ASIL HAKKIYLA HÜR OLAN MÜMİNLERDİR!

ASIL HAKKIYLA HÜR OLAN MÜMİNLERDİR!

Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sâni-i Âlem’e abd ve hizmetkâr olan insan, halka zelilane bir şekilde tenezzül etmez. O halkların da ve o halkların bel bağladığı birçok sebeplerinde ipinin Allahın elinde olduğunu bilir. Bu sebeple ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur.

Bazı sefih ve lâübaliler hür yaşamak istemediklerinden, nefs-i emmârenin esaret-i rezilesi altına girmek istiyorlar. Nefsin rezil arzu ve isteklerinin peşinden gidip bunlara köle olmayı, hür islama tercih ediyorlar. Kuranin ahkam ve hükümleri ve sunneti seniyye dairesinden hariç olan hürriyet, ya istibdat veya esaret-i nefis veya canavarcasına hayvanlık veya vahşettir. Böyle lâübaliler ve zındıklar iyi bilsinler ki, dinsizlikle ve sefahetle sahib-i vicdan hiçbir ecnebîye kendilerini sevdiremezler ve benzetemezler. Zira mesleksiz ve sefih sevilmez.

HÜR AVAZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER