MESELEMİZ NEDİR ? 1

"Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki:

Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler.

Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.

Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur."(1)

Evet... Herhangi bir mesel ( hatta İslam mukadderatıyla alakalı olsa dahi) en küçük dairedeki meselemizden daha ehemmiyetli görülmemeli. Çünkü enfüsî dairedeki meselemiz (kulluk) aynı zamanda en büyük meselemizdir.

 Hem ömür sermayesi az olduğundan afakî mevzular ile fazla iştigal etmek tam bir müflislik olur.
 
 Yani bir ailenin nazarında "hanesinde İslâmî bir atmosfer oluşturmak" gayreti "dünya genelinde İslâmî bir atmosfer oluşturmaktan" daha ehemmiyetli ve kıymetli olmalıdır.
 
 Veya "bir cemaatin iç meselelerinde İslâmî hükümlerdeki hassasiyeti muhafaza etmeye çalışması o cemaatin tüm Dünya'ya İslâmî hükümleri hakîm kılmaya çalışmasından daha ehemmiyetli ve daha kıymetlidir." Hatta o cemaatin en büyük bir meselesidir.
 
 Peki talebelerin birinci sualinin cevabı nedir? Acaba biz Müslümanlar'ın -bilhassa Nur Talebeleri'nin- bu cihan harbinden daha büyük bir hadisesi mi var?

1: Asa-yı Musa 4. Mesele

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdurrahim Çağan
Abdurrahim Çağan - 3 ay Önce

Evet. Kişi İslamiyeti evvelâ kendisi yaşamalı.