KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ
Sümmani Saygılı
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Abdulbaki Tekeş
bakitekes@gmail.com
Editörler
Edanur Özdemir
edanurozdemir@gmail.com
Gülnur Topuz
Ayşegül Güden
Reklam ve İletişim 
huravazhaber@gmail.com