İslam'da Kadının Miras Hakkı nedir?

İslam'da Kadının Miras Hakkı var mıdır?

İslam'da Kadının Miras Hakkı nedir?

Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi 11. Ayette “Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı kadar (vermenizi) emreder. İkiden fazla kadın iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuşlarsa anasının hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa anasının payı, vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır; şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.” Buyrulmuştur.

Bu ayete göre kadın, öz erkek kardeşi ile mirascı olduğunda, erkek kardeşinin yarısı kadar miras alır.

Ölen insanın erkek çocuğu olmaz, kız tek mirascısı olursa mirasın yarısını alır diğer yarısı ölen adamın eşine verilir.

Mirasın Eşit Dağıtıldığı Yer;

    Ölen insanın ana babası sağ ve çocuğu da var ise bu durumda mirastan anne babasına 6/1 (altıda biri) olan pay verilir. Bu pay anne ve babaya eşit dağıtılır.

Ayrıca kelale (babası ölmüş ve evladı olmadan ölen kişi) yollu mirasçı olanların erkek ve kız kardeşi eşit pay alırlar. Kareşlerin aynı anneden olmaları lazımdır.

Kadının Erkekten Fazla Pay Aldığı Yerler

    İbn-i Abbas’ tan rivayetle bir kadın ölür geride ebeveyni ve kocası kalırda çocuğu yoksa anası ve babası da ona varis olur.

Kocası mirasın yarısını alır, anne kalan yarı mirasın 3/1 ini alır. Kadının babasıda kalan yarı mirasın 

6/1 ini alır.

Bediüzzaman Said Nursi de bu mevzuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. “… erkeğe iki kadın payı vardır… ” âyetinde, Kur’an’ın hükmü, adaletin ta kendisi olduğu gibi, merhametin de ta kendisidir.  

Erkek Kadından Neden Fazla Pay Alıyor?

     İslam miras hukukunda paylar ile mükellefiyetler arasında adaletli bir denge gözetilmiştir. Harcaması fazla olan erkeğe kadına nisbetle daha fazla pay verilmiştir. Çünkü evlenirken mehir verip düğün masrafını üstlenmekle beraber ev geçindirmeye kadar bütün maddi harcamalar hususunda ailenin mesul şahsı erkektir.

    Yani İslam miras hukukundaki kadın erkek farkı yükümlülük ve sorunluluk farkına bağlıdır. Bu ikisi arasında bir denge kurulmuştur. Kadın, nesli korumak, bunun için evlat yetiştirmek ve aile düzenini temin etmek gibi ağır mükellefiyetler sebebiyle ailenin geçiminden mesul tutulmamıştır. Bu sebeble de mirasta hissesi yarıya indirilmiştir. Bu hissede bir kısım kadınların evlenememesi yada boşanma durumunda kalması ve ya bir takım şahsi ihtiyaçları düşünülerek verilmiştir.

KAYNAK:HÜRAVAZ

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 23:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER