RİYA NEDİR? ÇARESİ NEDİR? RİSALE-İ NURA GÖRE RİYAYA GİRMEYEN İBADETLER NELERDİR?

RİYA NEDİR? ÇARESİ NEDİR? RİSALE-İ NURA GÖRE RİYAYA GİRMEYEN İBADETLER NELERDİR?

RİYA NEDİR? ÇARESİ NEDİR? RİSALE-İ NURA GÖRE RİYAYA GİRMEYEN İBADETLER NELERDİR?

RİYA NEDİR?

Riya: 

“- Allah’tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amel etme, 

- ibadeti Allah'tan başkası için yapma,

- ibadetleri kullanarak dünyevi çıkar peşinde olma,

- Allah’ın emrini yerine getirmek maksadıyla değil gösteriş olsun diye iyilik yapma” manalarına gelen İslami bir terimdir.

“Yalnızca Allah rızası için amel etmek” anlamına gelen ihlas teriminin zıttıdır. Riya Akaid ilminde şirk-i hafi olarak ele alınmaktadır. İtikad alimlerince gizli şirk anlamına gelen bu kelime ile ifade edilmesinin sebebi ise Hazreti Peygamberin zikretmiş olduğu şu hadisi şeriftir : “Ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum” demiş, “ Sizden sonra da hala şirk olacak mı?” sorusuna “ Evet, fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak, insanlar ibadetlerini riya için yapacaklar” cevabını vermiştir. ( Müsned )

RİYAKAR BİR KİMSE BİR NEVİ MÜŞRİKTİR

Allah rızasını kazanmış bir şekilde ahiret alemine intikal edebilmek bir müminin en büyük meselesidir. Allah rızasını kazanmak ise ihlas ile mümkündür. Öyle ise her mümin ihlasın zıttı olan riyadan kendisini kurtarmak için çaba göstermelidir. Kendisini Allahın veli kullarından bir kimse gibi göstermek için yahut insanların teveccühünü ve hürmetini kazanmak maksadıyla ibadetlerini itinalı bir şekilde yerine getiren bir kimse riyakardır. Riyakar kimse bir nevi müşriktir.

Mabudiyet ( kendisine kulluk etmek ) noktasında insanları ve maddi menfaatleri Allah’a ortak koşar, Allah rızası için değil, maddi bir kazancı yahut insanların teveccühünü kazanmak için ibadet eder.

Risale-i Nur külliyatının müellifi Bediüzzaman Said Nursi, riyaya sevk eden ve ihlasa mani olan sebepleri şu şekilde üç kısma ayırmıştır:

1) MENFAAT-İ MADDİYE CİHETİNDEN GELEN REKABET

2) ŞÖHRET PERESTLİK 

3) KORKU VE TAMA

İZHARI RİYA OLMAYAN AMELLER

Riyakar bir kimse yapmış olduğu hayır ve hasenatın, salih amelin, ibadetin halk tarafından işitilmesini, görülmesini, bilinmesini arzu eder. Öyle ise riyadan kurtulmak için ibadetleri, hayır hasenatı halktan gizli bir şekilde yapmak riyadan kurtulma yolunda atılmış etkili bir adım olacaktır. Bununla beraber birtakım ibadetler vardır ki ihfası ( gizlenmesi ) değil izharı ( açıkça yapılması ) daha efdaldir.

"Bazen izhar, çok defa ihfadan daha ziyade efdal olur.” SAİD NURSİ

Şu şekilde devam eder cümlelerine Said nursi Şualar risalesinde; yani aşikare yapmakta

- başkalar ya istifade

- veya taklit etmek

- veya gafletten uyanmak

- veya dalalette ve sefahatte muannit ise karşısında şeair-i İslâmiye nevinde izhar etmek

- izzet-i diniyeyi göstermek gibi çok cihetle, 

ihlas dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu karışmamak şartıyla çok ziyade sevaplı olabilir

HürAvaz

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 21:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER