Hz Mehdi zamanında yer altı kaynakları çoğalacak

Hz Mehdi zamanında yer altı kaynakları çoğalacak

Müslim Gündüz Efendi:Vazifeli olan Hz. Mehdi(r.a) diğer insanlardan farklı olduğunu gösterecek alametleri vardır.Bu alametleri ancak ilme sahip insanlar fark ederler.Risale-nur 'un samimi ve hakiki talebeleri bunu görürler.

Geçmiş nükteden bahsederken hüdhüd-ü Süleyman'dan bahis açıldı. Israrcı ve sualci bir kardeşimiz: HAŞİYE-1 (Sual etmekte çalışkan, yazmakta tembellik eden Re'fet'tir.) "Hüdhüdün, Cenâb-ı Hakkı tavsifte يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرَضِ diyerek mühim makamda, mühim evsâf-ı İlâhiye içinde, nisbeten hafif bu vasfın zikrine sebep nedir?

 Elcevap: Beliğ bir kelâmın bir meziyeti şudur ki, söyleyenin ziyade meşgul olduğu san'atını, meşgalesini ihsâs etsin. Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı Ceziretü'l-Arabda gizli su yerlerini ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi, hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i Süleyman aleyhisselâma küngânlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir kuş olmakla, kendi san'atının mikyasçığıyla Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çıkarmakla mâbûdiyetini ve mescûdiyetini ispat ettiğini, kendi san'atçığıyla bilip ifade ediyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER