RIDVAN BİATI (Bey’atü’r-Rıdvân) NEDİR?

RIDVAN BİATI (Bey’atü’r-Rıdvân) NEDİR?

Rıdvan biat-ı hakkında bilgiler ;

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmesini istemeyen müşrikler birkaç elçi gönderdi.Ancak iki taraf içinde de kesin bir kesin bir anlaşma ve sulh kararına elde edilemediği için, Peygamber Efendimiz (s.a.v),

Hz. Osman'ı Mekke'ye gidip müşriklerle olan bu meseleyi halletmesini istedi ve ona ;

“–Kureyşlilere git! Onlara haber ver ki, biz buraya hiç kimse ile çarpışmak için gelmedik! Biz ancak şu Beytullâh’ı ziyâret için, onun haremliğine riâyet ve tâzîm ederek geldik. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesecek ve döneceğiz! Sonra onları İslâm’a da dâvet et!” buyurdu. Aynı zamanda oradaki erkek-kadın bütün mü’minlerle görüşmesini, Mekke’nin yakında fethedileceğini müjdelemesini, Allâh Teâlâ’nın dînine yardımcı olduğunu, Mekke’de îmânın açığa vurulacağı günün yaklaştığını haber vermesini de emir buyurdu. (İbn-i Sa’d, II, 97; İbn-i Kayyım, III, 290)

Hz.Osman, Efendimizin emri icabıyla yola çıkarak mekkeli müşrikler ile görüşmeye gitti. Hz Osman müşriklere niyetlerinin sadece umre yapıp dönmek olduğunu belirtti fakat mekkeli müşrikler Hz Osman'ı göz hapsinde tuttular ve ona ;

“–İstiyorsan sen tavâf edebilirsin!..” dediler ancak Hz Osman efendimiz (s.a.v) tavaf etmediği sürece kendinin de etmeyeceğini belirtti.

Bu olanların ardından Hz. Osman'ın dönüşü gecikti ve onun öldüğü öne sürüldü.

Bu haberi duyan Peygamberimiz (s.a.v) kendisini temsîl eden Hazret-i Osmân’ın ölüm ihtimâli üzerine derhâl ashâbını toplayıp:

“–Anlaşılan müşriklerle vuruşmadıkça buradan ayrılamayacağız!” buyurdu. (İbn-i Hişâm, III, 364)

Zaten yapılabilecek başka bir şey de kalmamıştı. Sulh tekliflerine yanaşmadıkları gibi, elçi şehid etme cür'etini bile gösterebiliyorlardı.

Ve işte Rıdvan biat-ı'nın gerçekleştiği an ;

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Allahü Teâla, bana biât yapılmasını emretti!" diye seslendi.

Bu çağrının ardına Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimiz, Rıdvan ağacı olarak adlandırılacak olan Semüre ağacı altına durdu ve Müslümanlar da teker teker, çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine, Allah ve Resûlü yolunda canlarını fedâ edinceye kadar savaşacaklarına dair biât ettiler. Lakin biât tan sadece bir kişi kaçındı o kişi Münafıklardan Cedd bin Kays dır.

Bu esnada Peygamber efendimiz (s.a.v), “–Bu da Osmân’ın bey’atidir!” buyurmak sûretiyle Osmân’a -radıyallâhu anh- olan îtimâd ve muhabbetini, fiilî olarak izhâr ettiler. (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 7)

Cenâb-ı Hak, bu biâtta bulunan Müslümanlardan razı ve memnun olduğunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle beyân eder ;

"And olsun ki, o ağacın altında sana bîat eden mü'minlerden Allah râzı oldu. Kalblerinde olanı bildiği için Allah onların üzerine sükûnet ve emniyet indirdi ve onları yakın bir fetihle mükâfatlandırdı. Elde edecekleri pek çok ganimetleri de onlara nasip etti. Çünkü Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır."

Bu sebeple bîata "Rıdvan Bîatı" adı verildi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz de bir hadislerinde,

"Ağaç altında gerçekten bîat edenlerden hiç biri cehenneme girmeyecektir" buyurdu.

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün Hazret-i Hafsa vâlidemizin yanında:

“–İnşâallâh ağacın altında bey’at eden Ashâb-ı Şecere’den hiç kimse cehenneme girmeyecek!” buyurdular.

Bu söz üzerine aklına bir soru takılan Hafsa vâlidemiz:

“–Peki yâ Rasûlallâh! Cenâb-ı Hak:

«İçinizden hiçbiri istisnâ edilmemek üzere mutlakâ herkes cehenneme varacaktır.» buyuruyor. (Meryem, 71) Bu nasıl olacak?” dedi.

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Allâh Teâlâ şöyle de buyurdu.” diyerek bir sonraki âyeti açıkladı ;

“Sonra müttakî olanları kurtarırız da, zâlimleri diz üstü çökmüş vaziyette orada bırakırız.” (Meryem, 72)

Akabinde de buradaki “cehenneme varmak”tan maksadın, sırattan geçerken cehennemin yanından geçmek olduğunu, yoksa içine girmek mânâsına gelmediğini açıkladı. (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 163)

Sonrasında Bîat haberi Kureyş müşrikleri tarafından duyulunca üç gün yanlarında alıkoydukları Hz. Osman'ı serbest bıraktılar. Hz. Osman derhal Hz. Resûlullahın huzuruna çıkıp geldi. Böylece şehâdeti ile ilgili haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı.

Fakat, bîat yapılmış ve tamamlanmıştı. Sahabîler Hz. Osman'a, "Herhalde Kâbe'yi tavaf etmişsindir?" dediler. Hz. Osman şu karşılığı verdi:

"Vallahi! Mekke'de bir yıl kalsaydım ve Resûlullah da (a.s.m.) Hudeybiye'de otursaydı, o, Kâbe'yi tavaf etmedikçe, ben yine tek başıma onu tavaf etmezdim."

Sizleri elimizden geldiğince Rıdvan biat-ı (Bey’atü’r-Rıdvân) hakkında bilgi edindirmeye çalıştık inşaallah yararımız dokunmuştur vesselam.

HÜR AVAZ

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 13:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sümeyye gürbüz
Sümeyye gürbüz - 4 ay Önce

güzelmiş

ökkeş bacak
ökkeş bacak - 4 ay Önce

maşAllah güzel olmuş

SIRADAKİ HABER