BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN İKTİSAT VE KANAAT HAKKINDA 10 NASİHAT

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN İKTİSAT VE KANAAT HAKKINDA 10 NASİHAT

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN İKTİSAT VE KANAAT HAKKINDA 10 NASİHAT

1. İKTİSAT VE KANAAT ZENGİNLİKTİR; Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden, iktisat eder; iktisat
eden, bereket bulur.


2. İKTİSAT VE KANAAT TİCARETTİR; Katiyen bil ki kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir
küfrandır. Ve iktisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır.


3. İKTİSAT VE KANAAT ŞÜKÜRDÜR; Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür
istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir
ihtiramdır.

Nimete Körlük Çağında Kanaat ve Şükür


4. İKTİSAT VE KANAAT KUR’AN AHLAKIDIR; Kuran, insanı iktisat ve itidale sevk eder, dalaletten korur,
ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, teali-i ahlâk nuruna ulaştırır; insanın kusurlarını, hatalarını i'tilâ ve
kemale kalbeyler.
5. İKTİSAT VE KANAAT BEREKETTİR; Ezcümle, ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve
arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki: İktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve
arkadaşlarım gördüler.


6. İKTİSAT VE KANAAT SEBEB-İ İZZETTİR; Evet iktisat etmeyen, zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete
düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para, çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet,
namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor.
Demek, manevî yüz lira zarar ile maddî yüz paralık bir mal alınır.

Aklınızda bulunsun... Mihnete de nimete de şükür


7. İKTİSAT VE KANAAT YOKSA İSRAF VARDIR; İsraf, kanaatsizliği intac eder. Kanaatsizlik ise çalışmanın
şevkini kırar, tembelliğe atar; hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. (Hâşiye-3) Hem
ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisat ise kanaati intac eder.


8. İKTİSAT VE KANAAT CÖMERTLİKTİR; İktisat, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehl-i israf ve tebzirin
zâhirî merdane keyfiyetlerinin içyüzüdür. (İktisat ve hıssetin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlâk-ı
seyyieden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır.)


9. İKTİSAT VE KANAAT YOKSA RIZIK ENDİŞESİ VARDIR; Rızk-ı helâl, acz ve iftikara göre gelir; iktidar ve
ihtiyar ile değil. Belki o rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile makûsen mütenasiptir.


10. İKTİSAT VE KANAAT ÜSTADIN HAYATININ TEMELİNDE VARDIR;
Beni merak etmeyiniz. İktisat ve kanaat, bana iki hazinedir; tükenmez bitmez.Aziz kardeşim!
Beni merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devam ediyor. Maişet cihetinde kanaat ve iktisat beni
ihtiyaçtan kurtarıyor.


 Ey iktisatsız israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar
hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil!


Kaynakça
Lemalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mektubat
İşarat-ül icaz
Emirdağ Lahikası
Barla Lahikası
Fazlası için bknz.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 10:13
YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdurrahim
Abdurrahim - 2 yıl Önce

Allah cc razı olsun

SIRADAKİ HABER