MEHDİYET VE MEDENİYET -2-

MİMSİZ MEDENİYETİN İKİ PUTU : BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bu günün çağdaş me-deniyet-inin(!)  kendi mahsulatı olan ve beşerin yoldan çıkmasında  evvelki asırlarda benzeri olmayan yeni zulüm tarzlarının gelişmesinde temel teşkil eden iki putu var. Hatta kendini bu iki put ile tamamen ifade edip akıl ve vicdanlara hiçbir hürriyet hakkı tanımadan sadece putlarına tapınılmasını istemekte.

Her melanetin ve dalaletin dibine veya tepesine bu iki putu oturttuğu zaman, melanetlerini ve dalaletlerini her türlü sorgulamadan ve tartışmadan azade kılmakta. Çok sıklıkla zikredilen ve her akla ve fikre geçirilen bir pranga olan bu iki put çok meşhur. Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ!

Eşyayı tanımaktan ve onun hakkındaki bilgilerini arttırmaktan ve sonrasında da bu bilgileri tanzim ve tasnif etmekten ibaret olan sonuna da fiyakalı bir “loji” ibaresi eklenen ilim dallarının ve bu bilgiyi hayatın kolaylaşması için kullanmaktan ibaret olan alet edevat birikiminin –yani teknoloji- put haline geleceğini kim bilirdi? Fakat bu modern putçuluğun da klasik olandan bir farkı yok. Neticede bunu da beşer kendi yapar, kendi tapar.

Sonu “izm”ler ile biten ve “sapık” bir aklın mahsulü olan beşeri şerli cereyanlar -Kapitalizm, Komünizm, Marksizm, Sosyalizm, Nasyonal Sosyalizm yani Faşizm, Maoizm vs- mesnedlerinin önüne bu meşhur BİLİM-SELLİK putunu oturtunca kendilerine meşruiyyet ve tabiilik kazandırıyorlar. “Bilimsel akıl”, “bilimsel yöntem”, “nesnellik”, “bilimsel şüphecilik”, “bilimsel kaygı” say sayabildiğin kadar. Her biri “Deccaliyetin” bir eserini ve vahşetini insanlığa yaşatan bu “izm”ler, sonu “loji” kelimesiyle biten güya “bilimsel” bir temele(!) dayanır. Hepsinin ürettiği katliamlarda, kaoslarda, zulümlerde hep “bilim” vardır.

Yazımızın ilerleyen kısımlarında bunlardan teşekkül eden me-deniyetin temellerini beyan ederken göreceğiz. Şimdi birkaç küçük misalle iktifa edelim. Marksizm, Leninizm, Stalinizm’den mürekkep Sosyalizm ve Komünizm ve onunla çarpışır gibi görünen Faşizm ve türevlerinin “bilimsel” temeli “Biyoloji”, “Sosyoloji”, “Psikoloji” bilimlerinin içinde yer alan Darwinist, Determinist, Pozitivist kuramlardır. Evrim teorisi, psikanaliz, ilkçağ-ortaçağ, tarih öncesi-sonrası zırvaları vs. ilk kalemde akla gelenler. Birkaç taştan hareketle yazılan insanlık tarihi, birkaç kemikten hareketle yazılan biyoloji hikayeleri, Yunan veya başka milletlerin put efsanelerinden üretilen sosyoloji ve psikoloji ve daha ne ararsanız. Akıllara zarar “bilimsel” tezler, kuramlar, nazariyeler daha neler neler! Hepsi de bilimsel(!).

19.yüzyılda insanlığı ve aklı tarumar eden bu “bilim” putuna takviye olarak 20. yüzyılda birde “teknoloji” putu üretildi. İnsanlığın sadece rahatlığını esas tutan, hareket ve fiiliyatı durmanın eşiğine getiren alet edevatlar insanların hayatını işgal etmeye başladı. Hepsinin temelinde insanlığın hareket kabiliyetlerini, çalışan istidatlarını rahatlığa ve zevk felcine sokan, insanı sadece “tüketici” haline getiren bir puttu bu.

Bu öylesine müessir bir puttu ki bütün insanlık zevkle, şevkle ona kul oldular. Aynı işi gören bir aletin, cihazın onlarca markası, yüzlerce modeli üretildi her zaman. Aynı cihaza sahip olmalarına rağmen bir kısım insanlar “son modellerin” ve “meşhur markaların” kibrini insanlık burcunda tek meziyet olarak dalgalandırırken, ötekiler de  “modası geçmişliğin” ve “eski modellere” mahkum olmanın zilletini ruhlarında yaşadılar ve aşağılandılar. Birileri zilletle aşağılanırken birileri de hep kibirle, enaniyetle alçaklaştı. Böylece “tüketici” denen rahatlık ve haz düşkünü, menfaati için her türlü rekabeti, alçaklığı irtikab edebilecek, kemâlatı “kariyer” olarak anlayan ve yaşayan toplumlar ve sınıflar inşa ettiler.

http://www.edipahmet.com/2013/08/31/mehdiyet-ve-medeniyet-2/

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aczimendi
Aczimendi - 2 hafta Önce

Muhteşem bir makale. Allah razı olsun kaleminize sağlık..