OSMANLICA DEĞİL HATT-I KUR’ANİYE

“Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve Hattı, Türk milletinin Hatt-ı kadîmi olduğu halde; Latin harflerini, Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asâ-yı Musa'yı yazan Hüsrev'i mes'ul etmek birkaç vecihte yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar. (Risalei Nur Şualar – 415. sayfa) “

Evet, Osmanlı tarihinden evvelde İslam coğrafyasında İslam devletleri bu Kur’an hattını kullanmıştır. Sadece Osmanlı medeniyetine münhasır bir yazı değildir. Türk milletinin de Hatt-ı kadimi olduğu için Türk harfleri imtizaç etmiş. Türk harfleri denildiğinde kültür ve medeniyet yazısı Hatt-ı Kur’ani akla gelir. Arapça, Farsça ve Türkçeden müteşekkil zengin bir dil ve yazı. 

Latin harfleri ladini ecnebi huruftur. Yani yabancı harflerdir. Bin seneden beri Kur’anın bayraktarlığı ve İslam’ın elmas kılıncı olmuş bu milletin hattı kadimi olamaz. Dildeki ve manadaki ehemmiyeti muhafaza edemez. 

Zındıka komitesi Kur’an harflerini tahrip ettiği gibi medeniyet ve kültür dili olan lisanı da tahrip edip bozmuşlardır. Risalei Nur hem Hatt-ı Kur’aniyi neşir tamim ve muhafaza etmekte olup, hem de lisanı yani dili de muhafaza etmiştir ve etmektedir.

Mazi ile olan bağımız yazı ve dil tahribiyle kopartılmış. İslam harfleriyle yazılan mezar taşlarını bile okuyamaz hale getirilmiş bir nesil. Fakat Elhamdulillah veraseti enbiya sırrıyla İslamı tekrar ihya etmek vazifesiyle meydanda olan Risalei Nur Hattı Kur’aniyeye neşir tamim ve muhafaza ediyor. İmamı Alinin k.v iltifatına ve alkışlamasına mazhar olmuş.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Topal
Ali Topal - 2 yıl Önce

Elhak öyledir hocam

Deli
Deli - 2 yıl Önce

Selamunaleykum

GÜZELHAN
GÜZELHAN @Deli - 2 ay Önce

A SELAM