allah Rasulü’nün bir savaş sonrası söylediği rivâyet edilen:

“Şimdi küçük cihattan büyük cihada nefis ile cenge dönüyoruz!”
Mücahit, nefsine karşı cihat eden kimsedir.” (Tirmizi, Fedâilü’l-Cihâd, 2/1621; İbn Hanbel, VI, 20.)

“Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan, ahmak ise nefsinin hevasına tabi olduğu hâlde bu durumundan hayır umandır.”

(Tirmizi, Kıyâmet, 25/2459; İbn Mâce, Zühd, 31.)
Allah Rasulü: “Düşmanların en korkuncu senin iki yanın arasında/içinde bulunan nefsindir.” (Keşfü’l-hafâ, I, 143 (Beyhakî’den).) buyurur.

İnsan nefsinin sürekli kötülüğe çağıran heva sıfatları pek çoktur. Genelde kabul edilen yaygın görüşe göre onlar yedidir:
 

  • Kibir (Büyüklük taslama),
  • Ucup (Kendini beğenme),
  • Riya (Gösteriş),
  • Gadap (Öfke),
  • Haset (Kıskançlık),
  • Mal sevgisi ve makam tutkusudur.

Bunlarla her an diri bir gönül ve uyanık bir zihinle mücadele gerekir. 
Nefis ile mücadele bir eğitim işidir. Hem de maneviyat eğitimi. Maneviyat eğitiminde iyi model ve rehberin varlığı eğitim sürecindeki arayış ve adım adım kemale yaklaşmanın en önemli ilk merhalesidir.

Derler ki deniz sahillerindeki beyaz çakıl taşları aslında kayalardan kopmuş sivri kaya parçalarıdır. Ama dalgalar tarafından dövüle dövüle o kaya parçalarının hiçbir sivriliği kalmamış; âdeta cilalanmış gibi olmuşlardır. Taşların görüntülerindeki güzellik dalgalar tarafından dövülerek çektikleri çileler sayesinde oluşmuştur.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 23:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER