O HİS DAHİ GİDER!..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Yaklaşan Kurban Bayramında nasip olursa Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olmak ve rızasını kazanmak için ibadet niyetiyle kurbanlarımızı keseceğiz.

Yine bu bayram öncesinde de alışılagelen adetleri vechile; kendi zevk ve keyfleri için noellerde yüzbinlerce hindi katliamını görmezden gelip sus-pus olan ikiyüzlü hayvanseverlerin itirazları ayyuka çıkacak.. şefkat, merhamet havarisi kesilecekler...

Böylelerin suratlarına Hz. Bediüzzamandan şamar gibi inen işte bir hakikat:

"Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i İlahiye, gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir." (Şualar, 11. Şua, 3. Mesele)

Bırakalım bu meş'um sarhoşlar aslı astarı olmayan hezeyan bataklığında debelenmelerine devam etsinler...

Biz Yüce Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan bir şükür ve yardıma muhtaç insanlara karşı Hak yolunda fedakarlığın bir nişanı olan bu mübarek ibadet hakkında bazı önemli hususları yazalım:

Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, müslim ve zengin olan kimselere vacibdir.

İmam-ı A'zam ile İmam Ebû Yusuf'a göre, akıl ve büluğ şart değildir. Zengin olan bir çocuğun veya bir delinin malından velileri kurban keser.

Fakat İmam Muhammed'e göre akıl ve büluğ şarttır. Bundan dolayı çocukların ve mecnun olanların mallarından kurban kesilmesi gerekmez.

İmam Malik ile İmam Şafiî'ye göre, kurban vacib değil, müekked bir sünnettir.

Kurban sahibi kurban etinden hem kendisi, hem aile efradı yer ve sair insanlara yedirir.. herhangi bir gayr-i müslime de verebilir. Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir.

Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı veya yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi besili olmalıdır.

Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır.

Koyun ve keçi bir kişi adına, bir deve veya bir sığır, bir kişiden yedi kişiye kadar müslüman ve ibadet niyeti taşıyan kimseler için kurban edilebilir.

Ortaklar kesilen kurbandan hisselerini tartı ile ayırırlar, göz kararı ile ayıramazlar.

Mecusî adetleri misüllü tavuk, horoz ve kaz gibi evcil hayvanlar kurban olamaz.. ayrıca etleri yenen vahşî hayvanlar da kurban edilmez.

İki gözü veya bir gözü kör, dişlerinin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası veya memelerinin başları kopmuş, kulakları veya kuyruğu yaratılışında bulunmayan bir hayvan kurban olamaz.

Kemikleri içinde iliği kalmamış derecede zayıf veya aksak ayağını yere basıp kesileceği yere kadar topal veya aşikar bir halde hasta bulunan bir hayvan da kurban olamaz.

Kurbanlık bir hayvan kesilmeden önce doğursa, yavrusu da kendisi ile beraber kesilir. Çünkü yavru anasına bağlıdır. Eğer yavru kesilmeyip satılırsa, parasını sadaka olarak vermek gerekir.

Kurbanın kesilme zamanları bayramın birinci, ikinci gün ve üçüncü günü güneş batıncaya kadar kadardır.

Kurbanlar, bayram namazı kılınan şehir gibi yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra bayram namazı kılınmayan yerlerde ise bayram gününün fecrinden sonra kesilir.

İmam Şafiî'ye göre, kurbanlar bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar kesilebilir.

Kurbanlar kıbleye karşı yatılarak "Bismillâhi Allahü Ekber" diye kesilir. Kurbanı, elinden geliyorsa sahibi kesmelidir, değilse uygun gördüğü bir müslümana kestirmeli ve kendisi de başında bulunmalı.. kurbanlıktan kasap ücreti verilmez.

Kasden Besmele terkedilirse, kurbanın eti yenmez, unutulursa yenir. Kurban sahibinin eli hayvanı kesenin eli üzerinde olarak hayvanı kesecek olsalar, her ikisinin de Besmele çekmesi gerekir. aksi takdirde hayvanın eti yenmez.

İmam Şafiîye göre, sadece boğazlamak kafidir. "Bismillah" denmese de, kurbanın eti yenir, fakat mekruhtur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurcu musab
Nurcu musab - 3 hafta Önce

Allah razı olsun Efendim

Güngör Suludere Biçer
Güngör Suludere Biçer - 3 hafta Önce

Diline sağlık aslanım