Risale-i Nur'da müjdelenen ''Sarıklı Genç'' kimdir?

Sarıklı, küçük, genç bir zât ise, Hulûsi'ye omuz omuza verecek, belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim, fakat kat'î hükmedemem. O genç, kuvve-i velâyetle meydana atılacak bir zâttır. Said Nursi

Risale-i Nur'da müjdelenen ''Sarıklı Genç'' kimdir?

Risale-i Nur’da Müjdelenen Sarıklı Genç Kimdir?

Risale-i Nur da şahıs olarak müçtehid, hakim, mehdi, mürşid, kutb-u azam vardır.Şahıs-ı manevi veya eser olarak mücedid vardır.

Risale-i Nur müceddiddir. Bu durum Risale-i Nur’un bir çok yerlerinde söylenmiştir.Geriye kalan vazifeler hakimiyet, mehdiyet, mürşidiyet, kutb-u azamlıktır.

Sarıklı genç; Üstaddan sonra Risale-i Nur dairesi içerisinden, Risale-i Nur’un prensipleriyle hareket edip, ümmeti hedef alan zattır. O da ümmetin beklediği Hz. Mehdidir.

Üstad hazretleri 28. Mektupta'ki Hulusi beyin rüya tabirinde bir sarıklı gençten bahseder.

Bununla beraber Rahman suresini tefsir edecek bir zat, Yasin suresinin 25.ayetini tefsir edecek bir zat gibi buna mümasil çok yerlerde yapılacak işlerden bahsedilir. Bunlar müteaddi şahıslar değildir.

Üstaddan sonra çıkacak şahıslar bellidir. Bunlar:

1)Hakim

2)Mehdi

3)Mürşid

4)Kutb-u Azam

Bunun için Risale-i Nur’un şahsı manevisinin mümessili olan zat her kim ise beklenen zat odur, bu henüz ortaya çıkmamıştır, fiili olarak da Risale-i Nur ölçütlerine bakılırsa böyle bir zat çıkmamıştır.

Risale Nur hareketinde birinci hizmet devresinden ayrı farklılık arz eden iki cereyan göze çarpar.

Birisi FETÖ hareketidir, diğeri ACZMENDİ hareketidir.

FETÖ hareketi nato ajanlığı üzerine kurulmuştur ve en başından bellidir ki Risale-i Nur talebeliği vasıfları görülmüyordu. Risale-i Nur’u kendi işleri için kullanmışlardı.

ACZMENDİ hareketi Risale-i Nur’un içerisinden yeni bir filizlenme, yeni bir inkişaftır. Bu kimsenin ihtiyarıyla olmamıştır.

Risale-i Nur’un birinci hizmet devresinden itibaren başlayıp gelen, özüne sadık, aslına sadık, gayesi Risale-i Nur, imam, Kuran hakikatleri olan hareket bugün için sadece ACZMENDİ görülmektedir.

Diğer hareketlerin hepsi Risale-i Nur’un çığırında değillerdir, Risale-i Nur’un ölçülerine uyar hareketleri yoktur.

Bir hakikat, hakikat olduğu için kıymetlidir; kuvvetli olduğu için değil.

Onun için Risale-i Nur hizmetinde samimi, candan, ciğerden olan insanların iştirakından ibarettir ve hakikat bunlardadır.

Bazılarının zannettiği gibi sarıklı genç başka, sureleri tefsir edecek şahıslar başka, diğer vazifeleri yapacak olan başka değil; üstaddan sonra bir tek şahıs olarak, zat olarak, ferd olarak bir kişi gelecektir hizmet için o da sarıklı geçtir.

Sarıklı gencin daha çok vasıflarıda vardır.

Genç olarak tabir edilmesinin nedeni ise ihlasının kuvvetindendir.Çünkü ihlas ihtiyarlamaz.

Hulusi ile omuz omuza verecek dediği şeyde de bu manayı destekler. Yani Hulusi gibi ihlası hiç sarsılmadan hizmete devam eden manasındadır. İhlasın gençliği bahse konudur.

Müslim Gündüz

kaynak:Hüravaz

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, 17:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmed Tarık
Mehmed Tarık - 2 yıl Önce

ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍٰﻣَﻨْﺖُ ﺑِﺮَﺑِّﻜُﻢْ ﻓَﺎﺳْﻤَﻌُﻮﻥِ ﴿٢٥

25- "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."

{Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zâtı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona 26 ve 27. âyette meâli verilen söz söylendi.}

ﻗِﻴﻞَ ﺍﺩْﺧُﻞِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺎﻟَﻴْﺖَ ﻗَﻮْﻣِﻰ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿٢٦﴾ ﺑِﻤَﺎ ﻏَﻔَﺮَﻟِﻰ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠَﻨِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻜْﺮَﻣِﻴﻦَ﴿٢٧﴾

26-27- Gir cennete! denildi. "Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!"
Yasin Süresi

(Ayetin aynısı yaşanmıyor mu şu an)

Sueda
Sueda - 7 ay Önce

Yakında kokunuz çıkar sizinde Allah ıslah etsin.

SIRADAKİ HABER