Günahlar insanı adım adım küfre götürür mü?

Günahlar insanı adım adım küfre götürür mü?

İslam dini emirlere imtisal edip nehiylerden içtinap etmekten ibarettir. Nehiylerden içtinap, yasaklardan kaçınmak ve sakınmak mânâsına gelir. Burada bahsettiğimiz yasakları işlemek ise günah kavramını meydana getirir. Günah sayılan bazı fiilleri şöyle örneklendirebiliriz yalan söylemek, içki içmek, zina etmek, gıybet etmek ve benzeri.

Dinde günahlar kebire ve sağire olmak üzere iki başlık altında toplanır.

Büyük günahlardan (kebair) işleyen küfre girer mi konusu ise İslam itikandinda ihtilaflara, hatta bazı mezhep oluşumlarına sebep olmuştur.

Mutezile ve harici gibi batıl mezhepler büyük günah işleyen kimseleri tekfir ederler.

Ehli sünnet inancı ise büyük günah işleyen kimseyi kafir değil fasık (günahkâr) olarak nitelendirir.

Yani ehli sünnet itikadı büyük günah işlese dahi kişiyi tekfir etmez, dinden çıkmış saymaz.

nah işlemiş kimseler için tövbe kapısı daima açıktır.

Şirk harici küfre götüren ve affedilmeyen günah yoktur.

nah işlemek dinden çıkartmaz, küfür sayılmaz fakat kalbi karartır, zikirden uzaklaştırır,  Hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendirir ve kişiyi hezimete uğratıp, manevî yaralara sebebiyet verir.

Risale-i Nur bu konuya şu cümleler ile değinmiştir:

Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER