KAVGA KAPISI ARTIK KAPANSIN!..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah razı olsun Boynukalın hoca Kur'an-ı Azimüşşan'ımızda emredilen veya yasaklanan hakikatları sosyal medyada ayet-hadis mealleri paylaşmak suretiyle dile getiriyor.

"hoşgörü", "sevecenlik" vs. gibi lüzumsuz, manasız bahanelerle hakikatları eğip büken hatta tahrif ve tağyir eden Diyanet, İlahiyat camiasından malum medyatik hocalara muhalif olarak hak bildiği doğruları ve düşüncelerini çekinmeden dile getirme gayretleriyle ehl-i sünnet müslümanlar tarafından Ayasofya'mızın imamı seviliyor, hüsn-ü zan ve takdirle karşılanıyor.

Gerek siyaset aleminden gerekse yazar-çizer, boş-dolu konuşur taifesinden takdir veya itiraza mahal epeyce ses getiren ve hocanın hedef tahtasına konulmasına sebep olan bu defa ki paylaşımı şöyle:

"Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir."

Bu paylaşımda iki husus dikkat çekiyor:

Birincisi: "Faizin azaltılması" ve "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" derken, faizin cevazına çok küçük oranlarda olduğu takdirde biraz kapı aralanıyor gibi bir mana hatıra geliyor ki; fıkhın inceliklerinden fazla haberdar olmayan avam tabakasınca yanlış anlayış ve tatbikatlara yolaçabilir.. halbuki Cenab-ı Hak faizin en düşük seviyesini dahi yasaklamıştır.

İkinci olarak zihnimize takılan diğer bir husus, "Güçlü ekonomiler" ibaresidir.

"Güçlü ekonomiler" diye kastedilen bir kısım batı ülkeleri bilhassa mazlum Müslüman milletlere musallat olup, her türlü desiselerle oyunlu, eğlenceli, lüks ve fantazili bir hayata teşvik etmek suretiyle israf ekonomilerine mahkum edip vakit ve milli servetlerini çar-çur ederek hırsızlıyorlar mı?..

Veya aralarına fitne sokup birbirlerini öldürmeleri için onlara silah, cephane satıp, can ve mallarını zayi ediyorlar mı?..

Veya zorla, şerle onların kıymetli maden yatakları, petrol vs. gibi zenginliklerini gasbediyorlar mı?..

Hiçbir Allah'ın kulu da çıkıp dünyanın dört bir yanında köleleştirilerek veya esaret altına alınarak açlığa sefalete mahkum edilen zayıf, fakir kavimlere batılıların reva gördükleri saymakla tükenmez zulümleri inkar edemez!..

Hal böyle iken zorla, zulümle ve gayr-i insani yollarla elde ettikleri kuvvet ve servetle "Güçlü ekonomi" (!) vasfını kazanan batılı haydutlar takdir ediliyor gibi azim bir yanlışın da ortaya çıkabileceği ayrıntısı eminim ki hocamızın dikkatinden kaçmıştır.

Maalesef cemiyetimizde yaygın bir hal almış şöyle bir anlayış var: "faiz olmazsa ekonomi durur" bu çok zararlı anlayışı bertaraf etme yönünde gayret sarfeden iktisatçılar muhakkak vardır ama bu konu gündeme geldiğinde bir çoğu dut yemiş bülbüle dönüyorlar.

Veya başka bir yaygın anlayış daha: "Kardeşim ben ticaret anlaşması yapmış banka ortağıyım.. aldığım faiz neden haram olsun!?"

Çünkü Kur'an'ın adaleti; vicdanı çürümüş faizciyi, zalim tefeci zihniyeti kötü muamelatıyla rahat bırakmaz. Elbette ona layık olduğu şamarı indirir: "Behey insafsız zalim! çaresiz kalmış veya başka sebeplerle senin kirli pençelerine düşmüş zavallıların yattığın yerden iliğini, kanını emiyorsun. emek vermeden, hak etmeden, bir hizmet yapmadan, bir şey üretmeden para kazanıp servet yığıyorsun; buna mukabil öbür adam senden yakasını kurtarmak için gecesini gündüzüne katmış habire sana kin ve düşmanlık besleyerek, seninle kavgalı bir şekilde meşakkat ve zahmetler içinde boğuluyor. Bu insanlık onurunu hiçe sayan vaziyetten seni men ediyorum" der faizi yasaklar.

Üstadımız hazretleri "İslâmiyette en büyük kebire" diye vasıflandırdığı faiz konusunun zarar ve mahzurlarını risalelerinde harikulade beyanlarıyla etraflıca ele almış, biz çok az kısımlarından teberrükle iktifa ediyoruz:

"Ribanın kab ve kapıları olan bankaların nef'i (faydası); beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâma zararı mutlaktır." (Hutbe-i Şamiye)

"Evet, âyet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. "Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız" diyerek insanlara ferman eder. Şakirdlerine "Girmeyiniz" emreder." (Sözler, 25. söz)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurcu musab
Nurcu musab - 3 ay Önce

Allah sizden razı olsun

M Tarık
M Tarık - 3 ay Önce

Nesli Cedid dergimizin bir sayısında okumuştum.. Hacı Efendimizin; Mustafa Sabri Efendi, kendi dükkanında nasıl çalıştığı para bozmak için bile bankaya gitmediği anlatılmıştı..
Allah razı olsun kaleminden iman damlatanlardan..