26
Nis 2021
MESELEMİZ NEDİR ? 1

"Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki: Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormuyorsun ve merak...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2021
İslam Medeniyeti'nin Yeniden İhyasında Gençlerin Rolü

Her insanın en dinamik dönemi gençlik dönemidir... Dolayısıyla herhangi bir davaya hizmet eden bir insanın davasına katkı noktasında en verimli olduğu dönem gençlik dönemidir...  Demek oluyor ki, Müslüman bir kişinin dinine hizmet noktasında...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2020
İMAN HAYAT ŞERİAT 2

Elektrikli bir makinenin elektrik devresini makineyi çalıştıracak şekilde tanzim etmek o makinenin çalışması için ne kadar mühim ise o devreye uygun mekanik aksamı tasarlayıp yerleştirmek de o kadar mühimdir. Biri öteki olmadan nakıstır....

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2020
İMAN, HAYAT, ŞERİAT

"Bu zamanda öyle fevkalade hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat...

MAKALEYİ OKU