İslam Medeniyeti'nin Yeniden İhyasında Gençlerin Rolü

Her insanın en dinamik dönemi gençlik dönemidir...
Dolayısıyla herhangi bir davaya hizmet eden bir insanın davasına katkı noktasında en verimli olduğu dönem gençlik dönemidir... 
Demek oluyor ki, Müslüman bir kişinin dinine hizmet noktasında en önemli ve kıymetli dönemi gençlik dönemidir...

Bu mantıksal çözümlemenin neticesinde çok önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. "İslam Medeniyeti'nin yeniden ihyasında gençlerin rolü ve vazifesi nedir?" Bu soruya cevap mahiyetinde  birkaç çıkarımda bulunacağım.

 İlk çıkarımım şudur ki: Bizden çalınan gaye-i hayalimizi geri almalıyız. Müslüman bir gencin gayesi iyi bir üniversite, diploma, para, şöhret vb. dünyevî açıdan kıymetli hakikat nazarında "kırılmaya mahkum şişeler" hükmünde olan dünyevî makam ve rütbeler olamaz. Bunlar olsa olsa ( ahirete bakan yönü itibariyle) gayemize ulaşmak için birer vasıta hükmündedirler. Yani her şeyden önce gayemizi, çevremizin yada sistemin baskısına göre değil, hayata bakış açımıza, inancımıza göre belirlemeliyiz.

 Gayemizi belirledikten sonra ona giden en kestirme yolu bulmalıyız. O yolda gayemize ulaşana kadar çalışmalıyız, ter dökmeliyiz, didinmeliyiz, yırtınmalıyız. 

"Herbir mü'min i'lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz." Diyen Bediüzzaman'ın (r.a) müjdelediği nesl-i cedid olarak bizler İ'la-i Kelimetullah davacısı olan medeniyetimizin yeniden ihyası için ilim ve fende bayrağı "yeniden" devralmalıyız. Üzerimize düşen vazifelerin en mühimmi budur.

 Elhasıl: Müslüman gençlerin - hususan genç nur talebelerinin- İslam Medeniyeti'nin yeniden ihyasındaki rolleri kendi taze zihinlerini ve keskin zekalarını ecdatları gibi bilimde, teknolojide, sanatta, felsefede kısacası bizim terakkimize vesile olabilecek her alanda İslam namına istihdam etmektir.

Kaynak: Tarihçe-i Hayat syf 77

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ubeyt Gündüz
Ubeyt Gündüz - 2 ay Önce

yaralarımıza merhem türünden bir yazı olmuş kardeşim , eline sağlk

Ferid
Ferid - 2 ay Önce

MaşaAllah Muaz kardeşim senin yazılarını özledik çok ara verme. eline sağlık

MALCOLM X
MALCOLM X - 2 ay Önce

SİZ ACZMENDİ GENÇLER BU MİLLETE VE ÜMMETE BİRER KURMAY SUBAY OLACAKSINIZ HER SAHADA İNŞAALLAH.
BU YÜZDEN HERKES BİR SAHADA UZMANLAŞMIŞ OLMALI

Yahya
Yahya - 2 ay Önce

Allah Razı Olsun ,Yazınız genclere yol gösterici mahiyyettedir.
Al

Muaz
Muaz - 2 ay Önce

Asıl meselemizi hatırlattın Allah razı olsun kardeşim