ŞEHİT VE ŞEHİTLİK NEDİR?

“Şehâdet" kelimesinden türeyen "şehîd", terim olarak Allah yolunda savaşırken düşman tarafından öldürülen kimseyi ifade eder.

ŞEHİT VE ŞEHİTLİK NEDİR?

ŞEHİT VE ŞEHİTLİK

“Şehâdet" kelimesinden türeyen "şehîd", terim olarak Allah yolunda savaşırken düşman tarafından öldürülen kimseyi ifade eder.

ŞEHİTLER ÜÇ KISMA AYILIR;

1-Hem Dünya Hem Ahiret Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

2-Sadece Ahiret Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

3 Sadece Dünya Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

1. Hem Dünya Hem Ahiret Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

Bunlar, Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Bu kısma giren şehitler kamil (tam) anlamıyla şehittirler. Bunlara "şehid-ihakiki" denir.

• Hanbeliler de haksız yere öldürülen kişiyi bu kısım şehitler arasında kabul ederler.

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE;

•Bu tür şehit yıkanmaksızın kanlı elbisesiyle defnedilir, elbisesi onun kefeni sayılır.

• Üzerinde silah vb. malzeme varsa bunlar çıkarılır, palto, ayakkabı, başörtüsü vb. kefene elverişli olmayan şeyler de çıkarıldıktan sonra kalan elbisesi kefen olarak sünnet ölçülerinden fazla ise eksiltilir, eksik ise uygun ilave yapılır.

• Kanlı elbisesi onun için imtiyaz nişanesi ve ibadet eseri sayıldığından üzerindeki kan yıkanmaz; fakat başka temiz olmayan maddeler varsa bunlar temizlenir. Daha sonra namazı kılınıp defnedilir.

•Cünüp, hayız veya nifas hâlinde ise yahut yükümlü değilse (küçük veya akıl hastası ise) yıkanır ve namazı ondan sonra kılınır.

→Imameyn'e göre bu durumlarda da yıkanmaksızın namazı kılınır.

ŞAFİ, MALİKİ VE HANBELİ'YE GÖRE;

•Yükümlülük çağında olsun olmasın şehitler yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerlerine cenaze namazı da kılınmaz.

•Şu var ki şehidin üzerinde kan dışında temiz olmayan madde varsa giderilir, silah vb.malzeme alınarak uygun elbisesiyle defnedilir.

2. Sadece Dünya Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

Kalbinde nifak bulunmakla beraber dış görünüşü itibariyle Müslüman olduğuna hükmedilen ve Müslümanların saflarında bulunduğu sırada düşman tarafından öldürülen kişiler böyledir.

• Şâfiî mezhebine göre ganimet için veya gösteriş için savaşan kişiler de bu grupta kabul edilir.

• Bunlar "şehid-i dünya"dır; şehit sevabını elde edemezler.

3. Sadece Ahiret Hükümleri Bakımından Şehit Sayılanlar

Allah yolunda savaşırken yaralanmakla beraber, bir tarafa çekilip bir namaz vakti veya daha fazla bir süre akli melekesi yerinde olduğu halde yiyip içen veya tedavi gören ve daha sonra vefat eden kişi bu gruba girer.

Hadislerde zikredilen birtakım kişiler de bu gruptaki şehitlerden sayılmışlardır:

✓ Hata ile veya haksız yere öldürülen, yangında can veren,

✓ Suda boğulan,

✓ Enkaz altında kalan,

✓ Veba, kolera, sıtma vb. hastalıklar sebebiyle ölen,

✓ Lohusa iken, gurbette veya ilim yolunda, cuma gecesinde,

✓ Canını ve malını korumaya çalışırken,

✓ Helal rızık kazanma çabası içindeyken vefat eden.

Kaynak: Hür Avaz

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 21:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER