KÜFÜR İMANA ZIDDIR...

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Fransa'da her fırsatta Müslümanlara saldıran bir kadın siyasi İslam'ı ve Müslümanları hedefine almış. İslamla yapılan mücadeleyi yeterli bulmuyormuş...

Bu kadına göre İslam bir din değilmiş.. bir ideoloji, bir fikir akımı imiş.. İslami ideolojiye karşı savaşmalılar, doğrudan mücadele etmelilermiş...

Halka açık yerlerde dini semboller kullanılmamalıymış.. bu gibi durumlara yönelik daha katı kısıtlamalar, yaptırımlar uygulanmalıymış...

Fransa hükümeti tesettürün, başörtünün halka açık alanlarda yasaklanması gibi çok sert tedbirler alması gerekiyormuş...

Dine, halkın dini isteklerine tabi olan, müsamahakar bir devlet yönetimini asla kabullenmiyormuş...

Az çok muhakemesi yerinde olan bir adam da gayet kolaylıkla anlar ki; böyle hastalıklı zihniyetin gayesi Müslümanlara rahat nefes aldırmamaktır, hayat hakkı tanımamaktır.

Bu nasıl bir düşmanlık.. bu nasıl bir kin.. bu nasıl bir öfke, hiddet ve intikam hissi.!?

Merhamet yok!.. İnsaf yok!.. Ahlak yok!.. Peki ne var? Kan dökmek.. yakmak-yıkmak.. kaos çıkarmak.. terör estirmek.. vandallık, fitne fesadın her türlüsü ne ararsan var ve mevcut...

Müslümanların kurdukları medeniyetin eserlerini yakıp yıkan, bir asır içinde tek bir Müslüman kalmayacak şekilde de Endülüs’ü kana bulayan bunlardı...

Amerika'nın yerlisi olan Kızılderililere soykırım seansları yaşatan, Asyalılara, Afrikalılara kan kusturup köleleştiren, yeraltı yerüstü kaynaklarını gasbedip konfor içinde yüzen yüzsüzler yine bunlardı...

İşte muzır kâfirler Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir.. böyle zalimlere Cehennem öyle öfkeleniyor ki, hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor.

İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvan olur. Bu yüzden bozulmuş olan kalb ve ruh sahibi kafir sonsuz cinayetler işleyebilir.

Hz. Bediüzzaman Mesnevi-i Nuriye'de Küfrün ve kafirin mahiyetini gayet güzel beyan etmiştir:

İ'lem Eyyühel-Aziz! Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur'ana düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünki küfür imana zıddır.

Maahaza Kur'an, kâfirleri ve âba ve ecdadlarını i'dam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir.

Binaenaleyh müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor.

Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded beklenilemez. Ancak Hasbunallahü ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lâzımdır.

YORUM EKLE