Recm Cezası Barbarlık Mı ?

İslam’ın recm cezasındaki aranan şartları nelerdir? Neden Müslümanlar recm cezasını barbarlık olarak görüyor?

Recm Cezası Barbarlık Mı ?

Cevap: İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bu atasözü günümüz insanını ne kadar iyi tarif ediyor. Dinini ve onun hükümlerini bilmediği için ona karşı tavır alıyor. Hakikati izhar edenleri ise kendilerini dinden soğutmakla itham edebiliyor.
Recm cezasının uygulanması,suçu işleyenin kendisi itiraf etmediği takdirde şartlar göz önüne alınırsa adeta imkânsızdır. İşte şartları;
Eğer zani kendisi gelir ikrar ederse kendi kendisini cezaya teslim etmiş olur ve gereken ceza uygulanır. Eğer zani kendisi ikrar etmezse tatbik çok zordur.
Kendisi ikrar etmesi durumunda zaninin göbeğine kadar gömülmesi recmde gerekmez. Kendisi itiraf eden zani kaçabilmesi için serbest bırakılır. Eğer vurulan taşların acısına dayanamayarak kaçarsa yakalanması için peşine düşülmez. O kimse artık tövbeye davet edilir.
Evvelce zina işlediğine dair itirafta bulunan kimse sonra cayarsa ceza kendisinden düşer. Ve uygulanmaz. Şayet ikrar ve itirafta bulunmazsa recm cezasının tatbiki için aşağıdaki şartlar aranır.
1-zina edenin evli olması gerekir, bekâr olana recm değil had uygulanır.
2-akıllı olup deli olmamalı.
3-hür olmalı, köle ise had uygulanır.
4-baliğ veya baliğa olmalı, küçüklere uygulanmaz.
5-kendi iradesi ile zina etmiş olmalı, zorlama ile olmamalı.
6- şahitler, İslam ahkâmının şahitlerde bulunması gereken şartları taşımalı.
7-şahitlerin dördü de aynı anda zanileri tam birleşme fiili halinde görmeli,(ayrı ayrı gördük demeleri nazara alınmaz) ayrıca infaza kadar şahitliklerinden vazgeçmemeliler.
8-şahitler en az dört kişi (erkek) olmalı.
9-bu dört şahidin aynı celsede aynı ifadeyi vermesi.
10-şahitler iki sanığın düşman ve garazlılarından olmamalı.

Bu şartlar oluşmadan recm cezası uygulanmaz. Hatta ikisinin bir yatakta beraber sarılarak yattıkları dahi görülse recm tatbik edilmez. Sadece iki kişi de tövbeye davet edilir. Görüldüğü gibi recm cezası öyle gelişigüzel tatbik edilecek bir ceza değildir. Sayılan bütün şartların hepsinin birden bir arada bulunması ise neredeyse imkânsızdır.
Burada asıl merhamet insanın kendisine edeceği merhamettir. Şunu unutmamalı ki işlenen bir suçun cezası, şeriat ölçülerine göre verilir ve cezası bu dünyada tatbik edilirse ahirette o suçtan dolayı artık ceza görmez. Ahirete tam imanı olanlar, ahirete temiz geçmek için cezalarını burada çekmek istemişlerdir. Bu da kuvvetli bir imanı icap ettirir. İnsanların neslini muhafaza etmek için Allah’ın emrettiği bir hükümdür.
Evet, ağır bir cezadır recm cezası. Fakat unutmamalı ki, İslam’ın hükümleri insanları suçtan sonra cezalandırmaya değil, suçtan evvel şiddetli ihtar ile suçun önüne geçmeyi hedeflemiştir. Malum olduğu üzere testi kırıldıktan sonra alınacak hiçbir tedbir işe yaramayacaktır. İslam böyle bir ceza tehdidi ile zinanın önünü almak istemiştir. Ve almıştır da. Bakın suçlara hadd-i şer’i tatbik edilmemesi ile cemiyet ne hale gelmiştir. Recm cezasına merhametsizlik nazarı ile bakanlar, ilk recm cezasını tatbik edenin Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz olduğunu bilmiyorlar mı acaba?

Suçunu itiraf edip hadd cezasının kendisine uygulanmasını isteyen bir kadına bizzat eliyle tatbik eden, âlemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberi merhametsizlikle ittiham ettiklerini unutmasınlar…

Bir insan eğer bu konuda hala bir tereddüt yaşıyorsa imanında bir problem var demektir.

akademinisa.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER