İDĞAM-I BİLA ĞUNNE NEDİR? NASIL YAPILIR?

İDĞAM-I BİLA ĞUNNE NEDİR? NASIL YAPILIR?

Tenvîn veya sâkin nûndan sonra lâm ( ل ) ve râ ( ر ) harfleri “ler harfleri ( لر “) geldiğinde tam bir idğâm yapmak ve bunu da ğunnesiz olarak gerçekleştirmekle “İdğâm-ı Bilâ ğunne” olur. Burundan ses getirmeden yapılan idğamdır.

Tenvîn veya sâkin nûn ile lâm ve râ harflerinin ayrı ayrı kelimelerde olmaları gerekir. Yani tenvîn veya sâkin nûn birinci kelimenin sonunda, lâm veya râ harfleri de ikinci kelimenin başında yer almalıdır.

İDĞAM-I BİLÂ ĞUNNE’NİN SEBEBİ

Nûn harfi ile lâm ve râ harflerinin mahreçlerinin birbirlerine çok yakın olmasıdır

ÖRNEKLER

İDĞAM-I BİLA ĞUNNE’NİN HÜKMÜ

Bütün kıraat imamları “lam” ve “ra” dan önce gelen tenvin ve sakin nunu “idğam bila ğunne” ile okuma hususunda ittifak etmişlerdir ve bu bakımdan hükmü VACİP’tir. İdğam bila ğunne tutulmaz , yani idğamı yapış esnasında özel bir tutma zamanı ayrılmaz.

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER