KADİR GECESİ NEDEN GİZLİ?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahu Teala mealen buyuruyor: "Biz Onu (Kur'anı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nasıl bir gecedir, bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruhlar Rablarının izniyle o gecede her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selamet devam eder." (Kadir Suresi)

Aişe (r. anha) validemizden: Nebi (A.S.M) Ramazan‘ın son on günü gi­rince geceyi ihya eder, ev halkını uyandırır, eteğini toplayıp bütün ciddiyet ve heyecanıyla ibadete yönelirdi. (Buharî, Müslim)

Ebu Hureyre (r. anh)'den: Nebiyy-i Muhterem (S.A.V) Efendimiz: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur." Buyurmuştur. (Buhari, Müslim)

Aişe (r. anha) validemizden: "Ya Resulallah! Hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim ? dedim. O bana şöyle tavsiyede bulundu:

"Allahümme inneke afüvvün tuhibb‘ül afve fa’fü anni" (Allah'ım! Şüphesiz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet) diye dua et! (Tirmizî)

"hem şuhur-u selâsede (üç aylarda), hususan leyali-i meşhurede (mübarek gecelerde); hem ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me'muldür (umulur). (Mektubat, 23. Mektup)

"Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mâl (amellerin sevabı), bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in, nass-ı hadis ile, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i cennet getirir.

Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin ve Ayetü'l Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır.

Evet, herbir harfi otuzbin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuba (Tuba ağacı) hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü'minlere kazandırır." (Mektubat, 29. Mektup)

"Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr'i ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar.

Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkidir." (Barla Lahikası)

"İnsanlarda veli, cum'ada dakika-i icabe, Ramazanda leyle-i Kadir, esma-i hüsnada ism-i a'zam, ömürde ecel meçhul kaldıkça; sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir." (Hakikat Çekirdekleri)

"Yarın gece (27. Gece) Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, İnşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur." (14. Şua)

Bazı rivayetlere dayanarak Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından asırlar boyunca Ramazan-ı Şerifin 27. gecesi Kadir Gecesi olarak ihya edilegelmiştir.

Fakat lutuf ve kerem sahibi Rabbimiz, gayet kârlı uhrevi kazançlardan kullarının daha fazla istifade etmeleri için sahih rivayetlerden de anlaşılacağı üzere:

Kadir Gecesini Ramazan-ı Şerifte ve son yarısında ve bilhassa son on gününde ve özellikle 21 23 25 27 29 gibi tek sayılı gecelerde gizlemiştir.

Gizli olmasaydı, belli olsaydı kuvvetle muhtemel şöyle bir manzarayla karşılaşacaktık; kadir gecesini olanca ciddiyetle ihya ettikten sonra sair günlere rağbet ve önem vermeyip yan gelip yatmak!..

Fakat gizli kaldığı için sair geceler de kıymet kazanıyor, rağbetleniyor ve mübarek leyle-i kadir diğer gecelerin her birinde bulunmak ihtimaliyle aynı ciddiyet ve heyecanı yaşamaları hikmetine binaen:

Hususan Leyle-i Kadir ve Ramazan-ı Şerif ayı ve hatta mübarek Üç Ayların tamamı Müslümanlar için adeta çok yüksek uhrevi kârların elde edildiği eşsiz bir ahiret pazarı manasını taşıyor.

Özellikle Kadir Gecesi öyle müstesna, öyle muhteşem bir uhrevi bayram ki, Cenab-ı Hak "bin aydan hayırlıdır." buyuruyor. Rabbim cümlemize kıymetini idrak ederek ihya etmeyi nasib eylesin. Amin.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan Hüseyin Ağkaş
Hasan Hüseyin Ağkaş - 1 yıl Önce

ALLAH CC RAZI OLSUN MUHARREM EF.ÇOK ÏSTÏFADELİ OLDU.FÏEMANİLLAH.

MUSAB
MUSAB - 1 yıl Önce

elfu elfu amin

Aczimendi
Aczimendi - 1 yıl Önce

Allah razı olsun istifadeye medar bir yazı olmuş Rabbim o geceye ulaşıp hakikatine mazhar olmayı nasip etsin inşAllah..

Hamza SERTBAŞ
Hamza SERTBAŞ - 1 yıl Önce

Amin Efendim. Hürmetler.

Fehmi
Fehmi - 1 yıl Önce

Allah cc Razı Olsun inşAllah Rabbim cümlemize kıymetini idrak ederek ihya etmeyi nasib eyler