Okul Tuzakları


   Ahlaksızlığın, soysuzluğun, hırsızlığın, nefisperestliğin, zinanın, mütecaviz kişiliğin tedrisinin zirve yaptığı; okulun kendi müfredat derslerinin tedrisinin  yerlerde süründüğü yer haline geldi okullar.
         
   Çok iddialı ve eğer altını dolduramazsam altında kalıp ezileceğim bir iddiada bulundum. Yazının devamını okuyunca siz karar verin bu ağır iddiamda haklı olup olmadığımı.

   Başlıyoruz.

   "Ve avamın taklidi olan itikadlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırdıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane ile gelen hissyat-ı mütevariseyi yandırıyor."

   Risale-i Nur'un bu mübarek pasajını esas alarak bir tespitte bulunacağım.

   Her ne kadar Avrupa'ya benzeme sevdasıyla aile hayatımız bozulup eskisi gibi olmasa da biz hala Müslüman Osmanlıyız. Etraftaki şeair-i İslamiye unsurları olan; çarşaf, sarık, cübbe, ezan, minare, camii, sakal... gibi şeyler Üstad Hazretleri'nin tabiriyle hissiyat-ı mütevariseyi taşıyan kudsi sembollerdir. Yani bu kudsi semboller iksir-i azime tesiriyle iman, islam, ahlak hissiyatını mazinin mübarek silsile-i nuraniyesiyle rabtedip kişiyi dinini ve imanını ve imanının gereğini yaşamak için lüzumlu feyz, hissiyat, himmetle tam dolum yapıyor.

   Bundan dolayıdır ki şeair-i İslamiyeye ittiba edenlerden sayesinde ve  şeairin iksir-i azime tesiriyle hala Müslümanız, hala Türküz, hala Osmanlıyız. Yani karakter profilimizin ana gövdesi İslam üzere, genetik kodlarımız İslam üzere.

   Şimdi dönelim mevzumuza, karma eğitim denen , cehennem malzemesi yetiştiren okullarda kız-erkek her gün 8 saat bir arada vakit geçiriyorlar. Tam 12 yıl.

   Bu çocuklar genç, yaşları 14-18 arası, hormanları maksimum düzeyde, bu hormonların beslediği cinsellik, şehvet bütün bedeni, beyni, ruhu, kalbi tesirine almış durumdadır. Ve biz beyinsiz, salak öğretmenler bu çokcuklardan terbiyeli olmalarını bekliyoruz.
      
   Biz Doğu'nun insanı Avrupalı'ya benzemeyiz. Eş olan hanım ve kız çocuğumuzun iffeti, sadakati, terbiyesi bizim namusumuzdur. Bir erkek namahreme bakıp onu istismar etme yolları arıyorsa, o bayanın temsil ettiği namusa tecavüz niyetindedir. Namusa tecavüzü hicap duymadan irtikap eden birisinden sair su-i ahlak kolaylıkla sudur edebilir. Hırsızlık da yapar, hak da yer. Bunları yapmıyorsa hüsn-ü ahlakından değil, ya korkusundan ya da toplumdan göreceti su-i etiketten çekinir.

   İşte biz okullarda günde 8 saat erkek-kız bir arada tutarak namusa tecavüzün tedrisini yapıyoruz. En tehlikelisi de, Avrupai ahlaka methiye düzerek bunu normalleştirip gurur duyuyoruz.

   Ama Avrupalı'nın genetik kodları bizden farklı. Bizdeki namus anlayışı onlarda yok. Daha doğrusu onlarda namus yok. Zina onlar için yemek yemek, su içmek gibi fiziksel bir ihtiyacı karşılamak. Kısacası bunun adı hayvanlık.
      
   Her şeye rağmen bu coğrafyada insanları muhafaza eden ahlakını, istikametini, imanını temin eden mazi canibindeki mübarek, nurani silsileden gelen hissiyat-ı mütevarisedir. O hissiyattan gelen himmet ve manevi zincirle Müslüman istikametini korur. İşte bu rabıtayı temin eden şeaire ittiba eden belki bir avuç müslümanlardır. Yukarıda okul örneğinde müşahhaslaştırdığımız ahlak-ı rezilenin tesirini azaltan ve yerine göre sıfırlayan bu şeairdir.

   Bu zamanın reçetesi şeairin layıkıyla ihyasıdır. Yoksa ilimle, faraziyatla bu zamanın insanı cadde-i kübraya iltihak etmez ve istikamete gelmez. Çünkü zihinler, kalpler, ruhlar felsefe ile kirlemnmiş. İlimle, faraziyatla anlatılanları felsefenin terazilerine vurur ve fesefenin süzgeciyle idrake çalışır. İrşad olacağım derken ifsad olur. Bu insanın irşadı bir iksirle olur. Bu iksir de hissiyat-ı mütevariseyi taşıyan şeairdir.
 
   Diyeceksiniz ki farklı iki konuda konuşup durdun, ne alakası var? Şimdi birleştiriyorum:
          
   Hissiyat-ı mütevarisenin şeaire ittiba ile olduğunu tesbit eden Deccaliyet İslami kılık kıyefeti yasaklamış, ezanı Türkçe'ye çevirmiş, camilerin kapanmasını da bir sürece bağlamış. İşte bu hamlelerin meyvesini verecek, halka indirgeyecek, kabul görecek en mümbit alan okul ve karma eğitimdir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ferid bolatkale
ferid bolatkale - 2 yıl Önce

Allah razı olsun güzel tespitler

MUSAB tektaş
MUSAB tektaş - 2 yıl Önce

Ah azizim hedefi on ikiden vuruyorsun elbet bir gün bu yazılanlar hedefini vuracak