'Kur'an'dan 230 ayeti çıkaralım'

Yahudi kadının Yahudi oğlu Sarkozy gibi, 'Nurlu Süleyman' masalıyla bazı çevrelerin desteklediği mason Sami de 230 ayeti çıkarmayı teklif etmişti.

'Kur'an'dan 230 ayeti çıkaralım'

Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal ettiği günlerde Çankaya'nın şişmanı Yahudi dönmesi mason Demirel de Kur'an-ı Kerim'deki 230 muamelat ayetinin çıkarılması gerektiğini söylemişti.

"Nurlu Süleyman" masallıyle bu dönmeyi destekleyenler ise bu alçaqk sözlere rağmen desteklerini çekmemişlerdi. 

Demirel: Ahkam ayetlerine dönüşü önermek irticadır

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, önceki akşam TRT'de yayınlanan ‘Politikanın Nabzı' programında, Kuran'da dünyevi konuları tanzim eden ahkam ayetlerine dönülemeyeceği yolundaki görüşlerini bir kez daha tekrarladı. Demirel, ‘‘Kur'anın‘ahkam ayeleri'ne göre dünya tanzim edilmemiştir. Gelin gene eski günlere dönelim diyorsanız, bu irticadır; dönemezsiniz'' diye konuştu.

Demirel, aynı programda 28 Şubat'ı tarif ederken de, ‘‘28 Şubat dediğiniz olay, aslında geriye dönmek; yani pozitif hukuk yerine, şeriat hukukuna dönme hevesleri karşısında kaygıya düşenlerin Cumnhuriyet'e sarılması olayıdır. Bunun çok iyi anlaşılması lazım''dedi.

Demirel'in bu konudaki görüşleri özetle şöyle:

DİNLE DEVLET AYRI Dünyevi ve uhrevi alanlar dinin tanzim ettiği alanlardır. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, dinle devleti ayırmıştır; yani dünyevi olan kısmıyla, uhrevi olan kısmını ayırmıştır. Şöyle yapmıştır: Şeriat hukukunda devlet de dinin bir kurumudur. Devlet ile dini ayırdığınız zaman, devlet dinin kurumu olmaktan çıkıyor, çağdaş anlamda devlet haline geliyor; Cumhuriyet budur. Cumhuriyet, bir büyük hukuk reformudur. Yani, şeriat hukuku ile pozitif hukuku ayıran bir olaydır.

6666 adet ayet vardır Kuran'da. Bunun içinde bir rivayete göre 30, bir rivayete göre 230; ama değişik şekilde ‘ahkam ayetleri' denen, dünyayı tanzim eden ayetler var. Bu ayetlerin tanzim ettiğinin yerine, Türkiye Cumhuriyeti, pozitif hukukun tanzim ettiği bir durumu getirmiş? 76 sene önce. Şimdi ne isteniyor? Bir kısım kimseler, bunun dine aykırı olduğunu, binaenaleyh şeriat hukukuna dönülmesi lazım geldiğini söylüyorlar. İşte, irtica budur.

‘Ahkam ayetleri'nin yerini pozitif hukuk almıştır. Ve ‘Bu nedir?' dediğiniz zaman; bu, hukuk devrimidir.

‘İrtica' dediğiniz olay ne? Aman geriye gidelim. Bütün kanunları bir kenara bırakalım, yeniden ‘ahkam ayetleri'nin usulüne göre gidelim. Bu mümkün değildir. Ben vatandaşıma diyorum ki; işte görüyorsunuz, Kuran'ın ‘ahkam ayleri'ne göre dünya tanzim edilmemiştir. Gelin gene eski günlere dönelim diyorsanız, bu irticadır; dönemezsiniz. (Hürriyet)

BİR SAPIĞIN ARDINDAN GİDENLER DEMİREL'İ NASIL SAVUNUYOR?

O günlerde Demirelci, şimdi ise FETÖ'yi savunan Yeni Asya'cılar şöyle yazmıştı

230 ayet ve Demirel

Kâzım GÜLEÇYÜZ / YENİASYA / 26 Haziran 2015

"Demirel'e vefatından sonra dahi yapılan hücumlardan biri de Kur'an'daki 230 ahkâm ayetinin geçersizliğini ilan ettiği iddiasına dayandırılıyor.

İşin aslını anlamak için 1994'te yine bize verdiği mülâkattaki şu sözlerine bakalım:

“Türkiye Kur'an'ın dünyayı tanzim ettiği hükümlerle değil, Medenî Kanunun, Borçlar Kanununun, Ceza Kanununun getirdiği kaidelerle işlerini yürütüyor; bunlar da Batıdan alınan kanunlardır. Kur'an'da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri ‘kâfir, zalim, fâsık' olarak vasıflandıran ayetler var. Bunun içinden nasıl çıkacağız?” (Yeni Asya, 27.12.1994)

Bir sonraki görüşmemizde de aynı konuya devam ettik ve 4.5.1995'te şunları yazdık:

“Cumhurbaşkanı, din, devlet ve hukuk konularındaki arayışını ısrarla devam ettiriyor.

“Dinin ahireti de, dünyayı da düzenlediğini hatırlatan Demirel, ‘İslam, kişilerin birbirleriyle ve devletle olan münasebetlerini de, devletin görev ve yetkilerini de tanzim etmiştir' diyor. (...) Araştırma ve sorgulamasını şu ifadelerle yine sürdürüyor.

‘Müslümanım. Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamberin resul olduğuna, diğer iman esaslarına inanırım. Namaz kılar, hacca gider, oruç tutar, zekât veririm. Bundan sonraki kısımlar kitaba ve Sünnete uyma şartları. O şartları yerine getirip getirememem, benim Müslümanlığımı elimden alır mı, almaz mı?'

“Cumhurbaşkanı, bu sorunun cevabını ulemadan beklediğini ifade ile şunu ilave ediyor: 

‘Ben zaten onun için bir tartışma açtım.' 

“Medenî hukuktaki, borçlar, miras, ceza ve ticaret hukukundaki düzenlemelere cumhuriyetten önce, Osmanlı zamanında başlandığını hatırlatan Demirel, ‘Mecelle hareketiyle ve ondan sonraki kısmıyla, acaba dinden ve Kur'an'dan uzaklaşılmış oluyor mu?' tartışmasının açıldığını belirterek, bu tartışmalarda kendi tavrını şöyle özetliyor. 

‘Vukuf sahibi değilim, arıyorum.'” (4.5.95)

Son asırda ulema ve hukukçuları da çok meşgul eden ve onların çözüme bağlaması gereken meselenin esası bu. Aslında Üstad, o ayetlerdeki “Kim hükmetmezse”nin manasını “tasdik etmezse” şeklinde vererek ve farklı yerlere serpiştirdiği izahlarıyla bunu da halletmiş, ki biz de konuya iki yazıyla giriş yapmıştık, inşaallah devam edeceğiz."

akkalem.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER