26
Mar 2023
KEMALİZM FETÖ ERDOĞAN 1923 2023

           Hilafetin birlik ve dirliğinden rahatsız İngiliz'in iki asırlık entrikaları, Osmanlı'yı çökertip, ümmeti idare edilebilir parçalara bölerken, bizleri Anadolu'ya hapsedip, başımıza...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2023
DEPREM NEDEN OLUYOR ?

SUAL: Deprem için "fay hatlarını" etken gösterenlere mukabil, "alemin günahlardan silkindiğine" işaret edenler de var. Bu işin hakikati nedir? ELCEVAP: Basit ve anlaşılabilir bir temsil üzerinden işin hakikatine nazar edelim; Farzedelim sizi hiddete...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2023
SEYR-İ SÜLÛKA DAİR BİR SUAL

SUAL: Bir kısım zatların, bir anda veya bir kaç gün veya yılda, seyr-i sülûkunu tamamladığından bahsedilir. Halbuki bizler biliyoruz ki, peygamberler başta olmak üzere, Bediüzzaman (ra) misal bir kısım eşhas, son nefese kadar en meşakkatli...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2022
BİLİNÇ VE BİLİNÇALTINA DAİR BİR MÜLAHAZA

           Bütün ziruhta (ruh sahibi; bitki, hayvan ve insanda) "ilahi bir bilinçaltı" vardır.            Bitki ve hayvanlar, kendilerine derç edilmiş bu ilahi bilinçaltının dışına çıkamazlar....

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2022
HABİSLER VE VARİSLER

1000 yıllık bir variyetin sahibidir. İhanete uğrar. Hanesi harap edilir... Kendisi sürgüne gönderilir, aklı başında evlatları katledilir. Geriye kalan toy evlatlar, mirasa tamah ettirilir, bir cetvel marifetiyle her birine bir miktar sınır tayin...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2022
KUANTUM; ENE VE ZERRE

           Başlıkta imla hatası yok. Kuantum fiziği; ene ve zerrenin marifet/ine/sizliğine bakıyor ve iki kere iki dört eder bir matematiksel gerçeklikle, tesir-i hakikiyi eşyanın elinden almakla kalmıyor, enenin...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2021
ACZMENDİLER NEYİN GÖSTERİŞİNDELER ?

DSİ Bölge Müdürlüğünde makam şoförlüğü yapan Sedat isminde bir arkadaşım vardı. Birgün akşam namazı gibi beni aradı. "Bir misafirim var, Müslim Efendi ile tanışmak istiyor." dedi. "Müslim Efendi Elaziz'de değil." Dedim. "Tamam"...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2021
NEWTON ESARETİ ve KUANTUM ARİFLİĞİ

Konumuz fizik değil tabiki. Fizik üzerinden tahrip edilen tevhid bilinci, teslim ve tevekkül hissi, konumuz... Konumuz; formüller üzerinden eşyanın tesir gücü ve esbabın tasarruf kabiliyeti izah edilirken, hasar alan akaid müsessesemiz… Demir...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
BİR TERBİYE İRONİSİ

"Büyükler ne güzel insanlar... Büyüklenenler ne de çirkin dururlar..!" Bir düstur var, bilirsiniz;  "Eslâf-ı izâmın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek sû-i zandır." derler. Sizce de öyle mi? Yani asıl problem; "onları...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR’UN İŞARET ETTİĞİ KAFA FENERİ, NEDİR ?

           SUAL: Risale-i Nur, aklı taltif ile beraber onu, Güneş'e mukabeleye çalışan bir "ateş böceği" olarak tarif etmiş ve kırılması icap eden bir "kafa feneri" olarak tasvir etmiştir. Bu işin hakikati...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
ATATALİBAN İHTİMALİ SİZCE KAÇ?

Malum olduğu üzere Taliban-ABD savaşının kazananı Afganistan oldu. ABD, 20 yıl süren savaşta değil ufak bir mesafe kat edebilmek; pılını pırtını toplayıp yeni kayıplar vermeden geri çekilmekten dahi aciz bir vaziyet içerisine düştü....

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2021
TALİBAN’DAN ÇIKARILACAK ÇOK DERSLER VAR

Taliban'la ilgili gündemi çokça meşgul eden iki mühim sualden çıkarılabilecek çok dersler var. SUAL 1: Taliban'ı en iyi kendi yakın çevresi ve memleketlisi bilmek hasebiyle, Afganların memleketinden canhıraş bir tarzda kaçıyor olması,...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2021
YAŞASIN ÖLMÜŞ KAHRAMANLAR.

Her nedendir bilinmez; En değerli insanlar, En büyük dava adamları, En isabetli mütefekkirler, En kutsi hareketlerin liderleri ÖLMÜŞ OLANLARDIR...! Evet, hiçbir nefis yoktur ki, dar-ı bekadakiler için nihayetsiz meth-ü senada bulunmak ve defaatle...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2020
ACZMENDİ HAKKINDA MERAK-ÂMİZ DÖRT SUAL

  En ziyade merak edilen dört suale verilen dört cevaptır. SUAL: 1- Nurcular, Risale-i Nur'da Aczmendi tarzı bir tatbikatın olmadığını ve Müslümanlara da bir fayda sağlamadığını söylüyorlar. Bu konuda aksini isbatlayacak kanıtlar...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2020
MADE İN LAİSİZM

İslami değerleri yıpratmak maksadıyla, son günlerde medya üzerinden servis edilen bir kısım yayınlar karşısında, Müslüman camia; "bunlar komplo" gibi anlamsız ve yersiz bir savunma refleksi içine girdi.         ...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2020
TESLİM VE TERAKKİ ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

             "Beşerde meyl-i teceddüd var. Halef selefi kâmil görse, tezyid eylemese, meylinin tatminini başka tarzda arar, bazan aksülâmel yapar"            ...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2020
ECZÂLARIMIZ, NÂEHİLLER ELİNDE MÂRAZA İNKILÂP ETTİ !

           Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir twiti üzerinden başlayan tartışmalar sonrası, kendisinin davetli olarak katıldığı bir programı izledim.            Evvela...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2020
AYASOFYA AÇILACAK, İSRAİL DAĞILACAK, FİLİSTİN KURTULACAK

Bugün bu sloganın sahibi olan cemaat, 1986'da yola çıktığında, tarz-ı hareketini ve ilk kademe hedefini üç başlıkta ilan etmişti. 1. Kıyafet serbestiyeti, 2. Tekke ve Zaviyelerin açılması, 3. Hatt-ı Kur'an'inin yeniden ihyası,...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
CTRL+C / CTRL+V NURCULUĞUN GELDİĞİ NOKTA: ERROR

           'Risale-i Nur'da Usul ve Program” başlıklı bir eseri inceliyordu. Ehemmiyetli gördüğü kısımları, diğer bir nurcu kardeşiyle paylaşınca, şu tenkide maruz kaldı:      ...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2020
CENNET CEHENNEM TAKSİMİ

             Ehl-i Tasavvufu tekfir eden bir kısım video paylaşımlarının sual edilmesine mukabil verilen cevaptır             Paylaştığınız videoları inceledim. ...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
MURADIMIZ BU MUYDU?

Gönlümüzde harlanan iman ateşinin hararetiyle (hazır olmanı beklemeden) kıyama kalkıp, Süfyan'ın rejim-i bid'akaranesinin münâfıkhâne yüzünü ifşa ettiğimizden sebep sana karşı mahçubuz. Ama iki cihetle bize hak vereceksin......

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
ÇOK AMA ÇOK MESAFE KATETTİK

    Düşünüyorum da, tüm olumsuzluklara rağmen Müslümanlar büyük mesafe katetti.            Mesela, yüzyıl önce idam sehpalarının gölgesi altında yada kan dökmek pahasına Müslüman'a dayatılan...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2020
ŞERİAT, HAKİKAT VE TARİKATE DAİR MÜHİM BİR SUAL

           SUAL: Tarikat ve Hakikat mesleklerinin kendi aralarında ve Şeriat itibariyle durumları nedir? Bediüzzaman Hazretlerinin 'Tarik-i Nakşi” hakkındaki bahisleri nurculara mı bakıyor Nakşilere...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2020
YENİDEN BİSMİLLAH DİYELİM

    Bismillahirrahmanirrahim.             'Nur talebesinde uhuvvet ruhu gelişmezse marifet sırrı da gelişmiyor, açılmıyor. Çünkü uhuvvet; Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin...

MAKALEYİ OKU