Hacı hulusi bey'in vefatı ve vasiyetnamesi

Hacı hulusi bey'in vefatı ve vasiyetnamesi

Vefatı

Hulusi Bey, 26 Temmuz 1986 Cumartesi gece saat 22.00 da fani alemden dar-ı bekaya irtihal eder. Kabri Elazığ Harput Meteris Mezarlığı'ndadır. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten

Vasiyetnameleri;

VASİYYETNÂMEMDİR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِ * وَمَا تَدْر۪ي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ

1-Çok kusurlu ve günâhlı olduğumu mu'terif olmakla berâber, Rabbimin nihâyetsiz rahmetine mu'tekidim. O nihâyetsiz rahmetinden اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪ي ب۪ي sırrınca; başta Habîbullah (sav) bütün enbiyâ (as), sıddîkîn ve şühedâ ve salihler hürmetine bu fakîr pür-taksir de afv ve mağfiret olunmaklığı ümid ve niyaz ediyorum.

2-Bu vasiyyetimi okuyan ve dinleyen zevat sizler de biliniz ki; ben, lehü'l-hamdu ve'l-minnetu mü'min ve muvahhid ve ehl-i sünnet ve cemaattenim.

3-Bu hayât-ı fânîyeden bir gün bu biçâre fânî de ebediyet âlemine intikâl edecektir. Zamânı, yeri hikmetle kapalı tutulmuş ecele, mevte mazhar olacaktır. Şu birkaç satırlık vasiyyetnâmem, diğer îmânî mes'eleler gibi iman-i bi'l-ahirete de lehü'l-hamd kuvvetli îmânın bir işaretidir.

4-Ölümümden evvel eğer imkan olursa, Ellah için bu biçâreye muhabbet edenler, bilhassa yanımda Kur'ân okuyup istiğfâr ve tevhid edecek zevat çağrılsın.

5-Cenazemi salih bir zât yıkasın.

6-Nerede ölürsem, oranın Müslüman kabristanına defnim yapılsın. Kabir komşularımın hüsn-ü zan edilen zevattan olmasına dikkat edilsin.

7-Techiz, tekfin, devir ve iskat, tedfin ve fıtralara ve diğer hayrlara verilmek üzere üç bin lira sarfedilsin.

8-Cenazem için çelenk getirilmesin. Bando bulundurulmasın. 36 sene bilfiil hizmet ettiğim orduca cenazemîn teşyiinde mahallî kumandanlıktan asker istenilmesin. Hasseten ricâ ediyorum.

9-Ben hicrî, Arabî sene i'tibâriyle 1 Ramazan 1313 de Elazîz'in Kesrik mahallesinde dünyâya geldiğim için, iskat ve devirde yaş hesabında başlangıç, Arabî 1313 olarak kabûl edilsin.

10-Cenazem kabirde yere konulunca herkese oturulması tenbih edilsin. Kabirle meşgûl olanlar sükûnetle çalışsınlar.

11-Kur'ân ve duâyı müteakib telkîn verecek zâta vâlidemin adının Nazife olduğu söylenilsin.

12-Vefatımda hazır bulunmayan çocuklarıma ölümümden haber verilsin.

13-Kabrime Emekli Albay İbrahim Hulûsî YAHYAGİL. Rûhuna el-Fâtihâ diye varislerim bir tek taş diktirsinler.

14-Evlâd ve ahbab ve akarib ve ehibbamdan niyazım, mübârek duâlarıyla, tilavet-i Kur'ân sevabını ihdâ ile ve eyyam-i mübârekede mümkün olursa kabrime gelerek rûhumu tesrir etmeleridir.

Âilem benden evvel vefat etti. Ellah rahmet eylesin. O'na hakkımı helal etmişim.

15-Ölümümde feryad ve figan edilmesin. Ölmekle ebediyyen yok olunmuyor ki; böyle manasız feryad ve figan edilsin. Ölüm, mü'minler için başta Habîbullah (sav), bütün sevdiklerimizin toplandığı âleme intikâldir. Öyle ise ölümle ayrılış muvaffaktır. Ebedi ayrılmamak isteyenler, iman ve İslamiyyet'in îcablarına bilfiil riayet etsinler. Feryad ve figan etmesinler.

16-Ben bütün evlad, ahfad ve akrabâ ve komşularıma ve din kardeşlerime hukukumu helal ediyorum. Onlar da bana lütfen helal etsinler.

