Süfyan İslâm'ı yok mu edecek?

"Rivayette var ki, Ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz."

Süfyan İslâm'ı yok mu edecek?

Risale-i Nur külliyatı Şualarda 5. şua'da;

"Rivayette var ki, Ahir zamanda Allah  Allah diyecek kalmaz."

 Allah-u Alem bunun bir tevili şudur ki: Allah Allah Allah deyip zikreden tekyeler,  zikirhaneler medreseler, kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeair de ismullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfr -ü mutlaka düşecekler. Demek değildir. Çünkü: Allah’ ı inkar etmek,  kainatı inkar etmek, kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah’ ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar.

Diğer bir tevili şudur ki:  

Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için mü’min’ lerin ruhları bir parça evvel kabz edilir; kıyamet, kafirlerin başlarında patlar.

3o Ekim 1925’te tekke ve zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır. Bu kanunu Mustafa Kemal şöyle izah ediyor: Arkadaşlar, Efendiler ve Ey millet biliniz ki, T.C şeyhler, dervişler, mürşidler memleketi olamaz. En doğru en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir; tarikat reisleri bu dediğim hakikati bütün açıklığı ile idrak edecek kendiliğinden derhal tekkelerini kapatacak ve müridlerinin artık olgunluğa kavuştuklarını elbette kabul edeceklerdir, demiştir. Bu kanun ile Allah’ı tefekkür ve zikir yasaklanmış oluyordu.

  Ezan-ı Muhammedi ve Kur’ an ve hutbe 3 Mart 1928 ‘de Türkçe okutulmaya başlandı. Ezanda Allah ’u ekber yerine Allah lafzı bile söyletilmedi. Üstadın  tevilinde buyurduğu gibi İsmullah yerine tanrı kelimesi konuldu.

Maraş Dergahı komşularından bir hanım bu mevzu üzerine şöyle söyledi:

Benim babam o yasak olan zamanlarda ezanı Arapça okuduğu için şikayet edildi. Asker ona sordu. Ezanı Arapça mı okudun? Hiç yalan söylememiş olan babam cebinde ki ipi ve bıçağı çıkarıp askerin önüne atarak ‘’işte beni bu iple boğsanız, bu bıçakla öldürseniz ben yine de yalan söylemem. Ben Ezan-ı Muhammedi-yeyi  Arapça okudum’ diyor ve 6 ay hapse mahkum ediliyor.

Ezanı ve Kur’ an-ı asli şeklinde okuyanlar ağır şartlarda hapsedilmişlerdir. Kur’ an cüzleri toplanarak imha edilmiştir. Kur’ anı asli şeklinde öğrenen ve öğretenlere ağır cezalar verilmiş yahut idam edilmişlerdir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmed Tarık
Mehmed Tarık - 2 yıl Önce

Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al Ya Rabbim
Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al Ya Rabbim
Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al Ya Rabbim

SIRADAKİ HABER