KARİKATÜRLER EYFEL'E Mİ BAKIYOR!?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah sonumuzu hayretsin.. dahilde hariçte menhus bir karikatür belasıdır gidiyor...

Bu hastalıklı, bozuk zihniyet Sultan-ı Levlak'e (A.S.M) cür'et ettikleri hakaretle huzura, esenliğe kavuşacaklarını mı zannediyorlar ki; hem başta kendileri hem de bütün insanlık alemi için pek çok zararlı bu manasız inatlaşmayı terketmeyip, itikadi ve ameli bu büyük yanlışta ısrar etmekle kalmayıp, habire dozajını artırarak koca bir devlet çapında Fahr-i Alem Efendimize hakaret manalarını taşıyan karikatürleri okullarında ders proğramları gibi körpe zihinlere gösterip Enbiyalar Sultanına düşmanlık aşılamayı hedefliyorlar!?

Şimdiye kadar müslümanlara ettikleri zulümler ve bu neviden şenaatler, rezaletler yetmiyor gibi bu düşmanlığı adeta haçlı seferi gibi daha da şiddetlendirip yüksek yüksek resmi binaların cephelerinde kepazeliklerini teşhir edip dev karikatürler olarak yansıtıyorlar!?

Evet Fransa'daki son gelişmelerden açıkça anlaşılıyor ki Avrupa ateşle oynuyor, akılsız fikirsiz mecnunlar gibi habire kendi nefes borusunu kesmek için uğraşıyor!..

Öyle ya Levlake levlake'nin manasını sırrını anlayacak kafaları olsaydı en son gelen hak dini kabul edip Müslüman olurlardı...

Evet Cenab-ı Hak bütün mükevvenatı, bütün mevcudatı, yaratılan ne varsa hepsini bir kefeye koyuyor, Fahr-i Kainat Efendimizi (A.S.M) bir kefeye koyuyor.. "Seni yaratmasaydım bunları yaratmazdım.. bunların yanımda kıymetli olanları da Seninle kıymet kazandılar." buyuruyor.

Sen git Padişah'ın en sevgili, en sevimli Gözdesine çat!.. 

Adama demezler mi; yahu siz aklınızı mı oynattınız.. Belanıza mı sürünüyorsunuz!?

Bu söylemek istediğimiz hakikati ispat eden sayısız misaller var.. işte onlardan iki misal:

"Tevatüre yakın meşhurdur ve âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor ki: Bidayet-i İslâmda Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescid-ül Haram'da namaz kılarken; rüesa-yı Kureyş toplandılar, ona karşı gayet bed bir muamele ettiler. O da, o vakit onlara beddua etti. İbn-i Mes'ud der ki: Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların, Gazve-i Bedir'de birer birer lâşelerini gördüm." (Mektubat, 14. İşaret)

"Perviz denilen Fars padişahı, name-i Nebeviyeyi yırtmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a haber geldi. Şöyle beddua etti: ..... "Yâ Rab! Nasıl mektubumu paraladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." İşte şu bedduanın tesiriyledir ki; o Kisra Perviz'in oğlu Şirveyh, hançer ile onu paraladı. Sa'd İbn-i Ebî Vakkas da, saltanatını parça parça etti. Sasaniye Devleti'nin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler, name-i Nebeviyeye hürmet ettikleri için, mahvolmadılar." (Mektubat, 14. İşaret)

İbret dersi çıkarabilirlerse zaten bu uğursuz karikatür inatlaşmalarının; Allah onlara gani rahmet eylesin Kuaşi Kardeşlerle yakın geçmişte belasını çektiler.. şimdi de bu yüzden öldürülen öğretmen hadisesi...

Mükaşefe ehl-i büyüklerin istikbalde meydana geleceğini haber verdikleri dehşetli bir felaket var:

Yakın gelecekte arkeologlar Paris civarına gidip: "Meşhur Eyfel kulesi muhtemelen buralarda bir yerde yerle bir olmuş" diye kazı çalışmasıyla arayacakları.. daha önce neler olup bittiğini ancak Allah'ın bildiği, Fransa'nın başına geleceği haber verilen kıyametin bir küçük nümunesi gibi devasa afet ve felaket; bu gayet tehlikeli yolda hız kazanan inatlaşmanın neticesi olarak zuhura gelmesin!?

Bir Peygamber mektubunun paralanması gibi zahiren küçük gibi görünen bir saygısızlığın cezası; o densizin kendisinin ve saltanatının paramparça edilmesi oluyorsa; Fransa tarafından devletçe işlenen böylesi koca koca yanlışların cezası ne olabilir.. düşünmek bile tüyleri ürpertiyor!..

Ey Fransa 300 m. yi aşan dev kuleye yazık olacak.. inatlaşmayı bırak!..

YORUM EKLE