17-Mirasın, metrûkatın taksimatında kanun-u İlâhî esastır. Varislerim, bu mühim noktayı unutmasınlar. Evimizin baba yuvası olarak muhâfazasını, Necmeddin'e oturduğu dükkanın verilmesini ve taksimde her türlü niza'dan sakınılmasını tavsiye ederim.

18-Eski notlarımdan vasiyyete ait yazılarımı 1 Teşrin-i Evvel 1955 ve 14 Safer 1375 tarihinde bu sûretle hülasa ettim. Îâb ederse, ecel müsaade ederse tebdil, ta'dil, tashîhlerde bulunurum.

                                                                                                                                                                                                                                 8 Kanun-u Sani 1956 / 24 Cemaziye'l-Ula 1375

                                                                                                                                                                                                                                                                                       اَلْبَاق۪ي هُوَ الْبَاق۪ي

                                                                                                                                                                                                                                            Emekli Albay İbrahim Hulûsî YAHYAGİL

                                                                                                                                           ***

VASİYYETNAMEMDİR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَ بِهِ نَسْتَع۪ينُ* كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِ * اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

وَمَا تَدْر۪ي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ

1-Çok kusurlu ve günâhlı olduğumu mu'terif olmakla berâber, nihayetsiz rahmet-i İlahiyyeden asla ümidimi kesmiş değilim. اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪ي ب۪ي sırrınca; başta Habîbullah (sav) bütün enbiyâ (as), sıddıkîn, şühedâ ve salihîn hürmetine afv ve mağfiret olunacağımı ümid etmekteyim.

2-Ben, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ mü'min, muvahhid ve ehl-i sünnet ve'l-cemaattenim. Bu fani hayattan ebediyete intikal ederekكُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِ hükmünün hakkımda da muhakkak tahakkuk edeceğine asla şübhem yoktur.

3-Kimseye borcum yoktur. Merhûm babamdan bana intikal etmiş muvakkat mutasarrıfı olduğum bir evim, merhûme ailem Hâlise Hanım'dan kalan dükkândan da dörtte bir hissenin geçici mutasarrıfıyım.

4-Evimde lüks eşyam yoktur. Evin eşyasını ve benim elbiselerimi, benden sonra oğlum Necmeddin ve kızım Nermin, diledikleri gibi tasarruf ederler. Dilediklerinde fakir Kur'an öğrencileri ile fakir Müslümanlara verirler.

5-Ben hicrî sene i'tibariyle 1313 senesinin Ramazan'ın birinci gecesi yatsı vakti Kesrik'teki evimizde dünyaya gelmiş olduğum merhûm validem Nazife Hanım'ın ifadesiyledir. Nüfusa kaydım, 1311'dir. Buna göre şer'i muameleler yapılsın.

6-Ailem Hâlise Hanım, 9 Kasım 1968 tarihinde; oğlum Necati, 21 Mayıs 1974 tarihinde vefat ettiler. Ellah rahmet eylesin. Hem bunlara, hem evladlarıma ve torunlarıma hakkımı helal ediyorum.

7-Emekli albay olduğum için, vefatımda ordudan askerî bando istenilmesin.

8-Mezarıma iki taş dikilebilir. Ziyaretçilere tanınmama kolay olsun diye.

9-Bütün din kardeşlerime hakkımı helal ediyorum. Onlar da lütfen haklarını bana helal etsinler.

10-Eskiden yazdığım, sık sık değiştirdiğim vasiyetnamemde hulasa olan bu yazımı, 11 Rebîu'l-Âhir 1400 (27 Şubat 1980 Çarşamba) günü yazdım. Ömrüm daha bir müddet uzarsa, inşâellah lüzum olursa, ilavede bulunurum.

11-Kefenim hazırdır. Zarûrî masraflar için 10.000 lira sarfedilmesini vasiyyet ediyorum.

12-Kızım Nermin'i, oğlum Necmeddin yanından ayırmasın ve O'nu daima korusun.

27 Şubat 1980

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 15:44
YORUM EKLE
YORUMLAR
Tamer Acımaz
Tamer Acımaz - 1 yıl Önce

Allah rahmet eylesin şefkatine ve şefaatine nail eylesin.amin amin amin

D Mehmet Çolak
D Mehmet Çolak - 1 yıl Önce

Rabbim bizleri şefeatleri'ne nail eylesin, امين

Abdürrahim Çağan
Abdürrahim Çağan - 1 yıl Önce

Allah cc rahmet etsin.

SIRADAKİ HABER