Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 61'nci yılı

Hayatı boyunca sürekli takip altında olan ve ömrünün neredeyse 30 yılını hapishanelerde ve sürgünlerde geçiren Bediüzzaman Said Nursi tam 61 yıl önce bugün Şanlıurfa'da vefat etti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Said Nursi, vefatının üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen sürekli dualarla anılıyor ve eserleri 190 ülkede 50 farklı dilde yayımlanıyor.

Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 61'nci yılı

BEDÜİZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN KRONOLOJİSİ 1878

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin, Sofi Mirza Efendi ve Nuriye Hanım’ın 4. çocukları olarak Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü’nde tevellüd edişi. (Tarihlerdeki değişiklikler takvimin rumi veya miladi olarak alınmasından kaynaklanır)

1887

• Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tahsil hayatına başlaması

1897

• Said Nursi’nin, Vali Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a gidişi.

• Müsbet ilimleri tetkik edip kısa zamanda her birisine vâkıf olması.

• "Bediüzzaman" lâkabının verilmesi. 90 cilt kitabı, üç ayda bir defa ezberden tekrarlaması.

1900

• İngiliz Müstemlekât Nazırı Gladiston'un gazetelerde çıkan konuşması ve Bediüzzaman'ın ruhunda meydana getirdiği feveran ve gayret.

1907

• Bediüzzaman’ın İstanbul'a, Şark'ta üniversite açtırmak niyetiyle gelmesi.

• Kaldığı yerin kapısına "Her suale cevap verilir, Kimseye sual sorulmaz" levhasını asıp, âlimleri sual sormaya dâvet etmesi.

• Sultan II. Abdülhamid'e Şark'ta üniversite açtırmak için müracaatı.

1909

• 31 Mart Hadisesinde Bediüzzaman'ın yatıştırıcılığı.

• İsyan etmiş olan sekiz tabur askeri itaate getirmesi.

• Bediüzzaman'ın Divan-i Harb'e verilmesi.

• Divan-i Harb'te beraat edişi ve serbest bırakılması.

1910

• Divan-i Harb'ten beraat eden Bediüzzaman'ın, Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması.

1911

• Şam'a gelişi ve Câmi-i Emeviye'de muhteşem bir hutbe irad etmesi.

• Sultan Reşad'la beraber Rumeli seyahatine çıkması.

1913

• Bediüzzaman’ın Van'a gitmesi ve Şark üniversitesinin temelini attırması.

1915

• Milis Kumandanı Bediüzzaman, Pasinler Cephesi’nde Ruslarla çarpışması.

1916

• Bediüzzaman'ın Ruslara esir düşmesi.

1918

• Bediüzzaman'ın Kosturma'dan firar edişi.

• 17 Haziran 1918: Bediüzzaman'ın Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul'a avdeti.

• Enver Paşa'nın vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman'a, Harbiye Nezareti’nin ikramiye ve harp madalyası vermesi.

• 13 Ağustos 1918: Ordu-yu Humayun'un tavsiyesiyle Dâr-ül Hikmet'e âzâ oluşu.

1919

• 19 Nisan 1919: Bediüzzaman'ın Dâr-ül Hikmet'ten altı ay izne ayrılması.

• Sultan Vahdeddin’in, Bediüzzaman'a "Mahreç" payesi vermesi.

1920

• İngiliz işgaline karşı Hutuvat-i Sitte'yi neşrederek mücadele etmesi.

• Bediüzzaman'ın Anglikan Kilisesi'ne cevabı.

• Bediüzzaman’ın, Kuvâ-yı Milliye’yi desteklemesi.

1922

• Bediüzzaman’ın İstanbul'dan Ankara'ya gitmesi.

• 9 Kasım 1922: Bediüzzaman'a Meclis'te hoşâmedî yapılması.

1923

• 19 Ocak 1923: Bediüzzaman’ın Meclis'te mebuslara hitaben 10 maddelik bir beyanname neşretmesi.

• 17 Nisan 1923: Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman'ın Van'a gitmek üzere yola çıkması.

1925 – 1927

• Bediüzzaman'ın Van'dan nefyi.

• Aynı sene içinde Bediüzzaman Van'dan İstanbul'a, oradan da Burdur'a getiriliyor.

• Isparta'da bir müddet kalan Bediüzzaman’ın, önce Eğridir, oradan da Barla'ya getirilmesi.

• Risale-i Nur'lar telif edilmeye başlanıyor. 1934 • Barla'dan alınan Bediüzzaman'ın Isparta'ya getirilişi.

1935

• 27 Nisan 1935: Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandanının askerî bir kıt'a ile Isparta'ya gitmesi ve Bediüzzaman’ın tevkif edilmesi.

• Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebelerinin, muhakeme edilmek üzere Eskişehir'e götürülmesi.

1936

• 27 Mart 1936: Tahliye edilen Bediüzzaman’ın, Kastamonu'da ikamete mecbur edilmesi.

• Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman’ın, karakol karşısında bir eve yerleştirilmesi.

1943

• 27 Eylül 1943: Bediüzzaman'ın tevkif edilerek Çankırı yoluyla Ankara'ya getirilmesi.

1944

• Denizli Mahkemesi’nin başlaması.

• 15 Haziran 1944: Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Bediüzzaman'ın beraatını ilan etmesi.

• Ağustos 1944 sonlarında Ankara'dan gelen emirle Bediüzzaman’ın Emirdağ'da ikamete mecbur edilmesi.

1948

• 23 Ocak 1948: Emirdağ'da kış ortasında Bediüzzaman ve talebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki.

• 6 Aralık 1948: Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnetsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mahkûmiyet kararı verişi ve temyiz.

1949

• 20 Eylül 1949: Halkın tezahüratına mani olmak için Bediüzzaman’ın Afyon hapishanesinden gece yarısı tahliye edilmesi.

• 20 Kasım 1949: Bediüzzaman'ın tekrar Emirdağ'a getirilişi. 1952 • Ocak 1952'de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman’ın İstanbul'a gitmesi

 • 22 Ocak 1952: Gençlik Rehberi mahkemesinin ilk duruşması.

• 5 Mart 1952: Bediüzzaman'ın Gençlik Rehberi davasından beraatı.

1953

• Nisan 1953: Bediüzzaman’ın tekrar Emirdağ'a gidişi

• Mayıs 1953: Tekrar İstanbul'a giden Bediüzzaman'ın üç ay kadar İstanbul’da kalması.

• Bediüzzaman'ın Patrik Athenagoras'la görüşmesi.

• Onsekiz yıllık ayrılıktan sonra Barla'ya tekrar gidişi.

1956

• 23 Mayıs 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurların beraatı ve iade edilmesi.

1957 – 1958

• Nur Risaleleri’nin ve bu arada Tarihçe-i Hayat'ın matbaalarda neşredilmesi.

1960

23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman’ın, Ramazan'ın 25. günü, gece saat 03.00 civarında bu fani âleme veda edişi.

• 12 Temmuz 1960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman'ın naaşı, Şanlıurfa’- daki mezarından çıkarılarak askerî bir uçakla Isparta’ya götürülmesi.

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin en yakınındaki kişi herşeyi anlattı!

Said Nursi'nin bilinmeyen cenaze fotoğrafları - Son Dakika Gündem Haberleri

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı Boyunca Ayak Bastığı Yerler

1877 Türkiye – Bitlis’in Hazan kazasının Nurs Köyü’nde Doğdu.

1891 Türkiye - Ağrı/Doğubayazıt

1891-1893 Türkiye - Şirvan, Siirt, Bitlis, Tillo

1894 Türkiye - Mardin

1895-1897 Türkiye - Bitlis

1897 Türkiye – Van.

1900 Türkiye – İstanbul.

1910 Türkiye – İstanbul’dan Van’a geri dönüş.

1911 Suriye – Şam’a gidiş, Hutbe-i Şamiye’nin iradı.

1911 Rumeli Seyahati.

1913 Türkiye – Van’a tekrar gidiş, üniversite temeli atış.

1915 Türkiye – Erzurum – Pasinler Cephesinde I. Dünya Savaşı’na katılış.

1916 Türkiye – Erzurum – Pasinler’de (???) esir düşer, Rusya – Kosturma’ya götürülür.

1918 Rusya – Kosturma’dan firar eder.

1918 Rusya – Varşova, Almanya – Viyana, Bulgaristan – Sofya ve Türkiye – İstanbul’a ulaşır.

1922 Türkiye – Ankara’ya gizli şifre ile çağrı üzerine gider.

1923 Türkiye – Van’a geri döner.

1925 Türkiye – Van’dan nefyedilir.

1925 – 1927 Türkiye – İstanbul ve oradan da Burdur’a götürülür.

1925 – 1927 Türkiye – Burdur’dan Isparta, Eğirdir ve Barla’ya götürülür.

1934 Türkiye – Isparta’ya sürgün edilir.

1935 Türkiye – Isparta’dan Eskişehir’e götürülür.

Emirdağ’dan kışın ortasında Afyon’a götürülür.

1949 Türkiye – Afyon’dan gece tekrar Emirdağ’a gönderilir.

1952 Türkiye – İstanbul’a Gençlik Rehberi Mahkemesi için gelir.

1953 Türkiye – İstanbul’dan Emirdağ’a gider. (Nisan 1953).

1953 Türkiye – Emirdağ’dan 3 aylığına İstanbul’a tekrar gider. (Mayıs 1953).

1953 Türkiye – Isparta – Barla’ya 18 yıllık ayrılıktan sonra tekrar geri döner.

1956 Türkiye – Afyon Mahkemesi’nden Beraat eder.

1960 Türkiye – Şanlıurfa’da vefat eder. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER