25
Eyl 2020
TİK TOK TUFANI

Tik tok da nedir dediğinizi duyar gibiyim.. Sosyal bir dejenarasyon olan tiktok'u özetle şöyle izah edeyim; Gençliği ahlaksızlık uçurumundan atıp edep ve hayasını yerle yeksan eden, yediden yetmişe herkesin orada yatıp kalktığı, hatta...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2020
MADDE ARTTIKÇA MÂNÂ ZAYIFLIYOR MU?

Lââkal her on beş günde bir okunması lâzım gelen, hayatî ve daimi bir ders olan yirmi birinci lema ihlas risalesi on beş gün de bir mi okunmalı? Zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde, maneviyatın ve fıtratın ve dahi İman'ın çabuk...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2020
LÂLE BAHÇESİ-2 (DOSTLUK MİHENGİ)

Bir önce ki yazımızdan devamla kaldığımız yerden yazmaya başlayalım..   Delikanlı cami avlusunda oturanlara doğru yürüdü. Yüzünün, kulaklarının yandığını hissediyordu. Yaklaşıp, oradakilerin şaşkın bakışları arasında adamcağıza...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
LALE BAHÇESİ-1

İçinde bulunduğumuz emniyetsiz, bahtsız ve talihsiz asır munasebetiyle, dostluğun  anlamını yitirdiği, içinin oyulduğu, temeli menfaat ve çıkardan inşa edilmiş bir diyalogtan öteye gitmeyen samimiyetsiz ve suni olan sahte dostlukları,...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
İHLÂS ANALİZİ-2

Bir önceki yazımızın devamı mahiyetinde ihlâsın vasıf ve niteliklerini yazmaya başlayalım bismillah.. Ne demiştik? Dinin esas-ı kudsiyesi ve olmazsa olmaz sırrı "ihlâstır".. Net bir Müslüman. Berrak bir mü'min. Halis ve muhlis bir...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2020
İhlas Analizi

Manevi hayatımızın kayyum değeri olan ihlâsı dakik bir nazarla mütalaa nevinden bir çalışma olması arzusu ile istifadenize sunarak, Rabbimden tesir ve maksadına nail eylemesini niyaz ediyorum..  Üsdat hazretlerinin lâakall her on beş günde...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2020
BİR VEDA NAMESİ

Ayrılık demidir gidiyor heyhat! Hazreti Ramazan Mevlâya karşı Bu garip ilinde bir çok tahiyyat Götürsün kabey-i vefaya karşı Cennette kevserde gözüm gönlüm yok Bir güzel severim, başka sözüm yok Onun da yanında gerçi yüzüm yok Diyerek...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2020
AHLÂKI TEKRAR İNŞA ETMELİYİZ

Çok geniş ve şümullü bir mesele olan İslam ahlâkındaki hissemizi analiz etmek cihetinde, gelin kendi ahlâklamızı Sünnet ve Kur'an'ın mr cihazına yatırıp tahlil edelim. Dehşetli bir tahribe maruz kalan ahlâkımızı tekrar imar...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2020
SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ

"Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Ona muhalafet etmeyin Allah'tan korkun çünkü Peygamebere muhalefet edenlere karşı Allah'ın azabı çetindir." (Haşir suresi 59/7 ) "Bana, Kur'anla beraber...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2020
CİVCİV-İ KÂMİL

Beni dünyaya çağırma  Ona geldim fena gördüm. Demâ gaflet hicab oldu ve nur-u Hak nihan gördüm. Sizi de dünyaya çağıran sebepler oldu mu diye soracak olsam, bilâ-istisna herkes, "çağırmak ne kelime her yanımız dünya olmuş" diyecek....

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
ANLAYAN VARSA BERİ GELSİN!!

Şu insanların ne yapmaya çalıştığını bilen varsa lillah aşkına banada anlatsın..  Bu kadar pişkinliği, bu kadar azgınlığı, bu kadar lakayıtlığı ve laubaliliği eski ümmetler yapmadı vallahi ve billahi.. Geçmiş ümmetlerin helâk...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
BEŞERİN EF'ALİ KADERE FETVA MI VERDİRDİ?

Dünya olarak infial ve inkıbaz hali içersinde bir süreçten geçiyoruz.. İçinde bulunduğumuz hal-i muammayı, herkes zahiri mânâda kendi penceresinden değerlendirip, müteaddid fikirlerle yazıp beyan etti.. Öyle ya! Ortada müşevveş bir hadise...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
KADININ FENDİ ERKEĞİ YENDİ Mİ?

Vaktâ ki (kadının kocası) gömleğinin arka tarafından parçalanmış olduğunu gördü, dedi ki: Şüphesiz bu (ey kadın!) sizin hilenizdendir. Şüphe yok ki, sizin fendiniz pek büyüktür. (Yusuf Suresi 28.) Erkeklere kadın nedir diye sorsanız,...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2020
SİHİRLİ KÜP

Geniş bir çevreye sahip, avamın ami kesimiyle iç içe olanlar bilirler. İçlerinde bazı oluşumlar vardır ki sefahet ve mâsiyetin zirvesine zafer bayrağı dikmiş ve fakat kalp temizliğinden dem vurarak kulluktan istinkaf etmiş insan türleridir....

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2020
İMAN-I MECAZÎ

Mecaz'ın kelime anlamını bilmeyenimiz yoktur sanıyorum.. Kıyamet alâmetlerine muasır bir zamanda yaşamanın dehşetli hissiyatı içindeyiz.  İslam ümmeti olmanın ikram ve bereketine mazhar olmak şöyle dursun, onu ihsas edecek kadar...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2020
KEMALİZM BİR İNTİSAPTIR!

Kemalizm nedir? El-cevap: Dini hükümleri kaldırıp, onun yerine kendi getirdiği "dinsizlik" mevhumunu ikame eden bir harekettir.. Kemalizmin kendi ifadesi ile Lâikliğin kısaca tanımı: " Kişi, toplum ve devlet yaşamına egemen olan kuralların tümünün...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
AYNA ÇİZİLDİ, SIR BOZULDU!!

Helaket ve felaket asrın'ın muzdarip sakinlerinden biri olarak, zihnimi meşgul eden, ruhumun müteessir olduğu bir meseleyi nacizane ilgi ve alâkanıza sunmak istiyorum.. Bizler, bildiklerimizin âlimi bilmediklerimizin cahili bir toplum olarak...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2020
(DİN)LENME RAPORU

Yarab! Bizi dinde musibete uğratma.. Aleyhissalatü Vesselâm Efendimiz'in, Allah'ın emânına sığınarak acziyetle  şerrinden içtinab ettiği dehşetli bir bela olan dinsizlik musibeti, beşeri girdabına almış cehenneme doğru götürmektedir....

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2020
KÖMÜRLEŞMİŞ CEVHERLER

Bir önce ki yazımızın temel konusu olarak "Çocuk eğitimi" ile alâkalı meselenin devamı olarak sunacağım bu makale, istikbalimizin mirasçısı olan evlatlarımızı, ne şekilde ve hangi ahlâk üzre yetiştirmemiz gerektiğini belirten ehemmiyetli...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2020
ASLI ASLINA, NESLİ NESLİNE HU!!

Bir önce ki yazımızın devamı olarak Bismillah diyerek başlayalım.. HIZIR nerede?!! Fakir zat iki büklüm ve mahcup, padişaha yaklaşıp konuşmaya başlıyor: Sultanım, ben ömrüm boyunca Hızır'ı hiç görmedim. Fakirlikten perişan...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2020
ASLI ASLINA, NESLİ NESLİNE - 1

Çok eski zamanlarda bir padişah, vezirini yanına çağırıp " HIZIR" aleyhisselam ile görüşmek istiyorum ne yapıp edip bana hızırı getireceksin demiş. Vezir, bu işi benim halletmem çok müşkil hünkârım ama Şeyhülislâm efendi, onun mutlaka...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2019
BAYRAM GECESİ AMA KİMİN?

Omurgasız Müslüman olmak kadar sefil bir sıfat yoktur herhalde!! Bu aralar gündemde bir yılbaşı heyecanı ve hazırlığıdır almış başını gidiyor. İşin en ölünesi tarafıda bunu, Müslüman bir ülkede yaşayan sözüm ona güya Müslüman...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2019
HASRETİ LEYLA OLANIN, VUSLATI MEVLA OLAMAZ

   Biz aşkı yanlış anlamışız!!...    Fıtrat analizi noktasında baktığımızda, insan fıtratının aşkla yoğrulmuş olduğunu görürüz..    İnsanın arzuları ebede kadar uzanıyor. Bu dünya insanı işma ve...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2019
KEMALİZM MAĞDURU ANALARIN,VUSLAT NÖBETİ!!

40 yılı aşkındır feryadın bile feryad ettiği, ocaklar söndüren, evlere ateş, yüreklere kor düşüren amansız bir terör belasıyla savaş halindeyiz ülke olarak.. Temel taşları İngiliz, yıkılası duvarları Kemalizm olan, hastalıklı bir...

MAKALEYİ OKU