10
Eki 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 11

İKİNCİ MESELE-1 (Hz.Mehdi'nin her ne kadar bir cemaat ve cemiyeti olsa da bir şahs-ı manevi değil, o şahs-ı manevinin mümessili olan bir ferd-i insan olduğu ve inşaallah yakın bir zamanda kendisine vazifesinin tevdi edileceğini ve Mehdiyyet...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 10

BİRİNCİ MESELE -3 (Risale-i Nur'un ahirzaman ve Hz.Mehdi mevzularındaki selahiyeti ve tabiin devrinden itibaren süregelen ihtilaf ve zıt hükümlerin sebebleri) RİVAYETLERDEKİ İHTİLAFLARIN SEBEBİ VE HALLİ Hulasa-i kelam: Ahirzamanın mehdiyet...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 9

BİRİNCİ MESELE – 2 (Risale-i Nur'un ahirzaman ve Hz.Mehdi mevzularındaki selahiyeti ve tabiin devrinden itibaren süregelen ihtilaf ve zıt hükümlerin sebebleri) DÖRT MÜHİM TEHLİKE Helaket ve felaketler asrı olan geçtiğimiz asrın vazifelisi...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 8

BİRİNCİ MESELE-1 (Risale-i Nur'un ahirzaman ve Hz.Mehdi mevzularındaki selahiyeti ve tabiin devrinden itibaren süregelen ihtilaf ve zıt hükümlerin sebebleri) SÜFYAN, DECCAL VE RASİHÛN ULEMA Burada, Risale-i Nur'un ahirzaman hadisatı...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 7

MUKADDEME-6 Öyleyse Bediüzzaman kimdir, vazifesi nedir? "1335 (1919) senesi Eylül'ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle, şiddetle muztarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Mânen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 6

MUKADDEME-5 Hz.Bediüzzaman Said Nursi (ra) "Herşey yoluna girmişti. Kuluçkadaki yumurtalar piliç olmaya saatler sayıyordu. Krediler, taahhütler, banka üzerinden mükemmel kârlar, mektepler, kolejler, demokrasiden ve laiklikten nasibini tam almış...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 5

MUKADDEME -4 Buradaki işarat-ı Kur'aniyeden aldığımız derslere; tarihleri ve manaları itibarıyla hem Risale-i Nur'a hem de onun hizmetini ikinci devre olarak devam ettiren Aczmendi'ye işaret etmesine maddeler halinde kısaca bakalım:...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ. MEHDİ (R.A) - 4

MUKADDEME-3 Risale-i Nur'un işarat-ı Kur'aniyeye ve Hz.Ali (ra) ile Gavs-ı Azam'ın (ra) himayesine mazhar olmasını hazmedemeyen ve kabul edemeyip itiraz eden bir zata karşı, Hz.Bediüzzaman'ın şöyle cevabî bir mektubu var:...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ.MEHDİ (R.A) - 3

MUKADDEME-2 .... Bugün, tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felâket içerisinde çırpınan beşeriyet için, halâskâr olarak Risâle-i Nur'a sarılmaktan ve ne pahasına olursa olsun, Risâle-i Nur'un nûrânî ve parlak eczâlarını...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ.MEHDİ (R.A) - 2

MUKADDEME-1 Her bir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan sûretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannas, âlem-i İslâmı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2021
RİSALE-İ NUR'DA HZ.MEHDİ (R.A) - 1

HAZRET-İ MEHDİ (R.A.)     'Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda, çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla, çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Meselâ, Leyle-i Kadri...

MAKALEYİ OKU